دکتر علیرضا کرباسی

دکتر علیرضا کرباسی رئیس دانشگاه تربت حیدریه

دکتر علیرضا کرباسی

Dr. Alireza Karbasi

رئیس دانشگاه تربت حیدریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 3
2 اثر آمیخته بازاریابی و دانش تخصصی روی عملکرد صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده خشکبار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 37، شماره: 2
3 اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی برسرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
4 اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
5 اثرگذاری نگرش ها نسبت به محصولات دارای برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: برنج) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
6 ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری درانرژی های تجدیدپذیردر استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
7 ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 4
8 ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 4
9 ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه و داده های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
10 ارزیابی سودآوری و کارایی واحدهای پرورش میگو:مطالعه موردی منطقه ی گواتر شهرستان چابهار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 11
11 اشتغال غیرکشاورزی و مخارج مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور : کاربرد روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش (PSM) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
12 الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تاکید بر مدیریت منابع آبی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 3
13 Marketing Strategies and Export of Iranian Medicinal Plants (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 9، شماره: 1
14 Studying The Effect Of Energy Factor On Iran's Agriculture Sector And Total Economy Production (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 14، شماره: 23
15 بازارچه مرزی دوغارون و تجارت زعفران افغانستان (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 2، شماره: 20
16 بخش بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی قطعی و فازی در مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 2
17 برآورد شاخص توسعه صادرات زعفران و عوامل موثر برآن مطالعه موردی: خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 11، شماره: 1
18 برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
19 بررسی آثار تغییر قیمت گوشت قرمز بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 32
20 بررسی آثار رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی برمحصولات گندم و جو (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
21 بررسی آگاهی، نگرش و تمایل زعفران کاران به کاربرد تحقیقات زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 2
22 بررسی اثر شلاقی در زنجیره تامین چند سطحی شیر وفرآورده های آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
23 بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 32
24 بررسی ارتباط متقابل بخش های صنعت و کشاورزی مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 15
25 بررسی اقتصادی روابط بین زیر بخش های زراعت و دام در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
26 بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 4
27 بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (مقاله مروری) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
28 بررسی تاثیر آمیخته های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات با رویکرد لاجیت چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
29 بررسی تغییرات الگوی مصرف مواد خوراکی خانوارهای روستایی خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 3
30 بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 2، شماره: 6
31 بررسی توان بالقوه توسعه زیربخشهای کشاورزی استانهای کشور با رهیافت ضریب مکانی ایستا و پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
32 بررسی رابطه ی تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 2، شماره: 5
33 بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
34 بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 1
35 بررسی عامل های موثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی(رهیافت سویچینگ رگرسیون) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
36 بررسی عامل های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی مطالعه موردی نعناء (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
37 بررسی عامل های موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
38 بررسی علل شکل گیری ایده آلیسم انقلابی مزدک و تاثیر آن در موفق نشدن این جنبش (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
39 بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تقاضای آبیاری محصولات زراعی (مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
40 بررسی عوامل بازدارنده رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 0
41 بررسی عوامل مؤثر بر واردات بذر سبزیجات به ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 2
42 بررسی عوامل موثر بر اضافه برداشت کشاورزان از منابع آب زیرزمینی در دشت زاوه- تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
43 بررسی عوامل موثر بر تجارت زعفران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 3
44 بررسی عوامل موثر بر ترجیحات مصرف کنندگان زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 1
45 بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 1
46 بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات خرمای ایران به کشورهای بریکس (رهیافت داده های تابلویی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 29
47 بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بهره برداری از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زاوه- تربت حیدریه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 1
48 بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید داروهای گیاهی: مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 6
49 بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان زعفران کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 3
50 بررسی عوامل موثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی:تعاونی های گاوداران مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
51 بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی سبز (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 117
52 بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران با تاکید بر نقش تحریم های تجاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 43
53 بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان با کارشناسان ناظر گندم در شهرستان زابل(رهیافت رگرسیون خطی فازی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
54 بررسی عوامل موثر بر یکپارچه سازی اراضی زعفران در روستاهای قاینات (با رهیافت لاجیت ترتیبی تعمیم یافته) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 10، شماره: 3
55 بررسی کارآیی و اندازه ی بهینه ی نهاده ها در تولید برنج؛مطالعه ی موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
56 بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 1
57 بررسی مولفه های اثرگذار بر ترجیح مصرف کنندگان به زعفران با برچسب های ارگانیک، طبیعی و سالم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 1
58 بررسی نقش دولت بر تولید و بهره وری بخش کشاورزی مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
59 بررسی نقش نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
60 بهره برداری بهینه از مخزن سد لار کاربرد برنامه ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 24
61 پایداری صادرات زعفران ایران در بازارهای جهانی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 1
62 پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 22، شماره: 2
63 تاثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران (رویکرد داده- ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 1
64 تاریخ نگاری در ایران باستان؛ ماهیت و روش آن با توجه به رویکردهای مختلف به مفهوم تاریخ (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 30
65 تحلیل اقتصادی تولید و مقایسه کارایی فنی مزارع کوچک و بزرگ زعفراندر استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 2
66 تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 2
67 تحلیل انتقادی بر مفهوم «فیل‌‌هلن» بر سکه‌های اشکانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 1
68 تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 2
69 تحلیل شکاف برند طیب در مرحله معرفی دوره عمر با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حلال دوره: 5، شماره: 3
70 تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف‌کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
71 تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 1
72 تحلیل نقش جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب جهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 7، شماره: 26
73 تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (۱۱ Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 2
74 تدوین راهبردهای مدیریت تولید، فرآوری و بازاریابی زعفران مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 35
75 تدوین راهبردهای مدیریتی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 3
76 تعیین زیربخش های بالفعل و بالقوه جهت برنامه ریزی توسعه کشاورزی استان خراسان رضوی (با تاکید بر زیربخش دام) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 4
77 تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی گندم: مقایسه ی رویکردهای اقتصادسنجی کلاسیک و بیز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
78 تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات زردآلو (مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 4، شماره: 2
79 توسعه، تولید و فرآوری گیاهان دارویی در ایران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 1
80 حدود مفاهیم «جبر» و «اختیار» در متون پهلوی و رابطه آن ها با نقش انسان در تاریخ در اندیشه مزدیسنا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 8، شماره: 4
81 حساسیت عرضه به تغییر قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
82 رابطه مفاهیم فره و خویشکاری براساس متون پهلوی و کارکرد اجتماعی آنها در اندیشه سیاسی ایران باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 31
83 رابطه ی بلندمدت میان درآمد خانوار روستایی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
84 رتبه بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی موثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
85 رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی زعفران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 3
86 رویکرد به تاریخ از منظر فلسفه تاریخ دیانت زردشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 27، شماره: 20
87 سطح بهینه تنوع و قیمت نشان های تجاری منتخب پنیر : کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
88 سنجش مولفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 2
89 شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 43
90 شکل گیری نخستین بنیان های جهانی شدن در عصر هخامنشی با رویکردی دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 7، شماره: 1
91 علل نظری پیوند سیاست عمل گرا با دیانت دنیا گرای ساسانیان با بررسی شواهد مکتوب از گنجینه های شاهنشاهی ساسانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 9، شماره: 2
92 عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 2
93 عوامل موثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 2
94 عوامل موثر بر تنوع زراعی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
95 عوامل موثر بر توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در منطقه تربت حیدریه از دیدگاه کارشناسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
96 عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 92
97 عوامل موثر بر صادرات پسته ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 25
98 عوامل موثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 1
99 کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در بخش مرکزی شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 3
100 مدل سازی الگوی پانل‌فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
101 مدل سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
102 مقایسه ی کاربردی لاجیت، پروبیت و توبیت در بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه زعفرانمطالعه موردی: شهرستان قاین (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 3
103 مولفه های اثرگذار بر ترجیح مصرف کنندگان به گوشت مرغ با برچسب های پایداری (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessement of factors Affecting on satisfaction members of mashhad cattlens cooperatives in iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
3 اثر شوک درآمدهای نفتی بر مصرف خصوصی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
4 اثر هزینه تحقیقات کشاورزی بر رشد ارزش افزوده کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 اثرات سوء زیست محیطی تولید چای در منطقه چابکسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
6 اثرات سیاستهای پولی بر روی قیمت غذا در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
7 اثرات و شاخصهای بهره وری نیروی کارکشاورزی قیمت موادغذایی وتوسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 ارتباط بین صادرات , ریسک اعتبارات و ضمانت اعتبارات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
9 ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی تحقیقات زعفران از دید زعفران کاران (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
10 ارزیابی اقتصادی چاهکها در منطقه سیستان در دوران خشکسالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
11 ارزیابی حساسیت قیمتی مصرف کنندگان محصولات غذایی ارگانیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
12 ارزیابی مزیت نسبی تولید و بررسی سیاست های حمایتی دولت مطالعه موردی: کشت سویا در زابل (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
13 ارزیابی مزیت نسبی و دخالت دولت در احداث کارخانه آب آشامیدنی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
14 اقتصاد گیاهان دارویی با رویکرد مزیت های خراسان رضوی در برنامه اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
15 Forecasting of organic crop yield based on fuzzy neural network system (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
16 Prioritize barriers to international supply chain management in Saffron industry (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
17 Tourism Management (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
18 برآورد تابع تقاضای گروه چای برای خانوارهای شهری ایران (1369-1383) کاربردسیستم مخارج خطی به روش داده های ادغام شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
19 بررسی آثار رفاهی تغییر اقلیم برگروه محصولات کشاورزی در افق 1409 (2030) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
20 بررسی ابعاد اقتصادی - اجتماعی تولید ابریشم در واحدهای سنتی ابریشمکشی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )
21 بررسی اثر بازارچه مرزی دوغارون در توسعه تجارت محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی پایدار و محیط زیست
22 بررسی اثر تحقیقات بر نوسانات عملکرد زعفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
23 بررسی اثر شلاقی در زنجیره تامین زعفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
24 بررسی اثر متغیرهای منتخب کلان اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری
25 بررسی اثر مولفه های اقتصادی بر اشتغال نیروهای متخصص در کشور (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
26 بررسی اقتصاد تولید دام عشایری در استان لرستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
27 بررسی اقتصادی بازاریابی محصولات دامی خراسان (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
28 بررسی اقتصادی تولید، صادرات و بازارهای هدف حبوبات ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
29 بررسی اقتصادی روابط بین بخشی گوشت دام، مرغ وغله در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
30 بررسی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)با تاکید بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
31 بررسی بهره وری عوامل تولید انگور در استان خراسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
32 بررسی تاثیر برخی ازعوامل موثربرمیزان مصرف فرآودره های گیاهی دارویی باتاکید برخصوصیات ظاهری و کیفیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی تاثیر روش های مختلف دستیابی به اطلاعات بر میزان آگاهی مصرف کننده از فرآورده های گیاهان دارویی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
34 بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی محصولات غذایی بر رفتارمصرف کنندگان با استفاده از مدل 4P کاتلر و رویکرد شبکه عصبی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
35 بررسی تاثیر نوسانات قیمت مسکن بر نرخ سود بانکی در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
36 بررسی تاثیرات مکانیزاسیون بر عملکرد گندم آبی در ایران (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
37 بررسی تأثیر آب و هوا بر تابع تقاضای توریسم با استفاده از مدل ARDL (مورد: استان کرمان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
38 بررسی تولید، توزیع و گواهی بذر گندم در استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 بررسی جایگاه چای در سبد مصرفی خانوارهایشهری ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 بررسی حاشیه بازاریابی و کارایی فنی تخم شربتی و خاکشیر در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: شهرستانهای کلات نادری و داورزن) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 بررسی دیدگاه مسئولان، کارشناسان و دانشجویان در ارتباط با اشتغالفارغ التحصیلان کشاورزی {مطالعه موردی: شهرستان نیشابور} (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
42 بررسی رابطه هزینه تحقیقات و بهرهوری تولیدات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
43 بررسی راه کارهای افزایش سهم صادرات تعاونی های استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
44 بررسی روند توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 بررسی ساختار بازار جهانی تولید و بازار صادراتی خرمای ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
46 بررسی شبکه بازاررسانی گل وگیاه زینتی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
47 بررسی عوامل اقتصادی سطح زیر کشت کلزا در خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
48 بررسی عوامل بازدارنده رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
49 بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
50 بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
51 بررسی عوامل مؤثر بر صادرات میگو با تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
52 بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی‎های کشاورزی (مطالعه موردی: خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
53 بررسی عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاری اعضای تعاونی تولید روستایی (مطالعه موردی: تعاونی تولیدی خوراک دام تایباد) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
54 بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عضویت در تعاونی های کشاورزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
55 بررسی عوامل موثر برخرید محصولات کشاورزی وغذایی گردشگران و زایران شهرمشهد (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
56 بررسی فرآیند تصمیم گیری کشاورزان با استفاده از متدولوژی ترکیبی FPC-GP مطالعه موردی برنج کاران لنگرود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
57 بررسی کارایی های گندمکاران استان خراسان ( دو محیط کشت آبی و دیم ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
58 بررسی کارایی، بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید در واحدهای پرواربندی گوسفند ایران (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
59 بررسی مزیت نسبی تولید آب معدنی در سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
60 بررسی مزیت نسبی صادرات آب آشامیدنی در افق 1404 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
61 بررسی مزیت نسبی و سیاستهای حمایتی کشت سویا مطالعه موردی: منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
62 بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر میزان افزایش عملکرد زعفران (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
63 بررسی نقش تغییرات اقلیمی بر تجارت زعفران ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
64 بررسی نگرش مصرف کنندگان نسبت به زعفران ارگانیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
65 بررسی وضعیت بسته بندی خرما در استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
66 بررسی وضعیت سیستمهای آبیاری تحتفشار در شهرستان تربتحیدریه (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
67 بررسی وضعیت فعلی و آتی بازار های هدف صادراتی پسته ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران با تمرکز بر محصولات پسته، کشمش و زعفران ارگانیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
69 بهره وری کل عوامل تولید کشت زعفران در شهرستان گناباد چقدر پایدار است (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
70 بهره وری کل عوامل تولید کشت زعفران در شهرستان گناباد چقدر پایدار است (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
71 بهینه سازی تولید محصولات زراعی با رهیافت برنامهریزی آرمانی فازی مطالعه موردی؛ منطقه رامجرد شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
72 پتانسیل های سرمایه گذاری در مبادی مرزی استان خراسان رضوی و رشد صادرات غیر نفتی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
73 پسته و پسته کاری؛ فرصتها و چالشها مطالعه موردی، شهرستان فیضآباد مهولات، سومین قطب پسته کاری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
74 پیش بینی ارزش افزوده زیر بخش های کشاورزی با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی ،باکس- جنکینز وهلت-وینترز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
75 پیش بینی بازار صادراتی خرمای ایران تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
76 تاثیر نرخ ارز بر روی قیمت صادراتی خرما در ایران مطالعه موردی استان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
77 تحلیل اثر افزایش قیمت زعفران بر امکان توسعه کشت محصول (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
78 تحلیل اثر شلاقی در زنجیره تامین زعفران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
79 تحلیل اثرات متقابل رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست با استفاده ازمنحنی زیست محیطی کوزنتس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
80 تحلیل ارتباط بین اصول و ارزشهای تعاونی و فعالیت کسبوکار خانگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
81 تحلیل اقتصاد تولید و برآورد کارایی فنی انگورکاران با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی مطالعه موردی: منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
82 تحلیل اقتصادی تأثیر میزان آبیاری بر افزایش در درآمد کشت زیره سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
83 تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی زردآلو در ایران (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
84 تحلیل اقتصادی زنجیره تامین و بازاریابی گز اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
85 تحلیل اقتصادی و اجتماعی کشت زعفران درشهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )
86 تحلیل پدیده اثر شلاقی در زنجیره تامین چندمحصولی با استفاده از روش سفارش تاسطح r (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
87 تحلیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
88 تحلیل تکانه های اقتصادی بر تاب آوری کسب-وکارهای کشاورزی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
89 تحلیل رقابت پذیری صادرات با تاکید بر نقش اثرشلاقی در زنجیره تامین زعفران ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
90 تحلیل روند صادرات و بسته بندی در ارزآوری زعفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
91 تحلیل ریسک های زنجیره تامین گندم در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
92 تحلیل شکاف برند طیب در مرحله معرفی دوره عمر در بازار داخلی (دریافت مقاله) همایش بین المللی غذای طیب
93 تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بیمه کسب و کارهای کشاورزی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
94 تحلیل عوامل موثر در ایجاد نوآوری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
95 تحلیل فرصت ها و تهدیدهای زنجیره تامین زعفران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
96 تحلیل فنی-اقتصادی پوشش دارکردن بذرهای خیار و گوجه فرنگی در شرایط اقلیمی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
97 تحلیل کاربرد بیمه آب و هوا محور در مدیریت خسارات خشکسالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
98 تحلیل مزیت نسبی زعفران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
99 تحلیل نقش کمپوست حاصل از زباله های شهری مشهد در ارتقاء محیط زیست و تولید غذای سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
100 تحلیل نقش نگرش مصرف کنندگان در ارزش ویژه برند طیب (دریافت مقاله) همایش بین المللی غذای طیب
101 تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک زباله های شهری شهر مشهد در راستای حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
102 تدوین الگوی برنامه ریزی راهبردی و ارتقای بسته بندی زعفران با رویکرد تحلیل عواملاستراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
103 تعیین الگوی تولید چند دوره ایی محصول سالم در راستای امنیت غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
104 تعیین کنندههای تاثیرگذار بر پذیرش بیمه گندم (مطالعه موردی: گندمکاران شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
105 جایگاه انواع گوشت در سبد هزینه دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
106 چالش های زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
107 چالش های فرآیند تولید و بازار رسانی گیاهان دارویی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
108 راهبردهای توسعه و ارتقای فرآوری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
109 راهبردهای توسعه و ارتقای کانال های توزیع زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
110 روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان مشهد با استفاده از تکنیک GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
111 سرمایه گذاری های عمومی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
112 شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی، چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
113 عوامل مؤثر بر شیوه‌های فروش خرما در استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
114 عوامل موثر بر استفاده از تسهیلات توسط صاحبان کسب و کار در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
115 عوامل موثر بر میزان رضایتمندی صاحبان کسب و کارهای کشاورزی و غذایی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
116 کاربرد روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی MCS-GA در بهینهسازی تصمیمات تولید کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
117 کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در تعیین اثر تحقیق و توسعه در زنجیره ارزش زعفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
118 مدل اقتصاد سنجی اقتصاد کلان ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
119 مدل سازی ریسک های موثر بر کسب و کارهای کشاورزی تولید کننده طیور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
120 مدل سازی و پیش بینی واردات محصولات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با ARIMA (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
121 مدلسازی آثار سیاستهای کلان و تجاری بر بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
122 مروری بر کاربرد کشاورزی دقیق، راهبردی جهت رسیدن به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
123 مطالعه تغییرات بهرهوری و کارایی کشورهای عضو گروه d-8 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
124 مطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه ای نظام تولیذ زعفران ایران مطالعه موردی: شهرستان تربت حیذریه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
125 مقایسه عوامل اجتماعی و اقتصادی و فنی موثر بر اضافه برداشت از منابع آب زیر زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
126 مقایسه ی کاربردی لاجیت، پروبیت و توبیت در بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه زعفرانمطالعه موردی:قاین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
127 مولفه های اثر گذار بر تجارت آب مجازی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
128 مولفه های اثرگذار بر خرید داروهای گیاهی (مطالعه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
129 ناپایداری صادراتی ،سرمایه گذاری ورشداقتصادی در 9 کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
130 نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمندسازی زنجیره تامینخیار سالم گلخانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
131 نقش فن آوری ارتباطات و اطلاعات (IT) بر ارزش افزوده کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
132 نقش نرخ ارز بر واردات روغن نباتی مایع (آفتابگردان و سویا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
133 نگرشی بر مدیریت بحران آب در سیستان، موانع و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب