رضا علیمردانی

 رضا علیمردانی استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج

رضا علیمردانی

Reza Ali Mardani

استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه راهبرد انتخاب سامانه های خاک ورزی با استفاده از روش تحلیل استراتژیک- سلسله مراتبی (SWOT-AHP) (شهرستان خدابنده زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
2 ارزیابی و مقایسه روش های زمین آماری در تهیه نقشه مدیریت اعمال نرخ-متغیر (VRA) علف کش پیش رویشی سیانازین (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
3 برآورد و ارزیابی هزینه و درآمد سامانههای مدیریت پسماند شهر تهران با استفاده از توابع ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 4
4 سامانه بینایی کامپیوتر جهت برداشت خودکار گوجه فرنگی گلخانه ای در شرایط نور طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
5 طراحی و ساخت پروفیلوگراف خودکار صفحه برگردان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون و ارزیابی دینامومتر اتصال سه نقطه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
2 آنالیز و شبیه سازی رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار matlab (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
3 اثر درصد هم پوشانی مجموعه های فازی بر روی شاخص خاک در شهر آبیک استان قزوین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
4 ارزیابی چگونگی تطابق توان تراکتور با هرس بشقابی در اجرای عملیات هرس زنی مزارع گندم دیم توسط سامانه تصمیم یار (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
5 ارزیابی رابطه بین هدایت الکتریکی ظاهری خاک و دیگر مشخصه های مهم خاک و موثر بر عملکرد محصول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
6 ارزیابی و مقایسه عملکرد مزرعه ای دو سامانه کنترل کشش خودکار برای تراکتورMF 399 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
7 ارزیابی و مقایسهی روش های زمین آماری در تهیهی نقشهی مدیریت اعمال میزان متغیر علف کش پیش رویشی سیانازین (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
8 انتقال وزن اتوماتیک روی تراکتور ارائه طرحی نوین در زمینه کنترل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 برآورد هزینه و درآمد سامانه یکپارچه مدیریت پسماندهای جامد شهری(مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
10 بررسی اثر عمق و سرعت بر مقاومت کششی سه نوع خاک ورز اولیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
11 بررسی اثر محتوای رطوبت خاک بر عملکرد کششی تراکتور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
12 بررسی استفاده از حسگر هدایت الکتریکی Veris 3100 برای تهیه نقشه های مزرعه ای استحکام/فشردگی خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
13 بررسی PWM تصادفی برای کاهش EMI برای حفاظت چاپرهای DC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
14 بررسی چگونگی کاهش EMI در چاپرها با استفاده از RPWM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
15 بررسی روند مصرف انرژی و ارائه الگوی اقتصادسنجی تولید انگور در ملایر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 بررسی شاخص عملکرد وزن خشک گیاه در دو سیستم کنترل فازی و سنتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
17 بررسی صحت تطابق سامانه تراکتور-گاوآهن توسط نرم افزار تصمیم یارمطالعه موردی: عملیات شخم مزارع برنج شهرستان ساری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
18 بررسی عملکرد الگوریتم های کنترل فازی و تناسبی در هدایت خودکار یک روبات گلخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
19 بررسی فرایند کمپوست سازی ازپسماندهای جامدشهری به منظور کاهش الایندگی و استفاده ازآن به عنوان کود کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
20 بررسی معادلات بار دینامیکی و انتخاب معادله مناسب با اندازه گیری لغزش چرخ تراکتور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
21 بررسی میزان مصرف انرژی جهت تولید توت فرنگی گلخانه ای در گلخانه های هشتگرد استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
22 بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در سطح شهرستان اهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
23 پیش بینی نیروی کششی و انرژی خاک ورزی عملیات زیرشکنی با استفاده از مدل شبکة عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
24 تحلیل نیروی پوسته محور جلویی تراکتور میتسوبیشی MT250D تحت بارگذاری استاتیکی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
25 تخمین کمترین هزینه و نشر آلایندههای زیستی سامانههای مدیریت پسماند شهری با استفاده ازروش برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
26 تدوین مدل زمان بندی عملیات کاشت بر اساس بهینه سازی هزینه به موقع انجام نشدن عملیات (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
27 تدوین و بکارگیری نرمافزار تصمیمیار جهت انجام عملیات خاکورزی در مزارع گندمشهرستان ساری و مقایسه مصرف انرژی در آن با سایر مزارع (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
28 تست و آزمون نفوذ سنجی پشت تراکتوری مجهز به سیستم تحصیل داده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
29 تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای رسیده بر روی ساقه با استفاده از روش پردازش تصویر و در شرایط نور طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
30 تعیین احتمال روز کاری برای عملیات خا کورزی در کرج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
31 تعیین مقاومت کشش ویژه سه نوع خاک ورز اولیه در خاک لومی- رسی منطقه کرج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
32 توسعه سامانه کنترل نظارتی و اکتساب داده (SCADA) برای ماشین بستهبندی سبزیجات تازه (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
33 توسعه و ارزیابی آزمایشگاهی مکانیزم کاهنده نویز سکوی توزین سامانه سنجش عملکرد نیشکر با استفاده از لودسل جرم آزاد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
34 تهیه نقشه رقومی مدیریتی اعمال علف کش با استفاده از سامانه GPS جهت کاربرد در سامانه سمپاشی میزان متغیر (VRA) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
35 خاک ورزی دقیق به عنوان سیستم جایگزین برای خا کورزی در عمق یکنواخت، جهت صرفه جویی در مصرف انرژی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
36 شبیه سازی میدان الکتریکی پراکندگی حسگر دی الکتریک رطوبت خاک با روش اجزا محدود و آزمون مزرعه ای حسگر ترکیبی رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
37 طراحی سامانه خورشیدی منفصل از شبکه برای تامین توان دستگاه کشت هیدروپونیک دوار در اقلیم شهرستان کرج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
38 طراحی نرم افزار ویژه برای انجام محاسبات مربوط به سیستم های فرمان هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
39 طراحی و ساخت سیستم تنظیم خودکار دور دمنده کمباین جاندیر مدل ۹۵۵ متناسب با شیب زمین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 طراحی یک کنترل کننده منطق فازی برای پارک کردن مستقل یک روبات متحرک (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
41 طراحی، توسعه و ارزیابی سامانه کنترل الکترونیکی درصد لغزش برای تراکتورMF 399 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
42 طراحی، ساخت ارزیابی کارگاهی یک سامانه ی سمپاشی نرخ-متغیر (VRA) بر مبنای نقشه ی خاک برای یک سمپاش بوم دار تراکتوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
43 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه نفوذ سنج دیجیتال دستی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
44 طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن خشک کن خورشیدی همرفت اجباری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
45 طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در داخل گلخانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
46 طراحی، ساخت و ارزیابی یک سیستم هشدار دهنده واژگونی تراکتور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
47 طرح ماشین جمع آوری سیب زمینی - بخش اول : طراحی و ساخت و ارزیابی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
48 طرح ماشین جمع آوری سیب زمینی بخش دوم: بهینه سازی هدوالحاق مکانیزم جداکننده سنگ و کلوخ از سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
49 طرح ماشین جمع آوری سیب زمینی- بخش سوم: ارزیابی مکانیزم توزین و بسته بندی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
50 کارآیی مدیریت استراتژیک در انتخاب ماشین مناسب کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
51 کاربرد سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی برای پیشبینی عملکرد گندم بر اساس داده های انرژی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
52 کنترل پیوسته فرآیند خشک شدن درخشک کن های خورشیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
53 مدل غیر خطی عصبی- فازی چند ورودی- چند خروجی برای غلطک کوره سرامیک (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
54 مدلسازی نیروی کشش یک تیغه خاکورز بالدار بر اساس سامانه استنتاج فازی و روش رگرسیون خطی چندمتغیره (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
55 مدیریت خاص مکانی مزارع نیشکر با سامانه های سنجش عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
56 مطالعه ی برپتانسیل بکارگیری روشهای نوین خاک ورزی در اراضی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
57 مقایسه عملکرد کششی دو تیغه خاکورز حفاظتی به منظور استفاده در یک ماشین چندکاره کشاورزی(کمبینات) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی