دکتر مصطفی ذوالفقارطلب

دکتر مصطفی ذوالفقارطلب استادیار دانشگاه تهران

دکتر مصطفی ذوالفقارطلب

Dr. MOSTAFA ZOLFAGHARTALAB

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 8، شماره: 16
2 بررسی حکم مهر توافقی و علنی در فقه مذاهب خمسه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 2، شماره: 3
3 پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 6
4 غرر و امکان سنجی میزان موثر آن بر معاملات در فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 6، شماره: 1
5 قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 3، شماره: 7
6 قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 13، شماره: 48
7 قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 1، شماره: 2
8 مبانی و مولفه های تعامل مذاهب با همدیگر (مطالعه موردی مولفه های فقهی و اخلاقی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 17، شماره: 56
9 مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 9، شماره: 18
10 نقش مصلحت در تفسیر نصوص مجازات حدی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
11 واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 7، شماره: 13
12 واکاوی جلوه های زبان فارسی در متون کهن فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 29، شماره: 90
13 واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 14
مقالات کنفرانسی