دکتر هادی وکیلی

دکتر هادی وکیلی دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر هادی وکیلی

Dr. Hadi Vakili

دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا طریقه اخلاقیون نجف طریقه ای عرفانی است (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 1
2 الزامات بینش هانری کربن درباره ولایت در روش مطالعه تاریخی اسلام (بررسی دو رویکرد تاریخ قدسی و تاری خمندی فهم دین) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 89
3 اندیشوران شیعی و ابن عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 2
4 انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 7
5 بررسی مقایسه ای نقش عشق در سلوک عرفانی از منظرامام خمینی (ره) و خوآن دلاکروث (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی نگاه آرای هانری کربن و سید احمد فردید در باب گفت وگو میان عرفان اسلامی و فلسفه آلمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 3
7 پیامدهای فلسفی یگانه انگاری در اندیشه ابن عربی و اسپینوزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 2
8 تاثیر ابن عربی در نگرش های کلامی فیض کاشانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 4
9 تاثیرات باور به حرکت جوهری بر ساحت امیال و خواسته های روان انسان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 15
10 تطبیق آیه لیس کمثله شیء با حقیقت محمدیه از منظر اسما و صفات الهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 1
11 تفسیر آیه نور از منظر ابن سینا و داراشکوه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 3، شماره: 1
12 چیستی و ویژگی های تجربه عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 1، شماره: 2
13 خیال و مثال در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 1
14 سعادت و معنا در مکتب ابن عربی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 8
15 سنجش مرگ اندیشی با معنای زندگی از منظر حکمت متعالیه (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 21
16 شطحیات عرفانی از منظر منطق و تفکر فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 3
17 مبانی طراحی الگوی پژوهش توحیدی در علوم تجربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 9، شماره: 1
18 مبانی وجودی در حکمت متعالیه، مبنایی برای صلح پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 9، شماره: 32
19 مسئله چگونگی تخلق به صفات الاهی در اخلاق عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 11، شماره: 1
20 معنویت برای کودکان در عرفان اسلامی با تکیه بر دیدگاه آیت االله شاه آبادی (س) و امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 2
21 نقد و بررسی کتاب ماهیت معرفت عرفانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل مناسبات سیاسی، مذهبی سربداران طغاتیموریه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سربداران
2 روان شناسی تجربه ی عرفانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی