یوسفعلی زیاری

 یوسفعلی زیاری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران

یوسفعلی زیاری

Yousef Ali Ziari

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Study the standards and indicators in locating the tourism services in rural areas (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی دوره: 2، شماره: 2
2 بررسى تاثیر قیمت زمین برسازمان فضایى شهر (مطالعه موردى: ناحیه 5 منطقه یک تهران طی سالهای 1383-1374) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 14
3 واکاوی اثر تغییرات کالبدی بافت تاریخی بر حافظه تاریخی شهروندان مطالعه موردی: محور پانزده خرداد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 2
4 واکاوی مفهوم خاطره جمعی و بازیابی آن در فضاهای شهری با رویکرد نشانه شناسی (نمونه موردی میدان حسن آباد) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مسایل اقتصادی در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
2 ارتقاء ایمنی محیط در معابر محلات مسکونی با رویکرد منطقه امن قابل سکونت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 ارزیابی شهر هوشمند با رویکرد توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر سمنان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
4 ارزیابی میزان تاب آوری اجتماعی در برابر بحران زلزله مورد مطالعه: منطقه یک تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
5 ارزیابی و سنجش عملکرد شهرداری منطقه سه تهران در چارچوب حکمرانی خوب شهری به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
6 بامهای سبز مسکونی و اثر آن در پایداری شهرها با تاکید بر ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
7 بررسی آسیب پذیری وضعیت کالبدی مناطق شهری باهدف افزایش تاب آوری دربرابر زلزله نمونه موردی منطقه 7تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 بررسی آسیبپذیری وضعیت اجتماعی اقتصادی با هدف افزایش تابآوری در برابر زلزله؛ نمونه موردی: منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
9 بررسی برخی از عوامل انسانی و نقش آن درتصادفات جاده ای مطالعهموردی استان سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
10 بررسی رضایتمندی اقشار کم درآمد از طرح مسکن مهر در شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
11 بررسی زیرساخت ها و موانع پیاده سازی شهر الکترونیک مطالعه موردی منطقه 7 ناحیه 4 شهرتهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی طرح های توسعه شهری و علل عدم تحقق طرح ها در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی عوامل محیطی از جمله توپوگرافی باد، باران، و اثرات آن برتصادفات جاده ای مطالعه مورد استان سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
14 بررسی میزان آسیب پذیری کالبدی منطقه یک تهران جهت مدیریت بحران زلزله در راستای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری
15 بررسی نقش توانهای گردشگری در توسعه و ایجاد اشتغال (مطالعه موردی شهرستان شوشتر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
16 بررسی و ارزیابی توده و فضا در شکل گیری بافت شهر جدید عالیشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
17 بررسی و تبین منابع مالی شهرداریها و اریه راهکار جهت پایداری این منابع ( نمونه پژوهش: شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی و تحلیل نقش فناوری نوین در عرصه محیطزیست شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
19 تأثیر ابرپروژه ها بر بازار زمین و مسکن شهری (مطالعه موردی: شهر شاندیز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
20 تحلیل رابطه جرم با تراکم جمعیت (مورد مطالعه: منطقه 12 شهر تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
21 تحلیل کاربری اراضی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی با استفاده ار شاخص ویلیامسون و ضریب پراکندگی مطالعه موردی محلات ناحیه 1 منطقه 9 شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
22 تحلیلی از کاربری اراضی شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی مطالعه موردی: محلات ناحیه 1 منطقه 9 شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
23 ساماندهی الگوهای فراغت و گردشگری در پیاده راه های شهری نمونه موردی: پیاده راه میدان امام حسین (ع) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
24 کاربرد الگوریتم های فرا ابتکاری جهت ارایه الگوی بهینه کاربری اراضی شهری با تاکید بر الگوریتم جغرافیای زیستی BBO (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
25 کاربرد GIS وسنجش ازدور دربرنامه ریزی وطراحی پارک ها وفضای سبز شهری با هدف توسعه شهری مطالعه موردی منطقه 22 شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
26 مطالعات ارزیابانه قابلیت های ژئوتوریستی نمونه موردی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
27 مطالعهی آسیبپذیری لرزهای منطقهی 7 تهران بادر نظر داشتن عدم قطعیتهای موجود در دادهها با کمک نرم افزارArcGIS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
28 نقش زیر ساخت حمل و نقل جاده ای بر توسعه اقتصادی منطقه نمونه موردی- استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
29 نقش شهرداریها در مدیریت شهری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری