دکتر کاوه تیمورنژاد

دکتر کاوه تیمورنژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر کاوه تیمورنژاد

Dr. Kaveh Teymournejad

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی پارک های علم و فناوری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 57
2 ارائه مدل پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در خصوص مدیران زن در دانشگاه های علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 3
3 ارائه مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 11، شماره: 2
4 ارزیابی اثربخشی دوره های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران براساس مدل پاتریک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 13
5 استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 2
6 الزامات توسعه کیفی آموزش های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
7 الگوی استقرار استراتژی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
8 الگوی تسهیل یادگیری سازمانی در چارچوب جانشین پروری در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر کارایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 9
10 بررسی تاثیر مولفه های الگوی خط مشی گذاری توسعه منابع انسانی بر اهداف الگو برمبنای تحلیل مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 57
11 بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمان در جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
12 بررسی کارآفرینی دانشگاهی از دید اعضای هیات علمیدانشگاه شهید بهشتی به عنوان نمونه ای از دانشگاه های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
13 تاثیر رهبری مشترک بر رفتارهای نوآوری پیش دستانه با توجه به ادراک از پیچیدگی شغلی و خودکارآمدی خلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 27
14 تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 62
15 تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
16 تحلیل عاملی تاییدی مدل انگیزش خدمات عمومی در بخش آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین دوره: 2، شماره: 6
17 تحلیل و اعتبارسنجی عوامل پیشایندی نوآوری سبز در شرکت های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 66
18 تدوین مدل کیفی تعالی سرمایه انسانی در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 3، شماره: 2
19 تدوین و اعتباریابی مدل مشارکت ذی نفعان در خط مشی گذاری عمومی در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 4
20 سنجش و رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
21 شناسایی و تحلیل ذی نفعان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با استفاده از تکنیک دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 37
22 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 62
23 طراحی الگوی آینده نگاری منابع انسانی در صنعت نفت با تاکید بر قابلیت های پویا (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 52
24 طراحی الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال (رویکرد کیفی: تحلیل تم) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 38
25 طراحی الگوی نهادگرایی حفظ حقوق شهروندان سپرده ‎گذار در بحران ‌های بانکی کلان‎شهر تهران با استفاده از تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 29
26 طراحی و ارائه مدل توسعه عدالت اجتماعی در خط مشی ملی در راستای برنامه ریزی منطقه ای: مطالعه موردی وزارت امور اقتصادی و دارایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 53
27 عوامل موثر بر آموزش شهروندی با تاکید بر توسعه پایدار شهری مورد مطالعه: شهرداری زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 19
28 مدل ارزیابی بهره وری منابع انسانی دانشگر در صنعت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 53
29 مطالعه ای آمیخته از عوامل تسهیل گر یادگیری سازمانی در چارچوب جانشین پروری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دفاع هوایی دوره: 3، شماره: 1
30 نظام پاسخگویی در شهرداری تهران: پژوهشی پیرامون چگونگی ارایه خدمات شهری و رضایت شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 50
31 واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه عدالت اجتماعی در راستای اجرای خط مشی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه و مدیریت منابع دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی ساختاری توسعه عدالت اجتماعی در خط مشی ملی: مطالعه موردی وزارت امور اقتصادی و دارایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
2 ارائه مدل ترکیبی جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه شهری بر اساس اهداف توسعه پایدار با استفاده از DANP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
3 RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (CASE STUDY: TEHRAN .I MUNICIPALITY) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
4 بررسی اثربخشی ایجاد دولت الکترونیک در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری
5 بررسی ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت دانش در مدیران ستادی و مدیران مجموعه های ورزشی مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
6 بررسی تاثیر انتخاب استعدادها در پیاده سازی مدیریت استعداد در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی
7 بررسی تاثیر انتخاب استعدادها در پیاده سازی مدیریت استعداد در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
8 بررسی تاثیر برنامه ریزی مدیریت شهری بر توسعه شهر تهران با نقش میانجی گری زیرساخت های آب شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
9 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
10 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمند سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
11 بررسی موانع فراروی اخلاق کاری کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
12 بررسی نتایج مدیریت منابع انسانی الکترونیک(E-HRM) (مورد مطالعه : معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 بررسی نظام برون سپاری خدمات شهری شهرداری تهران بر اساس مدل سوات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
14 بررسی نقش تبیین کنندگی ابعاد فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی روانشناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 بررسی نقش عوامل فرهنگی و آموزشی بر توسعه عدالت اجتماعی در خط مشی ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
16 بررسی و مقایسه تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی مدیران در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (سازمان دولتی) و اداره کل تامین اجتماعی استان تهران (نهاد عمومی غیر دولتی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
17 مدیریت منابع انسانی مبتنی بردانش، سرمایه فکر و نوآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
18 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای مشارکت اجتماعی و بهبود مدیریت امورشهری مورد کاوی : شهرداری تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
19 واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه عدالت اجتماعی در خط مشی ملی و نقش آموزش در آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی