زهره اخوان مقدم

 زهره اخوان مقدم استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

زهره اخوان مقدم

Zohreh Akhavan Moghadam

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نظریه وقوع نسخ در قرآن کریم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 4
2 بازشناسی اسلوب بیانی ما ادراک در قرآن با کاربرد زبان شناسی تاریخی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 25، شماره: 65
3 بررسی تطبیقی میزان ارتباط سوره عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 7، شماره: 1
4 بررسی مقارنه ای سوره انسان در دو تفسیر اطیب البیان و مفاتیح الغیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی دوره: 2، شماره: 3
5 جریان شناسی تاریخی ترجمه واژگان شاعر کاهن و مجنون (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 24، شماره: 63
6 ضرورت، ماهیت و روش استنطاق از منظر روایات اهل بیت (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 12
7 کتابشناسی اخلاق درقرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 1، شماره: 1
8 گزارشی توصیفی از چهارمعجم موضوعی قرآن (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 26، شماره: 3
9 مطالعه تطبیقی آراء مفسران فریقین در چیستی و کجایی البیت المعمور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی دوره: 1، شماره: 1
10 مطالعه تطبیقی مباحث کار و اشتغال با آموزه های قرآن و حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی دوره: 3، شماره: 5
11 معناداری بخشی از آیه یا آیات، هم در سیاق و هم خارج از سیاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 9، شماره: 17
12 منبع شناسی موضوع رجعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 4، شماره: 15
13 منبع شناسی موضوع شفاعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 4، شماره: 16
14 نقد تفسیری تطبیقی وقف تعسف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزه های صحیفه سجادیه ناظر بر جاودانگی و جهان شمولی آموزه های قرآن (دریافت مقاله) همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی
2 بررسی سه واژه ایمان ،تقوا و عمل صالح و اثرات دنیوی و اخروی آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
3 تحلیل قرایات سیوطی در تفسیر درالمنثور 3جزء قرآن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
4 تحلیل وصف ثقیل و مقایسه آن با تیسیر قرآن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
5 تعامل رهبری جامعه با پیروان بر اساس عبارت امر جامع در آیه 62 سوره نور در قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
6 جایگاه برنامه ریزی در مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
7 جایگاه لفظ و معنا در قرآن کریم و نسبت آن با اعجاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
8 جهان شمول و جاودانه بودن خطاب های قرآن کریم و بررسی عوامل موثر درآن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
9 جهان شمولی آموزه های قرآن با تکیه بر موضوع اعجاز علمی رنگها (دریافت مقاله) همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی
10 جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی با تکیه بر همانند ناپذیری زبان قرآن (دریافت مقاله) همایش جهان‌شمولی آموزه‌های قرآنی و روایی
11 سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم و آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
12 عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت دینی از دیدگاه صادقین علیهما السلام (دریافت مقاله) همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع)
13 کتاب شناسی سبک زندگی خانواده اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
14 کتابشناسی سبک زندگی خانواده اسلامی (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی
15 ماهیت ، عوامل و موانع ایجاد اعجاز تاثیری قرآن کریم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
16 مقایسه ی اخلاق دینی و اخلاق سکولار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
17 مقایسه/ مقارنه آراء تفسیری شیخ طوسی و ثعلبی درسوره انسان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
18 نقد وبررسی تفسیر فی ظلال القرآن الکریم در مورد شان نزول و مکی بودن سوره دهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
19 نقش سیاق در تعیین و تبیین معانی و مصادیق مصادر از نگاه مفسران قرآن کریم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی