دکتر محمدعلی آذربایجانی

دکتر محمدعلی آذربایجانی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر محمدعلی آذربایجانی

Dr. Mohammad Ali Azarbayjani

دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی بر هایپرتروفی قلب، سطح گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در رت های دیابتی شده با STZ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 2
2 اثر 8 هفته تمرین تداومی به همراه مصرف مکمل رزوراترول بر نشانگران ضد اکسایشی(SOD و GPX) و نشانگر اکسایشی (MDA) بافت هپاتوسیتی در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 4
3 اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن های AKT وmTORC-۱ در صفحه حرکتی انتهایی عضله چهار سر ران موش ویستاریائسه شده (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 13، شماره: 2
4 اثر افزایش شدت تمرین بر سطوح کورتیزول، تستوسترون، آلفاآمیلازبزاقی و وضعیت خلق و خوی کشتی گیران حرفه ای نوجوان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 14، شماره: 2
5 اثر ترکیبی تمرین تداومی منظم و مصرف مکمل رزوراترول بر برخی از فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز هپاتوسیتی در رت‌های نر مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 6
6 اثر تمرین استقامتی و مصرف آدنوزین بر بیان ژن A۱AR در بافت چربی احشایی رت های نر چاق (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 7، شماره: 2
7 اثر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی بذر شنبلیله بر آنتی اکسیدان های پلاسما در رت های دیابتی شده نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 6، شماره: 1
8 اثر تمرین استقامتی همراه با مصرف بربرین کلراید بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت قلب رت‌های نر ویستار دیابتی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 6
9 اثر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن AKT۱ و mTORc۱ بطن چپ در موش های صحرایی دیابتی نوع ۲: یک مطالعه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 12
10 اثر تمرین مقاومتی همراه با ویتامینD با پوشش کیتوزان بر بیان ژن هایSemaphorine-a۳ وNLRP-۱ پیوستگاه عصبی عضله چهار سر ران رت های یائسه (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 30، شماره: 6
11 اثر تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های آپوپتوز بافت قلب موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 5
12 اثر تمرین هوازی همراه با مکمل بربرین کلراید بر شاخص‌ های استرس اکسیداتیو بافت قلب موش‌ های دیابتی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 4
13 اثر تمرینات مقاومتی و گیاهان دارویی بر آتروفی عضلانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 11
14 اثر چالش ذهنی به هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 5، شماره: 12
15 اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 6، شماره: 16
16 اثر شدت تمرین اینتروال بر بیان ژن سلول های پیش ساز اندوتلیال و سلول های بنیادی قلب رت های مسن (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 3
17 اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوتوزوسین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 7، شماره: 17
18 اثر عصاره گرده نخل، تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر پروتئین های عامل اتصالات محکم در بافت پروستات موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 5
19 اثر عصاره هیدروالکلی بذر کدو و تمرین استقامتی بر نشانگرهای بیوژنز میتوکندری و تخریب DNA در بافت رحم رتهای ماده مسموم شده با پراکسید هیدروژن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 11
20 اثر فعالیت کاهش یافته بر بیان برخی ژن های مرتبط با آتروفی عضلانی در عضله پلانتاریس موش های صحرایی پس از تمرینات مقاومتی، استقامتی و ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 13، شماره: 26
21 اثر مکمل رزوراترول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر عوامل التهاب سیستمیک بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 21، شماره: 4
22 اثر ویبریشن کل بدن به عنوان روش گرم کردن بر شاخص های اجرای بی هوازی و انعطاف پذیری در مردان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 1، شماره: 1
23 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، آنزیم های کبدی و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 20، شماره: 3
24 اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 5، شماره: 1
25 اثر یک جلسه تمرین ترکیبی مقاومتی و هوازی بر غلظت لپتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در مردان غیرفعال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 6، شماره: 1
26 اثر یک دوره تمرین هوازی بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان میانسال (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 1، شماره: 2
27 اثرات بیولوژیکی مرتبط با سلامت گرده درخت خرما (DPP) همراه با فعالیت بدنی: مروری روایتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 46
28 اثرات تمرین مقاومتی، تستوسترون و عصاره گرده نخل (Phoenix dactylifera L.) بر بیان ژن های FNDC۵ و IGF۱ بافت چربی قهوه ای در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 27، شماره: 5
29 ارتباط بین تغییرات امتیاز اشتها و سطوح در گردش لپتین و گرلین اسیله شده متعاقب یک دوره تمرین قدرتی در مردان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
30 Comparison of protective effect of two types of aerobic and intermittent training on breast cancer by TGFβ protein and Smad-3 gene and MMP2 in female mice (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 1
31 Effect of ۴ weeks of resistance training on Neural cell adhesion molecule gene expression of neuromuscular junction, gastrocnemius muscle in male rats (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 4، شماره: 11
32 Effect of ۴-weeks Endurance Training and Berberine on Glycemic Index and Inflammation in Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 12، شماره: 4
33 Effect of Combining Resistance Training and Curcumin Supplementation on liver Enzyme in Inactive Obese and Overweight Females (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 8، شماره: 3
34 Effect of Continues Training and High Intensity Interval Training on miR-۲۹a and CTGF Gene Expression in Male Wistar Diabetic Rats’ Heart Tissue (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 8، شماره: 3
35 Effect of Eight Weeks of Positive Slope and Negative Slope Training, Along with Royal Jelly on The Hippocampal Expression Of Β- Amyloid And Γ-Secretase in Trimethyltin-Induced Alzheimer's Disease Rats (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 9، شماره: 1
36 Effect of exercise, ozone and mesenchymal stem cells therapies on the expression of IL-۱۰ and TNF-α in the cartilage tissue of rats with knee osteoarthritis (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 4، شماره: 3
37 Effect of High Intensity Interval Training with Curcumin on Gene Expression of Bax, Bcl- ۲, and Caspase- ۳ in Aged Female Rat Hepatocytes (دریافت مقاله) مجله گزارش بهداشت و درمان دوره: 3، شماره: 3
38 Effect of regular resistance exercise, vitamin D, and calcium supplements on the bone mineral content and density in postmenopausal model of rats: An experimental study (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 19، شماره: 1
39 Effect of Resistance Training with Palm Pollen and Testosterone on Runx۲ Protein and Gene Expression Levels in Bone Tissue of Adult Male Rats (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 24، شماره: 3
40 Effects of Aerobic Interval Training and Adenosine on the Expression of AMPK, PPARγ and A۲B Receptor in the Liver of Rats Fed a High-Fat Diet (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 3
41 Effects of Endurance Training and Tribulus terrestris Extract on Oxidative Stress and Apoptosis Markers in the Liver Tissues of Rats Exposed to Arsenic (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 9، شماره: 2
42 Effects of High Intensity Interval Training and Curcumin Supplement on Antioxidant Enzyme in Heart Tissue of Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 8، شماره: 3
43 Effects of High Intensity Interval Training and Curcumin Supplement on Glutathione Peroxidase (GPX) Activity and Malondialdehyde (MDA) Concentration of the Liver in STZ Induced Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 8، شماره: 3
44 Eight weeks of high intensity interval training improve the expression of interleukin-17 and interleukin-18 genes in the heart tissue of cadmium-poisoned rats (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 2، شماره: 1
45 Evaluating the performance of non-reactive and reactive agility tests in elite and average soccer players under the age of ۱۴ (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 2، شماره: 6
46 Improvement of Learning and Memory Deficits With Aerobic Training and Donepezil Co-therapy in Amyloid-β beta-injected Male Rats Through the CREB and BDNF Signaling Pathway (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دارویی و بیومدیک دوره: 6، شماره: 3
47 Increased Expression of Bax and Bcl۲ Apoptosis Biomarkers in the Heart of Old Female Rats After Interval Training and Curcumin Consumption (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 6، شماره: 4
48 Interactive Effects of Resistance Training and Genistein Consumption on the levels of VCAM, ICAM and CRP in Diabetic Rats with Streptozotocin (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 8، شماره: 4
49 Interval Training Intensity and the Expression of Caspase-۹ in Obese Rats with Myocardial Infarction (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 8، شماره: 3
50 Investigating Effects of Rice Bran on Obesity, Oxidative Stress, Inflammation, and Physical Performance: A Narrative Mini-review (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 28، شماره: 1
51 Investigating the effect of aerobic exercise and octopamine on HIF-۱ gene and protein expression and the permeability of white cells into visceral adipose tissue in rats fed with heated oil (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 3، شماره: 9
52 Protective effects of purslane seed (Portulaca Oleracea L.) on plasma levels of Cystatin C, Cathepsin S, and Creatinine in women with type ۲ Diabetes (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 19، شماره: 1
53 Protective effects of purslane seed (Portulaca Oleracea L.) on plasma levels of Cystatin C, Cathepsin S, and Creatinine in women with type ۲ Diabetes (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 19، شماره: 1
54 Responses of cytokines to influenza vaccination in elite boy gymnasts (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 20، شماره: 3
55 Responses of cytokines to influenza vaccination in elite boy gymnasts (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 20، شماره: 3
56 Symmetry of Plantar Pressure Distribution and Center of Pressure Excursion Index in Active Female Adolescents with Foot Pronation: A Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 17، شماره: 1
57 The Aerobic Training and Berberine Chloride Intervention on Pancreatic Tissue Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation in Type ۱ Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 11، شماره: 4
58 The Anti-inflammatory Effects of Aerobic Training and Octopamine Consumption in the Heart Tissue of Rats Fed Deep-Fried Oil (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 7، شماره: 4
59 The Effect of ۱۲ Weeks Aerobic Training on Expression of AKT۱ and mTORc۱ genes in the Left Ventricle of Type ۲ Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 10، شماره: 3
60 The effect of aerobic training and eugenol supplementation on the PI۳K/AKT/mTOR pathway in skeletal muscle of male rats poisoned with chlorpyrifos (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 25، شماره: 3
61 The Effect of Aerobic Training and L- Carnitine on BCL۲ and Mitochondrial Enzymes of Rat's Kidney (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 11، شماره: 2
62 The Effect of Aerobic Training and Octopamine Supplement on Gene Expression Levels of VEGF and PDGFR in the Heart Tissue of Rats Exposed to Deep Fried Oil (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 3، شماره: 7
63 The Effect of Aerobic Training with Purslane (Portulaca Oleracea) Seed on Toll Like Receptors in Colon Tumor Tissue of Adult Rats with Colon Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 7، شماره: 4
64 The Effect of Aerobic Training with Vitamin D on Extrinsic Pathway of Apoptosis and Anti- Apoptotic Indices of Heart Tissue of Rats Exposed to Oxidative Damage Induced by H۲O۲ (دریافت مقاله) مجله گزارش بهداشت و درمان دوره: 3، شماره: 1
65 The Effect of Circular Training Program on Endothelial-Derived Microparticles in Overweight Men (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 11، شماره: 2
66 The Effect of Detraining High Intensity Interval Training on the Expression of AKT۱ and mTORc۱ Genes in the Left Ventricle of Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 12، شماره: 1
67 The Effect of Eight Weeks Resistance Training with Two Doses of Crocin Consumption on Catalase and Glutathione Peroxidase in Kidney Tissue of Nandrolone Poisoned Rats (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 9، شماره: 2
68 The effect of endurance training and mesenchymal stem cells on ALP gene expression and osteopontin levels in rats with knee osteoarthritis (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 3، شماره: 8
69 The Effect of Exercise on Paraoxonase-۱ Activity and Lipid Profile in Obesity and Insulin Resistance Conditions (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 9، شماره: 1
70 The Effect of Exercise, Ozone, and Mesenchymal Stem Cells Therapy on CB-۱ and GABA Gene Expression in the Cartilage Tissue of Rats With Knee Osteoarthritis (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دارویی و بیومدیک دوره: 6، شماره: 1
71 The effect of insomnia caused by guarding duty on motor performance and salivary steroid concentration (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 2، شماره: 3
72 The Effect of Intense and Moderate Interval Aerobic Exercise and Curcumin Consumption on the Gene Expression of c-Kit in Stem Cells of Old Rats Heart (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 7، شماره: 1
73 The Effect of Interval and Continued Trainings with Crocin on Apoptotic Markers in the Heart Tissue of High-Fat Diet and Streptozotocin Induced Type ۲ Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله گزارش بهداشت و درمان دوره: 3، شماره: 3
74 The Effect of Moderate and High Intensity Interval Trainings on Cardiac Apoptosis in the Old Female Rats (دریافت مقاله) مجله گزارش بهداشت و درمان دوره: 4، شماره: 1
75 The Effect of Octopamine and Aerobic Exerciseand on Genes Affecting Angiogenesis of Visceral Adipose Tissue in Rats Fed with Deep- Fried Oil (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 3
76 The effect of one bout high intensity interval exercise (HIIE) on serum levels of decorin and IGF-I in active young men (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 2، شماره: 5
77 The Effect of Regular Aerobic Exercise with Garlic Extract on Heart Apoptosis Regulatory Factors in Chronic Kidney Disease (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 9، شماره: 1
78 The effect of regular resistance exercise, vitamin D, and calcium supplements on the gastrocnemius muscle in rats in the post-menopausal period: An experimental study (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 19، شماره: 3
79 The Effect of Resistance Training on Heart Damage Risk Factors in Adult Male Rats Exposed to Nandrolone (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 11، شماره: 2
80 The effects of aerobic exercise with lavender essence use on cognitive state and serum brain-derived neurotrophic factor levels in elderly with mild cognitive impairment (دریافت مقاله) Journal of Herbmed Pharmacology دوره: 6، شماره: 2
81 The Effects of Continuous and Interval Aerobic Training on the Metabolic Syndrome in Elderly Men (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 26، شماره: 114
82 The Effects of Endurance Training and Vitamin D Supplementation on the Bone Resorption Markers in the Rats Exposed to Oxidative Damage Induced by Hydrogen Peroxide (H2O2) (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 1
83 The Effects of Endurance Training with Genistein on ICAM-۱, VCAM-۱, and CRP of Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 8، شماره: 3
84 The Effects of Glycyrrhiza glabra L. extract use with aerobic training on inflammatory factors and cognitive state in elderly with mild cognitive impairment (دریافت مقاله) Journal of Herbmed Pharmacology دوره: 6، شماره: 4
85 The Effects of Resistance Training on VCAM-۱, ICAM-۱ and CRP in Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 11، شماره: 1
86 The Effects of Resistance Training with Palm Pollen on Scleraxis Protein and Gene Expression Levels in the Tendon Tissue of Male Adult Rats (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 7، شماره: 4
87 The Health-Related Biological Effects of Date Palm Pollen (DPP) along with Physical Activity: A Narrative Mini-Review (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 10، شماره: 4
88 The Interactive Effect of Swimming Training and Curcumin on Bcl- ۲ and Bax Gene Expression in the Rat Cardiac Tissue during the Withdrawal Period of Excessive Ethanol Consumption (دریافت مقاله) مجله گزارش بهداشت و درمان دوره: 3، شماره: 2
89 The Simultaneous Effect of Endurance Training and Octopamine Supplementation on Octopamine and its Receptors in the Visceral Fat Tissue of Rats Treated with Deep Fried Oil (DFO) (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 10، شماره: 3
90 Type of Aerobic Training Effect on Cardiac Muscles MIR۲۹A and Collagen I Gene Expression in Diabetic Male Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 8، شماره: 4
91 Vitamin D and Training Modulates Gene Expression of TLR۴ and NFkB in Lung Tissue of Obese Rats in an Experimental Study (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 12، شماره: 1
92 بررسی آمادگی جسمانی و احساس نسبت به محیط کار: مطالعه موردی درکارکنان مرد شرکت پست (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
93 بررسی اثر تعاملی یک دوره تمرینات ورزشی تناوبی با شدت بالا و مکمل سازی دارچین بر سطوح برخی نشانگرهای التهابی و ضد التهابی در مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در تغذیه ورزشی دوره: 1، شماره: 2
94 بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مکمل اسپیرولینا بر شاخص های کبدی ،قلبی عروقی، پروفایل لیپیدی و شاخص های تن سنجی در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 7، شماره: 2
95 بررسی اثر مصرف ویتامین D با پوشش کیتوزان همراه با شش هفته تمرین مقاومتی بر شاخص های آنتی اکسیدانی بافت هیپوکامپ رت های اواریکتومی شده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 4
96 بررسی تاثیر ترکیبی شش هفته تمرینات برون گرا مقاومتی و مکمل HMB بر بیان فاکتور p70s6k رت‎های نر بالغ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 5
97 بررسی تاثیر سلول های بنیادی مزانشیمی، هیالورونیک اسید و تمرین هوازی بر بیان ژن های میونکتین و میوژنین و ساخت پروتئین CD۴۴ در مدل تجربی استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 6
98 بررسی روایی آزمون میدانی جدید (بتل روپ) ویژه ارزیابی توان بی هوازی اندام فوقانی کشتی گیران نخبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 11، شماره: 21
99 تاثیر سندرم پیش از قاعدگی بر رفتار خرید مصرف کنندگان ورزشی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 3
100 تاثیر ۱۲ هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن گیرنده بتا آدرنرژیک-۳ و آدنوزین مونوفسفات حلقوی در بافت چربی قهوه ای رت های نر چاق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 10، شماره: 21
101 تاثیر ۱۲ هفته تمرین ورزشی منتخب در آب و مداخله داروی آتورواستاتین بر تغییرات پپتیدهای ناتریورتیک مردان دارای بیماری قلبی- عروقی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 24، شماره: 0
102 تاثیر ۴ هفته تمرین هوازی بر عملکرد شناختی و میزان بیان ژن های PGC۱α و VEGF در هیپوکمپ رت های پیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت دوره: 1، شماره: 4
103 تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن آنزیم های آنتی اکسیدانی لنفوسیتی و مانول دی آلدئید در مردان سالم غیرفعال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 12، شماره: 2
104 تاثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Mentha piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی هوازی در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 2
105 تاثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 6
106 تاثیر تغییرات فشار تمرین بر خلق و خوی زنان کاراته کای نخبه ی حاضر در اردوی تیم ملی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 2، شماره: 6
107 تاثیر تغییرات فشار تمرین بر خلق و خوی زنان کاراته کای نخبه ی حاضر در اردوی تیم ملی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 1، شماره: 4
108 تاثیر تمرین استقامتی با شیب مثبت و منفی بر ویژگی های بیومکانیکی استخوان های فمور (Femur)و تیبیای (Tibia) موش های نر ویستار مبتلا به خستگی مزمن (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
109 تاثیر تمرین استقامتی به همراه مکمل یاری کورکومین بر سطوح پروتئینی VEGF-A و بیان ژن VEGF-r در بافت سرطان موش‌ های ماده مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 13، شماره: 2
110 تاثیر تمرین استقامتی و اکتاپامین بر بیان پروتئین و ژن های وابسته به آپوپتوزیس در بافت مخچه رت های نر تغذیه شده با روغن حرارت دیده عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 7، شماره: 4
111 تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF۲ مردان جوان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 12، شماره: 2
112 تاثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل سازی روغن بذر کتان بر احساس درد القاشده در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 35
113 تاثیر تمرین کوتاه مدت و تجویز کورکومین بر فعالیت پاراکسوناز-۱ پس از ترک الکل در رت های نر ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 4
114 تاثیر تمرین مقاومتی به همراه مصرف ویتامین C بر بیان TRF۱ و CDK۱ در عضله اسکلتی موش های صحرایی نر ویستار سالمند (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 5
115 تاثیر تمرین مقاومتی به همراه ویتامین C لیپوزومال بر بیان UCP۱ و FIS۱ در سلول های کبدی موش های صحرایی سالمند (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 1
116 تاثیر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل اسید گلیسیریزیک بر عملکرد عضلانی و درد عضلانی ادراک شده در مردان جوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 11
117 تاثیر تمرین مقاومتی هرمی و ویبریشن تمام بدن بر شاخص های آسیب سلولی (AST, ALD, CK) در مردان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 6، شماره: 14
118 تاثیر تمرین مقاومتی، تستوسترون و گرده خرما بر بیان ژن های آدیپونکتین و GLUT۴ و فعالیت نشانگران استرس اکسیداتیو بافت چربی موش های صحرایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 31، شماره: 203
119 تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 8، شماره: 16
120 تاثیر تمرین هوازی و مکمل اکتاپامین بر سطوح بیان ژنی NFkB و TNF-α در بافت قلب رت های مسموم شده با روغن های عمیق حرارت دیده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 7
121 تاثیر تمرین هوازی و مکمل گیری ویتامین D بر میزان Fas و c-FLIP کبدی رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 15، شماره: 4
122 تاثیر تمرین هوازی همراه با ازن و سلول بنیادی بر سطح سرمی آناندامید در موش های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 1
123 تاثیر تمرینات تداومی همراه با تزریق آب اکسیژنه بر نسبت پروتئین‌های BAX، BCL-2 وBax/BCL-2 قلبی رت‌های نر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 5، شماره: 2
124 تاثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کورکومین بر نیم رخ لیپیدی زنان چاق (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 20، شماره: 9
125 تاثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی زنان باشگاههای ورزشی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 1
126 تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی (اینتروال شدید یا مداوم با شدت متوسط) با و بدون محدودیت جریان خون بر برخی شاخص های آنتروپومتریک زنان کاردیوتوکسیک پس از درمان سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 15، شماره: 2
127 تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح ریلکسین سرم موش های اوارکتومی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 14
128 تاثیر شنیدن ریتم موسیقی تند و آرام بر اجرای ب یهوازی و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 5، شماره: 11
129 تاثیر عصاره بومادران بر پاسخ نوتروفیل در دختران ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 8، شماره: 29
130 تاثیر عصاره پوست پسته و تمرینات هوازی بر نشانگران فشار اکسایشی عضله پهن خارجی رت های ماده چاق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 8
131 تاثیر مکمل بذر خرفه و تمرین هوازی بر نشانگران بیوژنز میتوکندری و تخریب DNA بافت کلیه در رت های ماده مسموم شده با پراکسید هیدروژن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 9
132 تاثیر مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ پروتئین واکنش دهنده- C (CRP) و کورتیزول به فعالیت ورزشی هوازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 8، شماره: 21
133 تاثیر مکمل رزوراترول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 2
134 تاثیر نوع تمرین طی محدودیت کالری بر غلظت ادیپوکاین های پلاسما مردان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 24
135 تاثیر ورزش اجباری تردمیل دوران نوجوانی بر علائم اضطراب و استرس اکسیداتیو روده رت های نر بالغ دچار استرس جدایی از مادر (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
136 تاثیر وهله های تکراری تمرین ژیمناستیک در یک روز بر پاسخ IgA و کورتیزول بزاقی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 18، شماره: 67
137 تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطح آپپتوز و آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 2
138 تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطوح NF-rBp65 در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 3
139 تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مکمل اکتاپامین بر بیان ژن های DRP، MFN-۱ و سیتوکروم C در عضله قلب رت های تغذیه شده با روغن های سرخ شده ی عمیق (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 4
140 تاثیر یک نوبت تمرین رژه بر میزان پروتئین ادراری دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 1
141 تاثیرتمرینات تناوبی فزاینده برنسبت تستوسترون به کورتیزول سرمی درکاراته کاران مرد نخبه (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
142 تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 2
143 تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 3
144 تغییرات دهیدرواپی اندروسترون و کورتیزول بزاقی با رقابت در دختران والیبالیست (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 1
145 رابطه بین هدف گرایی و ادراک جو انگیزشی در دوندگان استقامت و سرعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 1، شماره: 1
146 رابطه میزان چاقی با فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی اجتماعی در دانش آموزان دختر منطقه شمال شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 2
147 عوامل موثر بر شادابی و نشاط دانش آموزان از نظر دانش آموزان دبیرستان های استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 1، شماره: 2
148 مروری بر اثر ضدالتهابی مکمل اکتاپامین متعاقب تمرینات ورزشی در اختلالات متابولیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 8
149 مروری بر تعیین اثر تمرین هوازی و مکمل اکتاپامین بر عملکرد عروق متعاقب اختلالات متابولیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 10
150 مقاله کوتاه: تاثیر سم کلرپیریفوس بر میزان کاسپاز۹ در بافت هیپوکامپ موش صحرایی نر (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 30، شماره: 2
151 مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی شدید بربیان ژن هایIRS-۱ و IRE-۱α درکاردیومیوسیت موش های چاق صحرائی نر مبتلا به دیابت نوع۲ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 3
152 مقایسه پارامترهای منتخب توزیع فشار کف پایی حین راه رفتن روی شیب در دختران نوجوان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 8، شماره: 4
153 مقایسه تاثیر عصاره گرده خرما و تستوسترون انانتات با و بدون تمرین مقاومتی بر بیان ژن های FOXO۳α و Ctnnβ۱ و آپوپتوز در عضله دوقلوی موش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 6، شماره: 4
154 مقایسه تمرین های هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و آدیپونکتین در مردان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 1
155 مقایسه یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی بر لکوسیت خون در زنان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 9، شماره: 28
156 نقش سلولهای پیش ساز اندوتلیال در رگزایی با رویکرد فعالیت بدنی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 2
157 هورمون رشد، شاخص مقاومت انسولینی، نیمرخ لیپیدی و عملکرد قلبی- تنفسی در مردان جوان چاق و لاغر غیرفعال: ارتباط با سطوح گرلین آسیل دار پلاسما (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ASSESSING THE EFFECT OF IBUPROFEN AND LICORICE SUPPLEMENT ON ALT (ALANINE AMINOTRANSFERASE), AST (APARTAT AMINOTRANSFERASE), AND ALP (ALKALINE PHOSPHATASE) LIVER ENZYMES AFTER AN ECCENTRIC ACTIVITY IN SEDENTARY GIRLS: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
2 اثر تمرین الاستیک و ویتامین D بر LDL و HDL بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 اثر تمرین الاستیک و ویتامین D بر قند خون بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 اثر تمرین الاستیک و ویتامین D بر کلسترول و تریگلیسرید بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
5 اثر تمرین الاستیک و ویتامین D بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
6 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل سیاه دانه بر ALT و ALP زنان دیابتی نوع دو شهر برازجان (دریافت مقاله) اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی
7 اثرمکمل بهارنارنج برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی پس از تغییر بار تمرین در مردان واترپولوئیست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
8 ارزیابی فعالیت بدنی آتش نشانان در اقلیم هوای گرم و مرطوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
9 اهمیت ارزیابی ریسک سلامت آتش نشانان در شرایط اقلیمی تابستان شهر بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE
10 برآورد ظرفیت هوازی و سنجش تنش فیزیولوژیک بر مردان آتش نشان در شرایط استرس گرمایی با روش آزمون نوارگردان WFI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
11 بررسی اثر تعداد جلسات تمرین طناب زنی بر توان عضلانی و تعادل دختران دانش آموز مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان دیلم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
12 بررسی اثر تعداد جلسات تمرین طناب زنی بر شاخص توده بدنی ( BMI ) دختران دانش آموز مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان دیلم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
13 بررسی اثر عصاره پوست نارنج بر عملکرد و ارتقاء رکورد شناگران پسر و زمان رسیدن به خستگی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی
14 بررسی پاسخ نشانگر آسیب عضلانی و مقیاسدرد متعاقب مصرف مکمل عصاره گل سرخ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
15 بررسی تاثیر تعداد جلسه تمرین هفتگی طناب زنی بر استقامت قلبی تنفسی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان دیلم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
16 بررسی تاثیر تعداد جلسه تمرین هفتگی طناب زنی بر سرعت و چابکی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان دیلم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
17 بررسی رابطه آمادگی هوازی با نشانگران سندروم متابولیک در کارکنان شرکت پایانه نفتی خارگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
18 بررسی رابطه بین آمادگی هوازی با LDL و HDL در کارکنان شرکت پایانه نفتی خارگ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
19 بررسی مروری تاثیر حاد و مزمن ورزش های مقاومت وهوازی بر هورمون تستوسترون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
20 برسی اثر عصاره پوست نارنج بر عملکرد و ارتقاء رکورد شناگران پسر و زمان رسیدن به خستگی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
21 تاثیر ترکیب تمرینات هوازی و مقاومتی بر شاخص های میگرنی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به میگرن شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
22 تاثیر تمرین مقاومتی و مکمل سیاه دانه بر غلظت AST زنان دیابتی میانسال (دریافت مقاله) اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی
23 تاثیر تمرین ویبریشن بر سطوح سرمی سوپراکسید دیسموتاز (SOD) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
24 تاثیر تمرین ویبریشن بر سطوح سرمی مالون دی آلدیید (MDA) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
25 تاثیر تمرین هوازی و اربوتین بر میزان سرمی ادیپونکتین پلاسما در رت های دیابتی شده با الوکسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
26 تاثیر عصاره هیدروالکلی گرده خرما بر شاخص آسیب سلولی CPK پس از کوفتگی عضلانی تاخیری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
27 تاثیر فعالیت مقاومتی و مکمل قهوه سبز بر اسید چرب سرم دختران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
28 تاثیر فعالیت مقاومتی و مکمل قهوه سبز بر گلیسرول سرم دختران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
29 تاثیر مصرف مکمل زنجبیل بر پاسخ کراتین کیناز و میزان درد پس از کوفتگی عضلانی تاخیری در مردان فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
30 تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر سطوح سرمی سوپراکسید دیسموتاز (SOD) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
31 تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر سطوح سرمی مالون دی آلدیید (MDA) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
32 تاثیر موسیقی ارام و مهیج دلخواه بر تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس در دختران جوان فعال (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
33 تاثیرتمرین هوازی و مصرف روغن زیتون برنیمرخ لیپیدی و شاخص توده بدن زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
34 تاثیرموسیقی باریتم کند بر عملکرد دویدن ودرک فشاردر طی دویدن روی تردمیل (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
35 تأثیر زیره سیاه (Caraway) بر نیمرخ لیپیدی متعاقب فعالیت هوازی در زنان جوان غیر فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
36 ترتیب توالی تمرینات مقاومتی برقدرت عضلانی و نشانگران آسیب عضلانی (cpk-ldh) در زنان غیرورزشکار جوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال
37 رابطه میزان تراکم استخوانی با برخی شاخص های آمادگی جسمانی و رفتارهای تغذیه ای و علایم یائسگی در زنان یائسه 47-60 ساله (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
38 ضرورت سنجش ضربان قلب و دمای تمپانیک آتش نشانان درشرایط عملیاتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق
39 مقایسه فشارهای قلبی و تنفسی آتش نشانان با پوشش تجهیزات حفاظت فردی و لباس کار معمولی در اتاق شبیه ساز هوای گرم و مرطوب شهر بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش