امیر همایون حیدری

 امیر همایون حیدری فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار

امیر همایون حیدری

Homayon Heydari

فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.