فرهاد دژپسند

 فرهاد دژپسند رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

فرهاد دژپسند

Farhad Dezhpasand

رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران؛ روش رگرسیون آستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 14، شماره: 42
2 برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران با رویکرد درآمدی 1384-1393 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 71
3 بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 3
4 سیستمهای نوین پرداخت الکترونیکی و اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 3
5 نحوه تأمین مالی خارجی پروژه های شهری و کارایی خدمات شهر (مطالعه موردی: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجارت الکترونیک
2 گزارش تجارت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجارت الکترونیک
3 مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در جهان و ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تجارت الکترونیک
4 معرفی شاخص های لازم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی در کشور و اولویت بندی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی