دکتر الناز بهنود

دکتر الناز بهنود استادیار

دکتر الناز بهنود

Dr. Elnaz Behnoud

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigation and Analysis of Jungian Archetype and its Indication in Architecture (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی زبان مشترک آرکی تایپ های ذهنی «تولد، زندگی و مرگ» و نحوه عینیت یافتن آنها در فضاهای معماری (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 21
3 بررسی مفهوم آرکی تایپ و بازتاب آن در معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
4 تحلیل آرکیتایپی فضای عرفانی در آرامگاه های عارفان دوره ایلخانی (شیخ عبدالصمد نطنزی و شیخ صفیالدین اردبیلی) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 71
5 چارچوبی نوین برای خوانش معماری آرامگاهی ایران در دوره تاریخی ایلخانیان (نمونه پژوهی: آرامگاههای محدوده جغرافیایی آذربایجان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازخوانی مفهوم معماری آرامگاه بر پایه ی رمزگان امبرتو اکو (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
2 بررسی تاثیرات اقلیم سرد و خشک بر الگوهای رفتاری مردم شهر تبریز بمنظور ایجاد کاربری های شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
3 بررسی جانمایی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا شهر تبریز جهت دست یابی به محیط زیست شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
4 بررسی معماری اسلامی دوره ی صفویه در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
5 تجربه های عرفانی از دیدگاه روانشناسی و بازتاب آن در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه