دکتر هژیر رحمان داد

دکتر هژیر رحمان داد دانشگاه کمبریج

دکتر هژیر رحمان داد

Dr. Hazhir Rahmandad

دانشگاه کمبریج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.