محسن اربابی

 محسن اربابی دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محسن اربابی

Mohsen Arbabi

دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Examination of the Relationship between Visual Fatigue Symptoms with Flicker Value Variations in Video Display TerminalUsers (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 2، شماره: 1
2 ارزیابی حضور آنتی بادی ضد نیوسپورا کانینومدر شیر خام گاوهای شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 3
3 Ginger (Zingiber officinale) induces apoptosis in Trichomonas vaginalis in vitro (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 14، شماره: 11
4 Nitrate Removal from Aqueous Solutions Using Almond Charcoal Activated with Zinc Chloride (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 6، شماره: 4
5 Prevalence of Trichomonas vaginalis infection in Kashan city, Iran (2012-2013) (دریافت مقاله) International Journal of Reproductive BioMedicine دوره: 12، شماره: 7
6 بررسی آلودگی انگل های روده ای عرضه کنندگان مواد غذایی شهر کاشان طی سال 1375 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 3
7 بررسی آلودگی به ژیاردیا و سارکوسیستیس در سگ سانان منطقه کاشان طی سال های 79-1377 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 5، شماره: 3
8 بررسی آلودگی به سارکوسیستیس در همبرگرها ی عرضه شده در کاشان با استفاده از روش هضمی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 3
9 بررسی آلودگی به سستودها در گوشتخواران شهرستان کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 3
10 بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در مراجعین به مرکز مبارزه با سل کاشان طی سال های 75 - 1372 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 4
11 بررسی اپیدمیولوژیک تریکومونازیس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان طی سال های 73-1372 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 3، شماره: 4
12 بررسی اثرات سایمتیدین در بیماران مبتلا به سوء هاضمه بدون زخم (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 1
13 بررسی انگل های رودهای سالمندان و معلولین مرکز گلابچی کاشان درسال های 86-1385 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 4
14 بررسی پاسخ جلدی به آزمون توبرکولین چهار ماه پس از واکسیناسیون ب-ث-ژ بدو تولد در مناطق روستایی کاشان طی سال 1372 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 3، شماره: 3
15 بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنه (Artemisia sieberi) بر زخم های حاصل از لیشمانیا ماژور در موش BALB/c (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 3
16 بررسی تاثیر تاموکسیفن بر رشد پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 1
17 بررسی تاثیر میزوپروستول در ختم حاملگی سقط های فراموش شده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 9، شماره: 2
18 بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در شهرستان کاشان سال 1372 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی سرواپیدمیولوژیک کیست هیداتیک انسانی در شهرستان همدان طی سال 1370 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی سطح پلاسمایی بتا دو میکروگلوبولین در بیماران همودیالیزی مبتلا به سندروم تونل کارپ (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 4
21 بررسی شیوع توکسوپلاسموزیس در شاغلین صنعت گوشت و زنان باردار کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 2
22 بررسی شیوع کاندیدیازیس واژن در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان سال 73 -1372 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 1
23 بررسی علایم بالینی مبتلایان به حوادث عروقی مغز بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1373 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 3
24 بررسی فراوانی استیومالاسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کمردرد ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کلینیک تخصصی شهرستان کاشان در طی سال 1385-1384 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 2
25 بررسی فراوانی تریکوسترونژیلوس در لوله گوارش گوسفند و بزهای ذبح شده در کشتارگاه کاشان، سال 1381 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 9، شماره: 3
26 بررسی مرفولوژیکی و مولکولی (28S, rDNA) ایزوله های گوسفندی دیکروسلیوم در استان های شمالی و مرکز ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 2
27 بررسی موارد جراحی شده کیست هیداتید در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طی سالهای 93-1383 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 5
28 بررسی میزان زباله و مواد قابل بازیافت در شهر کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 2
29 بررسی نتایج درمانی و عوارض جراحی گاستریک باندینگ با استفاده از مش در بیماران مبتلا به چاقی مرضی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 1386-88 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 3
30 بررسی وضعیت اکسیوریوزیس در کودکان مناطق کویری و کوهستانی کاشان طی سال 1375 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 1، شماره: 4
31 بررسی وفور نماتودها در روده بزرگ نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه کاشان 1381 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 2
32 تاثیر عصاره الکلی ریشه باباآدم (.Arctium lappa L) و سرشاخه های هوایی مرزه (.Satureja hortensis L) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 4
33 تاثیر عصاره ی آبی و الکلی ژرانیوم (Pelargonium roseum) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط برونتنی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 4
34 سرواپیدمیولوژی هیداتیدوزیس در بالغین شهرستان کاشان طی سال 1387 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 4
35 شناسائی مرفومتریک و مولکولی دیکروسلیوم دندریتیکوم با استفاده از مارکرژنتیکی ND1 در دام های اهلی استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 1
36 شناسایی مولکولی و ژنوتایپینگ سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس جدا شده از شتر و سگ در منطقه اصفهان طی سالهای 95-1394 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 2
37 مقایسه تاثیر استامینوفن خوراکی با دو دوز رکتال بر بهبودی کودکان مبتلا به تب (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد برکه های تثبیت در تصفیه فاضلاب شهری(در آب و هوای سرد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
2 امکان سنجی استفاده از اتوکلاو و زباله سوز جهت امحای زباله های بیمارستانی استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
3 Using Remote Sensing Information in the Form of a Decision Support System to Make Timely and Correct Decision in IWRM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
4 برآورد گاز متان و LFGتولیدی در لندفیل (مطالعه موردی:لندفیل شهر کرد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
5 بررسی آلودگی فیزیکو شیمیایی و میکروبی برروی برخی ابهای سطحی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
6 بررسی استفاده از روغن گیاهی بازیافتی به عنوان جوانساز در مخلوط های آسفالتی بازیافتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
7 بررسی اصول کشاورزی ارگانیک با استفاده از قرآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
8 بررسی روش های مدیریت پسماند شهری در جهان: مطالعه مروری منظم (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 بررسی کارایی حذف سرب از محیط های آبی توسط پوست بادام مغناطیسی شده با نانوذرات آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
10 بررسی مکانیسم سرطانزایی کروم حاصل از فعالیت واحدهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی مواد قابل بازیافت در زباله های شهر کاشان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
12 تاثیر نوع فیلر بر رفتار شیارشگی مخلوط های آسفالت گرم (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
13 مروری بر آفتکش ها و روش های حذف آنها با تاکید بر مضرات آفتکش ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 معرفی گیاه وتیورVetiveria Zizanioides بعنوان رویکردی نوین در تحقق توسعه پایدار و مدیریت کارآمد منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست