دکتر یوسفعلی زیاری

دکتر یوسفعلی زیاری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران

دکتر یوسفعلی زیاری

Dr. Yousef Ali Ziari

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مفهومی مکان در همنوایی نمایانگرهای زمان و فضا(نمونه موردی: امام زاده یحیی تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 2
2 ارزیابی تغییرات کالبدی – فضایی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و به کارگیری روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار (مطالعه موردی : شهر کرمانشاه ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 62
3 ارزیابی جایگزین های نوسازی در بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: بافت فرسوده امام زاده حسن) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 2
4 ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی در برابر مخاطرات زلزله با رویکرد دستیابی به مدیریت پایدار (مورد مطالعه: منطقه یک تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
5 ارزیابی و تبیین مدل طراحی شهری پایدار با رویکرد تراکم مبنا در بافت شهری (نمونه موردی :منطقه ۲تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
6 الگوی تصمیم گیری سیاست های زمین شهری در توسعه ی فیزیکی شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 54
7 Study the standards and indicators in locating the tourism services in rural areas (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی دوره: 2، شماره: 2
8 بازتعریف مسیرهای گردشگری در بافت تاریخی بازار تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 50
9 بررسی پارامترهای ریخت شناسی شهری در آسایش دمایی خرد اقلیم( نمونه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
10 بررسی محله‌های همگن اقتصادی-اجتماعی شهری با رویکرد برخورداری فضای سبز از منظر عدالت اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
11 بررسی میزان برخورداری نواحی سه گانه شهرداری سمنان از زیرساختها و شاخص های فاوا به منظور تحقق شهرهوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 42
12 بررسی و اولویت بندی زیست پذیری مناطق و محلات شهر شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 58
13 بررسی وتحلیل نقش خدمات شهری هوشمند در بهبودکیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرسمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 4
14 بررسى تاثیر قیمت زمین برسازمان فضایى شهر (مطالعه موردى: ناحیه 5 منطقه یک تهران طی سالهای 1383-1374) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 14
15 برنامه ریزی راهبردی با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: منطقه ۶ تهران) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 35
16 تبیین ابعاد و مولفه‌های پایداری در حمل ‌و نقل شهری با بهره‌گیری از تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 2
17 تبیین اثرات سیاست‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (موردپژوهی: منطقه 12 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
18 تبیین الگوی توسعه منطقه ای از طریق خوشه های فعالیتی در استان تهران با تاکید بر رقابت پذیری (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 2
19 تبیین الگویی از راه یابی در شهر با رویکرد روان‌شناسی محیطی‌(مطالعه موردی: 11 محور پیاده مدار شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
20 تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط ۱ و ۲ متروی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 342
21 تحلیل تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مدیریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها (مورد مطالعاتی کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 372
22 تحلیل ردپای بوم شناختی کربن حاصل از مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل شهرستان بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 7
23 تحلیل موانع توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی:منطقه ۶ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 42
24 تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت پذیری در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری(مورد پژوهی: منطقه ۱۲ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 351
25 تحلیلی از کاربری اراضی شهری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی مطالعه موردی: شهرسمنان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 57
26 تحلیلی بر اثرگذاری مولفه های شهرهای خلاق بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهربندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 2، شماره: 4
27 تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر بعد کالبدی- زیرساختی (مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 34
28 تحلیلی براثرگذاری ابعاد مدیریت شهری بر شاخص‌های زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر شهرکرد) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
29 تدوین چارچوب مفهومی معیارهای زیست پذیری در بافت تاریخی(مطالعه موردی: منطقه ۱۲شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
30 رتبه بندی مولفه هاوشاخص های شهرهوشمند درمنطقه ۲۲ کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
31 سنجش تابآوری زیر ساختی و کالبدی شهرها در مدیریت سوانح طبیعی (زلزله) ، نمونه موردی: شهر نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 3، شماره: 3
32 سنجش میزان پایداری محله های شهری با استفاده از HDI و تکنیک پهنه بندی موریس (نمونه ی موردی شهر ملایر) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 25
33 سنجش نوآوری منطقه ای،نمونه موردی منطقه شهری شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 4
34 شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 3، شماره: 8
35 متغیرهای اثر گذار در سیاست گذاری توسعه فیزیکی شهر شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 61
36 نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 1
37 نقش مدیریت شهری بر زیست پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 352
38 واکاوی اثر تغییرات کالبدی بافت تاریخی بر حافظه تاریخی شهروندان مطالعه موردی: محور پانزده خرداد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 2
39 واکاوی مفهوم خاطره جمعی و بازیابی آن در فضاهای شهری با رویکرد نشانه شناسی (نمونه موردی میدان حسن آباد) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مسایل اقتصادی در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
2 ارتقاء ایمنی محیط در معابر محلات مسکونی با رویکرد منطقه امن قابل سکونت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 ارزیابی شهر هوشمند با رویکرد توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر سمنان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
4 ارزیابی میزان تاب آوری اجتماعی در برابر بحران زلزله مورد مطالعه: منطقه یک تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
5 ارزیابی و سنجش عملکرد شهرداری منطقه سه تهران در چارچوب حکمرانی خوب شهری به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
6 بامهای سبز مسکونی و اثر آن در پایداری شهرها با تاکید بر ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
7 بررسی آسیب پذیری وضعیت کالبدی مناطق شهری باهدف افزایش تاب آوری دربرابر زلزله نمونه موردی منطقه 7تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 بررسی آسیبپذیری وضعیت اجتماعی اقتصادی با هدف افزایش تابآوری در برابر زلزله؛ نمونه موردی: منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
9 بررسی برخی از عوامل انسانی و نقش آن درتصادفات جاده ای مطالعهموردی استان سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
10 بررسی رضایتمندی اقشار کم درآمد از طرح مسکن مهر در شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
11 بررسی زیرساخت ها و موانع پیاده سازی شهر الکترونیک مطالعه موردی منطقه 7 ناحیه 4 شهرتهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی طرح های توسعه شهری و علل عدم تحقق طرح ها در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی عوامل محیطی از جمله توپوگرافی باد، باران، و اثرات آن برتصادفات جاده ای مطالعه مورد استان سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
14 بررسی میزان آسیب پذیری کالبدی منطقه یک تهران جهت مدیریت بحران زلزله در راستای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری
15 بررسی نقش توانهای گردشگری در توسعه و ایجاد اشتغال (مطالعه موردی شهرستان شوشتر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
16 بررسی و ارزیابی توده و فضا در شکل گیری بافت شهر جدید عالیشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
17 بررسی و تبین منابع مالی شهرداریها و اریه راهکار جهت پایداری این منابع ( نمونه پژوهش: شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی و تحلیل نقش فناوری نوین در عرصه محیطزیست شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
19 تأثیر ابرپروژه ها بر بازار زمین و مسکن شهری (مطالعه موردی: شهر شاندیز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
20 تحلیل رابطه جرم با تراکم جمعیت (مورد مطالعه: منطقه 12 شهر تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
21 تحلیل کاربری اراضی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی با استفاده ار شاخص ویلیامسون و ضریب پراکندگی مطالعه موردی محلات ناحیه 1 منطقه 9 شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
22 تحلیلی از کاربری اراضی شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی مطالعه موردی: محلات ناحیه 1 منطقه 9 شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
23 تشخیص خسارت در سازه ها با استفاده از مشخصه های ارتعاشی و الگوریتم بهینه یابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
24 ساماندهی الگوهای فراغت و گردشگری در پیاده راه های شهری نمونه موردی: پیاده راه میدان امام حسین (ع) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
25 فن آوری های ژئوماتیک و کاربرد آن ها در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
26 کاربرد الگوریتم های فرا ابتکاری جهت ارایه الگوی بهینه کاربری اراضی شهری با تاکید بر الگوریتم جغرافیای زیستی BBO (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
27 کاربرد GIS وسنجش ازدور دربرنامه ریزی وطراحی پارک ها وفضای سبز شهری با هدف توسعه شهری مطالعه موردی منطقه 22 شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
28 مطالعات ارزیابانه قابلیت های ژئوتوریستی نمونه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
29 مطالعهی آسیبپذیری لرزهای منطقهی 7 تهران بادر نظر داشتن عدم قطعیتهای موجود در دادهها با کمک نرم افزارArcGIS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
30 نقش زیر ساخت حمل و نقل جاده ای بر توسعه اقتصادی منطقه نمونه موردی- استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
31 نقش شورای شهر در توسعه گردشگری شهری : مطالعه موردی شهر ساری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
32 نقش شهرداریها در مدیریت شهری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری