دکتر حسن افراخته

دکتر حسن افراخته استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی

دکتر حسن افراخته

Dr. Hasan Afrakhteh

استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing the International Studies in the Field of Rural-local Marketing (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 4
2 آسیب پذیری زنان روستایی مورد: روستاهای کوهپایه ای فومنات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 2، شماره: 3
3 اثرات مکانی- فضایی مهاجرت بازگشتی در شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 1
4 ارتقای سطح تاب‌آوری کلان‌شهر تهران در برابر سوانح طبیعی با تأکید بر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
5 ارزشیابی پیامدگرای طرح هادی در سکونتگاه های روستایی ایران مبتنی بر نگرش خبرگان دانشگاهی و دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 41، شماره: 178
6 ارزشیابی عملکرد مراکز خدماتی حاصله از تصمیمات دولتی(مطالعه ی موردی: شهر سردشت – استان هرمزگان) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 2
7 ارزیابی عدالت فضایی در توزیع خدمات روستایی شهرستان های استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 8، شماره: 1
8 ارزیابی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهینه سازی مصرف آب کشاورزی با رویکرد سیستمی نرم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
9 ارزیابی نقش گردشگری بر همگرایی واحدهای سیاسی- فضایی ایران و آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 45
10 اقتصاد بوم شناختی و حفاظت از اکوسیستم زمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت سبز و توسعه دوره: 1، شماره: 1
11 امکانات و محدودیتهای کارآمدی منظومه های روستایی- شهری به عنوان مناطق کارکردی مورد: منظومه ضیاء آباد قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 62
12 امکانسنجی اثرگذاری نوغانداری بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی؛ روستاهای شهرستان نطنز) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 1
13 انباشت سرمایه و تشدید مخاطرات محیطی شهر- منطقه تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 4
14 Investigation of the Potentials and Obstacles for Diversifying Livelihood Leading to Sustainable Rural Development (Case Study: Rezvanshahr County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 4
15 Performance Evaluation of the Modern Rural Management based on Good Governance Approach (Case Study: Villages in Central District of Karaj County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 1
16 Spatial Analysis of Tourism Impacts on the Economy of Rural Areas (Case Study: Rezvanshahr County, Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 8، شماره: 3
17 Unproductive Activities and Their Affecting Factors in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 3
18 بازتاب فضایی خشکسالی و ارائه راهکارهای کلیدی مدیریت آن (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان سیب و سوران) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 34
19 بررسی ابعاد توسعه درون زا در شهرستان پهای چابهار و کنارک با رویکرد سیاسی - اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 3
20 بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 4
21 بررسی جایگاه روستاهای شهری در طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: طرح جامع تهران، تفصیلی و الگوی توسعه منطقه یک) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 87
22 بررسی مشکلات کالبدی- کارکردی بخش مرکزی شهرهای سنتی (خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 76
23 بررسی نقش عوامل اثرگذار در توسعه فضایی نواحی روستایی مرزی مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان گنبدکاووس (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 2
24 برنامه های توسعه و ضرورت بهسازی خانه های روستای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 8، شماره: 29
25 بسترهای حاکم و پیامدهای حاصل از توسعه گردشگری بر مبنای مزیت های رقابت پذیری در ناحیه روستایی رودبار قصران (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 4، شماره: 3
26 بنیان های معیشتی و بینش روستاییان در رابطه با گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه:ناحیه روستایی شهرستان رودبار) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 4، شماره: 1
27 بهره‎برداری از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: دهستان عشق‎آباد، شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 1
28 بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت سهل آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 1
29 پایداری شالیزارهای گیلان و عوامل موثر بر آن (مورد: شهرستان رشت) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
30 پتانسیل های اقلیمی موثر جهت برنامه ریزی و توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
31 پیشران های بازاریابی الکترونیک در نواحی روستایی (مورد مطالعه: شهرستان خوشاب) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 4، شماره: 4
32 پیوندهای کلانشهری و تحولات کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون مطالعه موردی: دهستان محمدآباد کرج (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 150
33 تاب آوری معیشت روستایی (موردپژوهی روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه در محدوده شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
34 تبیین تحولات ساخت زراعی در جهت تداوم کارکرد کارا: مورد: نواحی روستایی غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 311
35 تبیین فرآیند آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشکسالی ( مطالعه موردی: روستای پشتنگ شهرستان روانسر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
36 تحلیل الگوی فضایی عدالت توزیعی در منطقه روستایی جنوب استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
37 تحلیل توزیع فضایی اعتبارات عمران روستایی، جهت اجرای طرح هادی روستاها در شهرستان بردسیر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 2
38 تحلیل سطح برخورداری سکونتگاههای روستایی از خدمات در چارچوب عدالت توزیعی (مورد مطالعه: روستاهای بخش تنکمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
39 تحلیل عوامل موثر بر الحاق سکونتگاه های روستایی به شهر مبتنی بر چارچوب تقسیمات کشوری (مورد مطالعه: کلانشهر ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 33
40 تحلیل فضایی شکاف پایداری کشاورزی براساس رویکرد TOPSIS-GIS ؛ مطالعه موردی: بخش مرکزی کوهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 67
41 تحلیل فضایی ظرفیت سازگاری سکونتگاه های روستایی شهرستان روانسر در مواجهه با خشکسالی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 2
42 تحلیل محتوای مطالعات خارجی و داخلی تله ی توسعه نیافتگی در نواحی روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 49
43 تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 2
44 تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 4
45 تحلیل نگرش کارشناسان به موانع و چالش های انتقال مدیریت آبیاری به بهره برداران، پژوهشی بر مبنای روش کیو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 1
46 تحلیلی بر تزاحم فضایی در ناحیه گردشگری روستایی برغان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 4
47 تحلیلی بر سیاست های توسعه روستایی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 1
48 تحلیلی بر یکپارچگی فضایی نواحی روستایی مبتنی بر تحلیل شبکه ای جریان های فضایی (مورد شناسی: بخش بن رود و جلگه شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
49 تحول جغرافیا به عنوان علمی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
50 تحولات فضاهای انسان ساخت در ناحیه لشت نشاء (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 3، شماره: 1
51 تحولات مورفولوژی زراعی سکونتگاه های روستایی دهستان صالحان (شهرستان خمین) دوره ۸۵- ۱۳۴۱ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 37
52 تشدید مخاطرات محیطی روستای ماکلوان به دلیل ارتقای موقعیت سیاسی آن (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 2
53 جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 3
54 جایگاه مدیریت نوین روستایی در تحولات اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی (مورد مطالعه: بخش کهریزک) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 7، شماره: 4
55 جدایی گزینی فضایی و نابهنجاری های اجتماعی بافت فرسوده،مطالعه موردی: محله باباطاهر شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 9، شماره: 8
56 جستاری در تحولات عوامل مهاجرت روستایی در ایران (مطالعه‎ی موردی: شهرستان بندر انزلی) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 1، شماره: 1
57 چرایی تحقق پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران پژوهشی برمبنای تحلیل محتوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
58 چشم انداز تحولات کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر ابهر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 3، شماره: 8
59 خزش کلانشهری، الحاق و تعارض بافت کالبدی- فضایی مورد: محور دربند- کاشانک (شمال تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 12، شماره: 41
60 خشکسالی و تحول معیشت نیمه کوچ نشینان تفتان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 4، شماره: 4
61 خلاقیت جامعه عشایری سنگسر در تطابق با محیط (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 4، شماره: 7
62 ساماندهی گردشکری در تفرجگاه های پیراشهری هماهنگ با ظرفیت تحمل محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 20
63 سنجش پایداری عرصه های پیراشهری با تاکید بر نقش مدیریت روستایی مورد: بخش کهریزک (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 2
64 ظرفیت دانش‌های بومی شترداران در توسعه همساز با محیط (مورد: روستای حسن‌آباد دامغان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 5، شماره: 10
65 عناصر طبیعی فضای جغرافیایی از منظر مفهوم منابع (مورد: جنگل های ناحیه فومنات) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 2، شماره: 2
66 عوامل موثر بر سطح سلامت روستاها (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 1
67 فضاهای پیراشهری: الگوها، عوامل و پسایندها (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 2، شماره: 1
68 فنون سنتی پیش نیاز دانش فناورانه ( دانش بومی عشایر سمنان در باب پرورش بره) (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 1، شماره: 1
69 مدل سازی مدیریت پایدار دفاتر ICT روستایی با استفاده از هوش تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 29، شماره: 4
70 مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 4
71 مهاجرت روستایی در ایران واستیلای عوامل رکودی نمونه موردی - شهرستان بندرانزلی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 30، شماره: 133
72 نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 50
73 نقش ادراک محیطی در توسعه نیافتگی روستایی مورد : شهرستان فومن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
74 نقش پارک های علم و فناوری در اشتغال زایی زنان روستایی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 18، شماره: 3
75 نقش سازه های ذهنی در تحقق برنامه های توسعهٔ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
76 نقش سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی دهستان چهاردانگه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 34
77 نقش نواحی صنعتی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: ناحیه صنعتی کوهپایه در شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 148
78 نقش نیازمندی های اساسی در رفتار توسعه ای روستاییان (مطالعه موردی: بخش سردار جنگل شهرستان فومن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
79 واکاوی چالشهای فراروی صنعت سفال شهر لالجین با به کارگیری تیوری بنیانی (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری با استفاده از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره موردی:محله سرتپوله شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
2 بایسته های تحقق تولید در فضاهای روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
3 بررسی اثرات فضایی کالبدی اجرای طرح هادی روستایی (مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان نظرآباد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
4 بررسی اقلیم گردشگری استان گیلان با توجه به شاخص اقلیمی اصلاح شده(TCIc) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
5 بررسی تجربه حل معضل اسکان غیررسمی و تهدید سلامت اجتماعی تهران ... نمونه: تجربه خاک سفید (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
6 بررسی تطبیقی شیوه های سنتی و نوین در بهره برداری از منابع محدود آب (مطالعه موردی: روستای جوادیه (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
7 بررسی علل کاهش سطح زیر کشت پنبه با استفاده از تئوری زمینه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 بلایای محیطی و مدیریت انفعالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
9 بنیانهای گردشگری پست مدرن و اهمیت اقتصادی آن در ناحیه رضوانشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
10 تبیین نظام توزیع منافع گردشگری مبتنی بر نگرش اقتصاد فضا مورد: ناحیه روستایی رضوانشهر (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
11 تجربه پیاده سازی تعاونی های بازیافتی در مناطق روستایی (روستای هدف: کفشگیری گرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
12 تحلیل اثرات بنیان های اقتصادی فضایی نواحی روستایی استان کرمانشاه در رشد اقدامات کارآفرینانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 تحلیل دیدگاهها و الگوههای نظری کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات محیطی(خشکسالی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
14 تحلیل عوامل موثر بر مکان گزینی صنایع تبدیلی کشاورزی در نواحی شهرستان طارم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
15 تحلیل فضایی توانمندسازی اقتصادی به عنوان بستری برای توسعه روستایی یک بررسی تطبیقی مورد مطالعه : نواحی روستایی در هند و ایران ( ناحیه مرودشت ، فارس) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
16 تحلیل فضایی حساب های منطقه ای با تاکید بر جایگاه مجموعه شهری تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
17 تحلیل محتوای مولفه های توسعه پایدارروستایی دربرنامه پنجم توسعه باروش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
18 تعیین و ارائه الگوی مناسب مدیریتی برای حفاظت از منابع پایه در کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
19 چیکو: شکلات طلایی عشایر ایل سنگسری (دریافت مقاله) همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی
20 درآمدهای نفتی و توسعه زیرساختهای گردشگری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
21 ردپای توسعه گردشگری بیابان لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
22 روستا نشینی شهری و توسعه گیلان مورد: شهرستان فومن (دریافت مقاله) همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان
23 روند مدیریت سکونتگاه های روستایی و چالش های آن "مطالعه موردی : بخش رومشکان شهرستان کوهدشت" (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
24 سنت های محلی و پایابی مخاطرات محیطی (مورد مطالعه رسم گل مالی در منطقه لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
25 شناخت و واکاوی مؤلفه های کارآفرینی سازمانی کارشناسان جهاد کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد مطالعه: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
26 شناسایی مؤلفه های مؤثر بر توسعه بنیانهای فضایی کارآفرینی در نواحی روستایی بر پایه رویکرد فراتحلیل روزنتال (مورد: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
27 عوامل بازتولید سکونتگاه های غیر رسمی در پهنه های شهری- روستایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
28 کاربرد آب و هواشناسی در برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری با استفاده ازمدل گردشگری TCI اصلاح شده، مطالعه موردی استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
29 کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی درآشکارسازی ساختار حکمرانی محلی منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
30 لزوم بومی سازی طرح های توسعه جزیره کیش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
31 لیبرالیسم نو و تحول اقتصاد روستایی با نگاهی به وضعیت ایران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
32 مقایسه تطبیقی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سرعین (ایران) و ارزروم (ترکیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
33 نقش اقتصاد نفتی در موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان، مورد: کشورهای مسلمان خاورمیانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
34 نقش فن آوریهای نوین در برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
35 نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی مورد: دهستان احمدآباد در شهرستان نظراباد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
36 نقش نهادهای محلی در محیط زیست پایدار روستا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
37 یارانه و کیفیت زندگی روستاییان (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393