دکتر بهادر بذرافشان مقدم

دکتر بهادر بذرافشان مقدم دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربت حیدریه

دکتر بهادر بذرافشان مقدم

Dr. bahador bazrafshan

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربت حیدریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی بهینه حمل و نقل صیفی جات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 6، شماره: 1
2 بررسی شاخص‌های کمی و کیفی موثر در ارزیابی عملکرد سامانه‌ اتوبوس‌های تندرو (BRT) با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه کلان شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل های دوجمله ای منفی تصادفی برای بررسی ارتباط تصادفات با سطح سرویس در تقاطع های چراغدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
2 ارایه ی مدلی برای پیش بینی میزان تنش، کرنش و نشست در روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از نرم افزار kenlayer (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 اولویتبندی معیارهای موثر در ارزیابی کارایی سامانهی اتوبوسهای تندرو BRT(مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 بررسی تاثیر پارامترهای ترمودینامیکی بر روند عریان شدگی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
5 بررسی تاثیر نانو وتفیکسBE بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی با استفاده از تیوری انرژی آزاد سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 بررسی تقاضای سفرتاکسی-هواپیما Air Taxi در خطوط هوایی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
7 بررسی عملکرد مقاومت مخلوط های آسفالت شیشه ای اصلاح شده در حضور رطوبت (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
8 تاثیر خط کشی و علایم افقی راه بر ایمنی مسیر با تاکید بر خط کشی های کاهندهی سرعت از طریق خطای بصری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
9 تاثیر شتاب جانبی و اصطکاک لغزشی بر ایمنی قوس های افقی با رویه ی بتن آسفالتی (با تاکید بر روش پاندول انگلیسی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 دیدگاه های موثر معماری و کنش آن در سیستم حمل و نقل هوشمند و کنترل ترافیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
11 طرح مخلوط های آسفالتی سردبازیافتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 طرح یک مخلوط آسفالتی مقاوم برای منطقه گرمسیری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 مطالعه و بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر متغیرهای بارش و دمای منطقه شمال شرق کشور (مطالعه موردی - ایستگاه تربت حیدریه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
14 نقش سرانه ی فضای شهری درجذب آلاینده های ناشی ازترافیک درشهرمشهدبه عنوان عاملی درایجادتوسعه ی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 نقش سیستم های هوشمند در حمل و نقل جادهای محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی