دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

Dr. Abdolmajid Mahdavidamghani

هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز رشد ارقام جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت دیرهنگام و کود نیتروژن در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 4
2 اثر مصرف سوپر جاذب هیدروژل آکوازورب بر کاهش اثر تنش خشکی، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب ماش (Vigna radiate L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 4
3 اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک در ترکیب با کود شیمیایی بر رشد ذرت (Zea mays L.) در شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
4 ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید توت فرنگی در دو سیستم ارگانیک و مرسوم (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 2
5 ارزیابی ترسیب کربن و ارزش اقتصادی آن در جنگلهای بلوط ایرانی: بررسی موردی در منطقه حفاظت شده بیستون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 3
6 ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم – پنبه در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 3
7 ارزیابی تهدید فرسایش ژنتیکی برای تنوع زیستی کشاورزی ؛ مطالعه موردی ؛ گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 4
8 ارزیابی چرخه حیات تولید سیب زمینی به روش نیمه مکانیزه در ایران: مطالعه موردی، استان مرکزی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 4
9 ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره کش های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
10 ارزیابی مقایسه ای انتشارگازهای گلخانه ای از مزارع تحت سرپرستی مردان و زنان در شهر بابل استان مازندران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 1
11 امنیت غذایی و اخلاق زیستی در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 2
12 بررسی اثر تنوع زیستی بر شاخص های بهره وری و ثبات در موستان های شهرستان تاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 2
13 بررسی اثر مصرف تلفیقی کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر تولید کلزا (Brassica napus L.) در شرایط خاک شور استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
14 بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی اثرات سوپرجاذب و آبیاری بر خصوصیات ریشه و عملکرد گیاه ماش (Vigna radiata L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 10، شماره: 2
16 بررسی اگرواکولوژیک روند تاریخی تغییرات تولید و سطح زیر کشت گندم و تغییرات جمعیتی در ایران در دوره ۱۳۹۹-۱۳۴۰ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 4
17 بررسی بهره وری مصرف آب و انرژی در بوم نظامهای فاریاب استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
18 بررسی تنوع زیستی کشاورزی شهرستان گچساران و تاثیر عوامل اقلیمی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی فناوری های نوین بوم سازگار در کشاورزی و منابع طبیعی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 1
20 بررسی وضعیت موجود تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 1
21 پایداری کشت بوم های مبتنی بر برنج در استان مازندران: ویژگی های زراعی- فنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 4
22 تاثیرات تنش خشکی بر صفات زراعی گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
23 تبیین الگویی برای بررسی خودکفایی حوزه های غذایی (مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 4
24 تحلیل علل عدم پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
25 تعیین شاخص های ارزیابی ظرفیت توسعه گردشگری کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
26 روند تاریخی تغییرات منابع مختلف نیروی کار در بهره وری از اراضی کشاورزی اکوسیستم های تولید گندم ایران (۱۴۰۰-۱۳۰۰ خورشیدی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 14، شماره: 4
27 شاخص های پایداری، ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 4
28 شناسایی صفات اگروفیزلوژیکی موثر بر عملکرد ارقام برنج تحت تنش رطوبتی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 2
29 فشرده سازی پایدار سامانه های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
30 کارایی بوم‌شناختی- اقتصادی تولید یونجه (Medicago sativa L.) و ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.): دشت مراغه– بناب، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
31 کشاورزی بوم شناختی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 1
32 مدیریت پایدار تولید چغندر قند با بهینه سازی تراکم گیاهی و کود پتاسیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 6
33 مطالعه اثرات کاهش جریانات جذر و مدی بر ساختار رویشی جنگل های حرا مطالعه موردی : پارک ملی – ساحلی نای بند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 4
34 مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
35 مطالعه پایداری در کشت بوم های زعفران (Crocus sativus L.) شهرستان های بیرجند و قاین (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
36 مطالعه فراتحلیل اثرات تنش خشکی بر برخی صفات دانه آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار دوره: 2، شماره: 1
37 مقایسه تطبیقی شاخص های تحمل و حساسیت ژنوتیپ های محلی و اصلاح شده برنج ایرانی تحت تنش خشکی و غرقابی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
38 ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 1
39 نقش الگوی مصرف شیر، میوه و سبزیجات بر امنیت غذایی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 16، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات محلول پاشی سولفات روی برعملکردواجزای عملکردبرنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثرات مصرف کودهای شیمیایی بر کارایی انرژی نظامهای تولید گندم در شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
3 ارزیابی تخلیه منابع غیرقابل تجدید و کاربری اراضی در ارزیابی چرخه حیات تولید دانه و علوفه ذرت در منطقه کرج (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی تنوع زیستی گیاهان کشاورزی با استفاده از شاخص تنوع سیمپسون- مطالعه موردی شهرستان کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 ارزیابی چرخه حیات ابزاری برای رسیدن به توسعه پایدار در کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
6 ارزیابی عملکرد و پایداری امرژی سیستم کشاورزی گندم مطالعه موردی: شهرستان دزفول استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
7 ارزیابی وضعیت تنوع زیستی کشاورزی و اثرات متقابل آن با فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی؛ مطالعه موردی منطقه حفاظت شده قلاجه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 اصلاح ارقام زراعی در کشاورزی ارگانیک: اصول، اهداف و سوءبرداشت ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
9 انقلاب آبی: 1- مفاهیم، ضرورت‏ها و اهداف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
10 انقلاب آبی: 2- راهکارها، ابزار و چشم‏انداز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
11 ROLE OF AGROECOLOGY IN SUSTAINABLE NUTRITION (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
12 بررسی اثرمقادیر سولفات روی بربرخی شاخصهای کیفی و غلظت روی دانه برنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی پاسخ برخی صفات گیاه آفتابگردان به حاصلخیزی و رطوبت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
14 بررسی جریان انرژی در سامانه های تولید گندم در ایران با استفاده از رهیافت اگرواکولوژیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 بررسی نحوه مدیریت زراعی کشاورزان و تاثیر گذاری آن بر تنوع گیاهان زراعی مطالعه موردی تالاب هشیلان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی و مقایسه ارزیابی چرخه حیات خیار گوجه فرنگی و بادمجان در نظام های کشت گلخانه ای در منطقه ساوه مطالعه موردی بخش آوه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
17 بررسی وضعیت پسماندهای جامد شهری در تهران و ارزیابی اقتصادی آن با تاکید بر مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
18 بومی سازی امنیت غذایی، آری یا خیر ! (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
19 تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای دامی بیولوژیک و شیمیایی برجذب فسفرو نیتروژن درکلزا درشرایط آب وخاک شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 تاثیر کود های زیستی و شیمیایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه برنج رقم شیرودی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 تاثیر مصرف کودهای شیمیایی بر پایداری نظام های تولید گندم در شهرستان کنگاور (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
22 تاثیرتغییرات بلندمدت عوامل آب و هوایی برعملکردگندم Triticum aestivum L.)دراستان همدان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تعیین شاخص های انرژی در باغات بادام (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
24 تنوع‏زیستی، پای دار امروز، پایدارساز فردا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
25 درآمدی بر مفهوم امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
26 راهنمای تدوین مقاله دومین کنفرانس بین المللی یافته ای نوین در علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیسارزیابی چرخه حیات راهکاری برای رسیدن به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 طراحی و مدیریت بوم نظام در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 فناوری ها و رهیافت های نوین در تولید ارگانیک خرمای پیارم در حاجی آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
29 کاربرد تلفیقی کودهای بیولوژیک و شیمیایی برعملکرد و ا جزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 کشاورزی پایدار متضمن کاهش مصرف نهاده های شیمیایی، کاهش آلودگی آب و خاک و نیل به سلامت اگرواکوسیستم ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 مطالعه اثرات تداخلی تراکم های تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد ذرت (Zea maize) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 مطالعه کارایی انرژی اکوسیستم های تولید گندم فاریاب درکنگاور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 مطالعه همبستگی و رگرسیون عملکرد دانه ارقام برنج تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
35 مقدمه ای بر مفهوم حوزه غذایی با رویکردی بر کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 نقش اراضی تحت آیش بر سلامت اگرواکوسیستم ها و کشاورزی پایدار(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
37 نقش استفاده از آب خاکستری بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
38 نقش اقتصاد کشاورزی در کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
39 نقش بیابان زدائی بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
40 نقش تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر سلامت اگرواکوسیستم ها(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
41 نقش توسعه کشاورزی ارگانیک دررشدکشاورزی پایداری وسلامت اگرواکوسیستم ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
42 نقش فضای سبز شهری در دستیابی به سلامت اگرواکوسیستمهای منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
43 نقش مصرف گروههای غذایی و اعطای یارانه بر امنیت غذایی در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
44 نگرش کشاورزان شالیکار نسبت به خشکه کاری برنج (مورد مطالعه: شرق استان گیلان) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار