محمد رضا اصغری

 محمد رضا اصغری مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

محمد رضا اصغری

Mohammadreza Asghari

مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ژنتیکی پارامترهای مدل مکانیستیک پلوت - گوتوین برای منحنی شیردهی گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 3
2 برآورد اثر شمار سلول های سوماتیک بر مقدار شیر روزانه در گامه های مختلف شیردهی گاوهای شیری حاصل از اسپرم های داخلی و وارداتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
3 برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روز آزمون شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل تابع کواریانس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
4 بررسی ژنتیکی صفات رشد و تولید کرک بز کرکی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
5 بررسی ژنتیکی صفات رشد و تولید کرک بز کرکی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
6 مقایسه دو روش ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران بر اساس رکورد شیر تصحیح نشده و تصحیح شده بر مبنای ۳۰۵ روز شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد 1 و ارتباط آن با صفت وزن سه ماهگی در بز کرکی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
2 بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد 1 و ارتباط آن با صفت وزن شش ماهگی در بز کرکی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)