دکتر ولی درهمی

دکتر ولی درهمی استاد دانشگاه یزد

دکتر ولی درهمی

Dr. vali Derhami

استاد دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.