دکتر سیف الله سعدالدین

دکتر سیف الله سعدالدین دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان

دکتر سیف الله سعدالدین

Dr. Seyfolah Saedodin

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تجربی خواص ترموفیزیکی، انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در نانوسیال آب نانولوله کربنی چند جداره عامل دار شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 48
2 ارزیابی نقش مدل ارزش افزوده اجتماعی در سیاست سبز و روابط بین الملل (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 43
3 ارزیابی و تخمین انتقال حرارت و مشخصه های جریان جابجایی ترکیبی پیرامون موانع داغ تعبیه شده در محفظه مربعی شیب دار پر شده از نانوسیال (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 28
4 Providing a Model to Evaluate Corporate Social Responsibility by Social Value Added (Case Study: Nano-Engine Oil) (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 2، شماره: 2
5 Social Value Added; A New Model for Developing Sustainability Accounting (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 3، شماره: 2
6 Transient simulation and ۴E Analyses of a hybrid renewable energy system for an educational building (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 11، شماره: 2
7 بررسی اثر نرخ برش بر ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال نانولوله کربنی چند جداره/ اکسید روی- روغن موتور در دماها و کسرهای حجمی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی انتقال حرارت در فومهای فلزی در حضور جابجایی اجباری و تشعشع حرارتی به روش اغتشاش هموتوپی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 46
9 بررسی تجربی و آزمایشگاهی تاثیر قطر نانوذرات و دما بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آب/آهن در کسرهای حجمی پایین و ارائه مدل جدید بر مبنای مقادیر تجربی حاصله (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 42
10 بررسی روش های محاسبه ضریب رسانش مواد در حالت های مختلف ماده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 8، شماره: 4
11 بررسی کاهش انتقال حرارت بین موتور و بدنه اتاق خودرو با استفاده از سپرهای تشعشعی حرارتی همراه با ضریب صدور وابسته به دما (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 25
12 تحلیل اگزرژی در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی دروازه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 22
13 جریان سیال غیر نیوتنی بر روی مرز با سرعت متغیر و در شرایط ناپایا؛ ارائه متغیر تشابهی وروش حل نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 39
14 حرکت چرخشی استوانه با جرم متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 4، شماره: 18
15 حل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه تخت تحت شرط مرزی جابه جایی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیر فوریهای - مدل کاتانئو (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 32
16 رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 30
17 شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون رادیاتور اتومبیل پرشده از نانوسیال و دارای مانع داغ (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 25
18 کاربردهای نانوسیالات در صنایع مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 6، شماره: 4
19 مدل کردن جریان سیال مذاب و انتقال حرارت غیرفوریه ای در جوشکاری سوراخ کلیدی با قوس پلاسما (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 44
20 مدلی جدید برای لزجت دینامیکی نانوسیال نانولوله های کربنی چندجداره (MWCNTs) – اتیلن-گلیکول (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 1
21 مروری بر اصول انتقال حرارت و مکانیک سیالات در محیط های متخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 9، شماره: 4
22 مروری بر پدیده تشعشع در محیطهای گازی از دیدگاه انتقال حرارت و مکانیک کوانتوم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 9، شماره: 3
23 مروری بر پدیده نفوذدر مکانیک سیالات و حالات مختلف انتقال ملکولی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 9، شماره: 1
24 مطالعه آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جابجایی در نانو سیال اکسید منیزیم – آب در مبدل حرارتی صفحه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 10، شماره: 2
25 مطالعه تجربی ویسکوزیته دینامیکی در نانوسیال اکسید منیزیم در سیال پایه آب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات دوره: 10، شماره: 3
26 مطالعه رفتار مکانیکی- حرارتی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با نانو لوله های کربنی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3D finite element heat transfer modeling of powder binding via moving plasma arc in Selective Electrical Discharge Sintering (SEDS) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
2 اثر تغییر مقیاس ابعادی محفظه باریک بر روی انتقال حرارت همرفت طبیعی آرام (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
3 ارائه ی رابطه ی تجربی برای هدایت حرارتی نانوسیالات اکسید روی اتیلن گلیکول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
4 ارائه یک مدل ترمودینامیکی جهت جلوگیری از تشکیل هیدرات گازی درایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
5 Effect of Turbulator on the thermal characteristic of a straight tube; Numerical investigation (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
6 Experimental study on dynamic viscosity of Mg(OH)2 at different temperatures and proposing new correlation (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
7 Innovative Thermal Management: Numerical Assessment of Heat Sink Performance Utilizing Turbulent-Inducing Elements (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8 Non-Fourier heat conduction in a slab with non- homogeneous boundary conditions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
9 Numerical Simulation of Temperature Distribution in the Workpiece due to Electrical Discharge Machining (EDM), Using Hyperbolic Heat Conduction Model (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
10 Rheological behavior and margin of deviation of Mg(OH)2- EG nanofluid at different concentrations and temperatures (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
11 بررسی آزمایشگاهی خواص ریولوژیکی نانوروانکار حاوی نانولوله کربنی چند جداره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
12 بررسی آزمایشگاهی عملکردگردآورنده خورشیدی صفحه تخت آکنده ازفوم فلزی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
13 بررسی آزمایشگاهی و گسترش روابط ضریب هدایت حرارتی نانوسیال ترکیبی اکسیدمس / آب - اتیلن گلیکول 06% -06% در کسرهای حجمی و دماهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
14 بررسی اثر اندرکنش خاک - لوله درلوله های انعطاف پذیر مدفون برروی نوسانات فشاری حاصل از پدیده ضربه قوچ (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
15 بررسی تاثیر استفاده از نانو سیالات حاوی سیلیکا بر کاهش میزان تبخیر آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
16 بررسی تجربی رفتار ریولوژیکی نانوروانکار حاوی نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا قابل کاربرد درموتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
17 بررسی تجربی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال نقره آب در کسرهای حجمی پایین low concentrations و ارائه مدل های جدید بر مبنای یافته های تجربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
18 بررسی تجربی و ارائه مدل جدید به منظور تخمین لزجت دینامیکی برای نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
19 بررسی تجربی وآزمایشگاهی انتقال حرارت جاجایی نانوسیال آب پایه حاوی نانوذرات اکسید منیزیم در قطرهای مختلف در جریان مغشوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
20 بررسی تجربی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال نانولوله کربنی چند جداره/ اکسید روی روغن موتور در کسرهای حجمی مختلف و دماهای متفاوت (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
21 بررسی عملکرد کولر بدنه فلزی تحت اثر شار خورشید و مقایسه آن با کولر ابداعی بدنه پلی کربناتRFX (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
22 بررسی مدل های مختلف غیر خطی انتقال حرارت در درمان هایپرترمیای سرطان پانکراس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
23 بهره گیری از نانو سیال در ارزیابی و تخمین خواص حرارتی و مشخصه های جریان جابجایی ترکیبی پیرامون موانع داغ تعبیه شده در محفظه مربعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
24 تاثیر پوشش های براق بر روی تغییرات دمای جریان اجباری هوا در یک محفظه ساخته شده از جنس جنس پلیکربنات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
25 تاثیر تعداد و مساحت مقاطع ورودی برسرمایش تبخیری مستقیم (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
26 تحلیل عددی انتقال حرارت و جریان سیال در دسته فین مخروطی سوزنی متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
27 تحلیل عددی جابجایی ترکیبی در حفره های با جداره های متحرک و پرشده با نانو سیال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
28 شبیه سازی جریان سیال مذاب و انتقال حرارت درجوشکاری سوراخ کلیدی باقوس پلاسما (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
29 ضربه قوچ درلوله های انعطاف پذیرمدفون (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
30 کاربرد انتقال حرارت غیر فوریه ای در ماشینکاری با استفاده از تخلیه الکتریکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
31 مطالعه شبیه سازی دینامیک مولکولی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال آب- نانولوله کربنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران