دکتر محمدعلی آذربایجانی

دکتر محمدعلی آذربایجانی استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

دکتر محمدعلی آذربایجانی

Dr. Mohammad Ali Azarbayjani

استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر 8 هفته تمرین تداومی به همراه مصرف مکمل رزوراترول بر نشانگران ضد اکسایشی(SOD و GPX) و نشانگر اکسایشی (MDA) بافت هپاتوسیتی در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 4
2 اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی از فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی در رت‌های نر مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 6
3 اثر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی بذر شنبلیله بر آنتی اکسیدان های پلاسما در رت های دیابتی شده نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 6، شماره: 1
4 اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف بربرین کلراید بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت قلب رت‌های نر ویستار دیابتی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 6
5 اثر تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های آپوپتوز بافت قلب موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 5
6 اثر تمرین هوازی همراه با مکمل بربرین کلراید بر شاخص‌ های استرس اکسیداتیو بافت قلب موش‌ های دیابتی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 4
7 اثر ویبریشن کل بدن به عنوان روش گرم کردن بر شاخص های اجرای بی هوازی و انعطاف پذیری در مردان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 1، شماره: 1
8 اثر یک دوره تمرین هوازی بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان میانسال (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 1، شماره: 2
9 ارتباط بین تغییرات امتیاز اشتها و سطوح در گردش لپتین و گرلین اسیله شده متعاقب یک دوره تمرین قدرتی در مردان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
10 Comparison of protective effect of two types of aerobic and intermittent training on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 gene and MMP2 in female mice (دریافت مقاله) دوماهنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 1
11 Effect of Eight Weeks of Positive Slope and Negative Slope Training, Along with Royal Jelly on The Hippocampal Expression Of Β- Amyloid And Γ-Secretase in Trimethyltin-Induced Alzheimer's Disease Rats (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 9، شماره: 1
12 Effect of regular resistance exercise, vitamin D, and calcium supplements on the bone mineral content and density in postmenopausal model of rats: An experimental study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 19، شماره: 1
13 Effects of Endurance Training and Tribulus terrestris Extract on Oxidative Stress and Apoptosis Markers in the Liver Tissues of Rats Exposed to Arsenic (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 9، شماره: 2
14 Eight weeks of high intensity interval training improve the expression of interleukin-17 and interleukin-18 genes in the heart tissue of cadmium-poisoned rats (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 2، شماره: 1
15 Interactive Effects of Resistance Training and Genistein Consumption on the levels of VCAM, ICAM and CRP in Diabetic Rats with Streptozotocin (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 8، شماره: 4
16 The Anti-inflammatory Effects of Aerobic Training and Octopamine Consumption in the Heart Tissue of Rats Fed Deep-Fried Oil (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 7، شماره: 4
17 The Effect of Aerobic Training with Purslane (Portulaca Oleracea) Seed on Toll Like Receptors in Colon Tumor Tissue of Adult Rats with Colon Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 7، شماره: 4
18 The Effect of Octopamine and Aerobic Exerciseand on Genes Affecting Angiogenesis of Visceral Adipose Tissue in Rats Fed with Deep- Fried Oil (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 3
19 The effect of regular resistance exercise, vitamin D, and calcium supplements on the gastrocnemius muscle in rats in the post-menopausal period: An experimental study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 19، شماره: 3
20 The Effects of Continuous and Interval Aerobic Training on the Metabolic Syndrome in Elderly Men (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 26، شماره: 114
21 The Effects of Endurance Training and Vitamin D Supplementation on the Bone Resorption Markers in the Rats Exposed to Oxidative Damage Induced by Hydrogen Peroxide (H2O2) (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 1
22 The Effects of Resistance Training with Palm Pollen on Scleraxis Protein and Gene Expression Levels in the Tendon Tissue of Male Adult Rats (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 7، شماره: 4
23 بررسی آمادگی جسمانی و احساس نسبت به محیط کار: مطالعه موردی درکارکنان مرد شرکت پست (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
24 بررسی تاثیر ترکیبی شش هفته تمرینات برون گرا مقاومتی و مکمل HMB بر بیان فاکتور p70s6k رت‎های نر بالغ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 5
25 تاثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Mentha piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی هوازی در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 2
26 تاثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 6
27 تاثیر تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر سطوح پروتئینی VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش‌ های ماده مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 13، شماره: 2
28 تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF۲ مردان جوان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 12، شماره: 2
29 تاثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل سازی روغن بذر کتان بر احساس درد القاشده در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 35
30 تاثیر تمرین کوتاه مدت و تجویز کورکومین بر فعالیت پاراکسوناز-۱ پس از ترک الکل در رت های نر ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 4
31 تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 11
32 تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 16
33 تاثیر تمرینات تداومی همراه با تزریق آب اکسیژنه بر نسبت پروتئین‌های BAX، BCL-2 وBax/BCL-2 قلبی رت‌های نر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 5، شماره: 2
34 تاثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی زنان باشگاههای ورزشی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 1
35 تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 14
36 تاثیر عصاره بومادران بر پاسخ نوتروفیل در دختران ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 8، شماره: 29
37 تاثیر مکمل رزوراترول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 2
38 تاثیر نوع تمرین طی محدودیت کالری بر غلظت ادیپوکاین های پلاسما مردان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 24
39 تاثیر ورزش اجباری تردمیل دوران نوجوانی بر علائم اضطراب و استرس اکسیداتیو روده رت های نر بالغ دچار استرس جدایی از مادر (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
40 تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطح آپپتوز و آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 2
41 تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطوح NF-rBp65 در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 3
42 تاثیر یک نوبت تمرین رژه بر میزان پروتئین ادراری دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 1
43 تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 2
44 رابطه میزان چاقی با فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی اجتماعی در دانش آموزان دختر منطقه شمال شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 2
45 مقایسه تمرین های هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و آدیپونکتین در مردان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 1
46 نقش سلولهای پیش ساز اندوتلیال در رگزایی با رویکرد فعالیت بدنی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 2
47 هورمون رشد، شاخص مقاومت انسولینی، نیمرخ لیپیدی و عملکرد قلبی- تنفسی در مردان جوان چاق و لاغر غیرفعال: ارتباط با سطوح گرلین آسیل دار پلاسما (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ASSESSING THE EFFECT OF IBUPROFEN AND LICORICE SUPPLEMENT ON ALT (ALANINE AMINOTRANSFERASE), AST (APARTAT AMINOTRANSFERASE), AND ALP (ALKALINE PHOSPHATASE) LIVER ENZYMES AFTER AN ECCENTRIC ACTIVITY IN SEDENTARY GIRLS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
2 اثر تمرین الاستیک و ویتامین D بر LDL و HDL بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 اثر تمرین الاستیک و ویتامین D بر قند خون بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 اثر تمرین الاستیک و ویتامین D بر کلسترول و تریگلیسرید بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
5 اثر تمرین الاستیک و ویتامین D بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
6 اثرمکمل بهارنارنج برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی پس از تغییر بار تمرین در مردان واترپولوئیست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
7 ارزیابی فعالیت بدنی آتش نشانان در اقلیم هوای گرم و مرطوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
8 اهمیت ارزیابی ریسک سلامت آتش نشانان در شرایط اقلیمی تابستان شهر بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
9 برآورد ظرفیت هوازی و سنجش تنش فیزیولوژیک بر مردان آتش نشان در شرایط استرس گرمایی با روش آزمون نوارگردان WFI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
10 بررسی اثر تعداد جلسات تمرین طناب زنی بر توان عضلانی و تعادل دختران دانش آموز مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان دیلم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
11 بررسی اثر تعداد جلسات تمرین طناب زنی بر شاخص توده بدنی ( BMI ) دختران دانش آموز مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان دیلم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
12 بررسی پاسخ نشانگر آسیب عضلانی و مقیاسدرد متعاقب مصرف مکمل عصاره گل سرخ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
13 بررسی تاثیر تعداد جلسه تمرین هفتگی طناب زنی بر استقامت قلبی تنفسی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان دیلم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
14 بررسی تاثیر تعداد جلسه تمرین هفتگی طناب زنی بر سرعت و چابکی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان دیلم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
15 بررسی رابطه آمادگی هوازی با نشانگران سندروم متابولیک در کارکنان شرکت پایانه نفتی خارگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
16 بررسی رابطه بین آمادگی هوازی با LDL و HDL در کارکنان شرکت پایانه نفتی خارگ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
17 بررسی مروری تاثیر حاد و مزمن ورزش های مقاومت وهوازی بر هورمون تستوسترون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
18 تاثیر تمرین ویبریشن بر سطوح سرمی سوپراکسید دیسموتاز (SOD) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
19 تاثیر تمرین ویبریشن بر سطوح سرمی مالون دی آلدیید (MDA) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
20 تاثیر تمرین هوازی و اربوتین بر میزان سرمی ادیپونکتین پلاسما در رت های دیابتی شده با الوکسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
21 تاثیر عصاره هیدروالکلی گرده خرما بر شاخص آسیب سلولی CPK پس از کوفتگی عضلانی تاخیری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
22 تاثیر فعالیت مقاومتی و مکمل قهوه سبز بر اسید چرب سرم دختران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
23 تاثیر فعالیت مقاومتی و مکمل قهوه سبز بر گلیسرول سرم دختران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
24 تاثیر مصرف مکمل زنجبیل بر پاسخ کراتین کیناز و میزان درد پس از کوفتگی عضلانی تاخیری در مردان فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
25 تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر سطوح سرمی سوپراکسید دیسموتاز (SOD) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
26 تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر سطوح سرمی مالون دی آلدیید (MDA) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
27 تاثیر موسیقی ارام و مهیج دلخواه بر تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس در دختران جوان فعال (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
28 تاثیرتمرین هوازی و مصرف روغن زیتون برنیمرخ لیپیدی و شاخص توده بدن زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
29 تاثیرموسیقی باریتم کند بر عملکرد دویدن ودرک فشاردر طی دویدن روی تردمیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
30 تأثیر زیره سیاه (Caraway) بر نیمرخ لیپیدی متعاقب فعالیت هوازی در زنان جوان غیر فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
31 ترتیب توالی تمرینات مقاومتی برقدرت عضلانی و نشانگران آسیب عضلانی (cpk-ldh) در زنان غیرورزشکار جوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال
32 رابطه میزان تراکم استخوانی با برخی شاخص های آمادگی جسمانی و رفتارهای تغذیه ای و علایم یائسگی در زنان یائسه 47-60 ساله (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
33 ضرورت سنجش ضربان قلب و دمای تمپانیک آتش نشانان درشرایط عملیاتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق
34 مقایسه فشارهای قلبی و تنفسی آتش نشانان با پوشش تجهیزات حفاظت فردی و لباس کار معمولی در اتاق شبیه ساز هوای گرم و مرطوب شهر بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش