دکتر رحیم سرور

دکتر رحیم سرور دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رحیم سرور

Dr. Rahim Sarvar

دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: شهر نوش آباد (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 برنامه ریزی استراتژیک و ارایه راهبردهای بهبود جایگاه سیستم حمل و نقل شهری در شهرکرد با استفاده از تلفیق رویکردهای SWOT و QSPM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 1، شماره: 1
3 تببین عوامل ژیوپلیتیک موثر بر روابط ایران و عراق (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 5، شماره: 2
4 تحلیل راهبردی تحولات فضایی- کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
5 تحلیل راهبردی و مدیریت نوسازی بافت های فرسوده(مورد: شاهین دژ) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
6 تحلیل ساختاری و سنجش الگوی فضایی و سطح بندی ساخت و سازهای مناطق شهری بر اساس میزان بهره مندی از خدمات شهری مطالعه موردی مناطق پنج گانه شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
7 جایگاه شهر قشم در توسعه اقتصاد منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 5
8 گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : روستاهای دهستان مهماندوست نیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 1، شماره: 1
9 میزان فشردگی و گستردگی توسعه مدیریت شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی برنامه های آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
2 آسیب شناسی فضاهای باز شهری با رویکردی ویژه بر هویت (مطالعه موردی میدان 22 بهمن شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
3 آسیب شناسی فضای شهر از بعد سیما و منظر شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه تعیین موقعیت راهبردی برنامه با مدل Swot-Anp (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
5 ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری منطقه 19 تهران درراستای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
6 ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه با تاکید بر ارائه راهنمای جامع ارزیابی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
7 ارزیابی تاثیر تراکم جمعیت بر تصادفات موتورسیکلت سواران مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
8 ارزیابی توزیع فضایی فقر شهری در استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
9 ارزیابی سیاستهای اجرایی دولت در تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
10 ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخصهای آموزشی،جمعیتی و بهداشتی-درمانی مطالعه موردی: شهر جدید اندیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
11 ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر ایلام) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
12 ارزیابی کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی : منطقه 4 شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
13 ارزیابی میزان مشارکت مردم در بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر جهرم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
14 ارزیابی میزان مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده مطالعه موردی: بافت فرسوده شهرسمنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر ایلام بر ارتقای عملکرد مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
16 ارزیابی وضعیت مناسب محیطی برای استفاده معلولین در فضاهای عمومی ناحیه هشتشهرداری منطقه یک شهرداری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
17 اقتصاد مقاومتی ا لزامات اجرایی موانع وظرفیت های این سیاست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 الزام شهرداری ها به کسب درآمد پایدار در راستای تامین منابع مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد مطالعه: شهرداری منطقه 19 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
19 الزامات برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی جهت ساماندهی بافت فرسوده شهری(مورد مطالعه: منطقه17 تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
20 امنیت اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
21 انسان، ساختمان ، شهر و محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
22 اولویت بندی چالش های مدیریت شهری مطالعه موردی اسلامشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
23 اولویتبندی شاخصهای توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی مطالعه موردی: شهر جدید اندیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
24 Feasibility Study and New Strategies for Creating Sustainable Smart Cities (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 Recognizing Social Ecology With Emphasizing On Climatic Parameters(Case sample: the city of Ahvaz) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 بازآفرینی نقش میدان در طراحی شهرهای اسلامی- ایرانی با محوریت تجمعات عاشورایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
27 برر سی نقش توان های محیطی و پتانسیل های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی : شهر الشتر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
28 بررسی آسیب پذیری معابر شهری ناشی از عدم رعایت حریم گسل مطالعه موردی: بزرگراه شهید همت، تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
29 بررسی اثرات اصول و چارچوب موثر از اسلام بر محیط اجتماعی شهری (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
30 بررسی تئوری شهر هوشمند با بکارگیری تغییر سلولی کاربری ها در توسعه شهری ( با استفاده از مدلسازی آتاماتای سلولی گرافی ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
31 بررسی تحقق حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری و مدیریت شهری (نمونه موردی: تهران و حوزه نفوذ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
32 بررسی تحولات جمعیتی و کالبدی شهر اسلامشهر در دوره معاصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
33 بررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاها های غیر رسمی مطالعه موردی شهر گلستان محله میمنت آباد حاشیه رودخانه شادچای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
34 بررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاههای غیررسمی (مطالعه موردی شهر گلستان، محله میمنتآباد حاشیه رودخانه شادچای) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
35 بررسی راهبردهای تمرکز زدایی از کلان شهرها با تاکید بر منطقه گرایی نوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
36 بررسی رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید پرند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
37 بررسی روش های تامین منابع مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: منطقه 91 شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
38 بررسی روند تغییرات کالبدی،فضایی در حاشیه شهر تهران و ارزیابی آن؛ مطالعه موردی: مسگر اباد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
39 بررسی ساختار مدیریت شهری کلانشهر تهران در سازمانیابی کالبدی- فضایی وارائه راهکارهای ارتقای آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404
40 بررسی شیوه های تامین منابع مالی در بافت های فرسوده شهری منطقه 19 تهران از منظر برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
41 بررسی موانع نوسازی و بهسازی شهری اسلامشهر مطالعه موردی شهرک سالور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
42 بررسی نقش توان های محیطی و پتانسیل های گردشگری در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر الشتر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
43 بررسی نقش مسجد در شهر اسلامی ( نمونه موردی شهر ایلام ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
44 بررسی نقش مولفه های تاثیر گذار اقتصاد سیاسی بر سازمانیابی فضایی شهری با تاکید برتهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 بررسی نقش و جایگاه حمل و نقل هوشمند ITS بر مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی : منطقه 4 شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
46 برنامه ریزی استقرار کانونهای جمعیت با تاکید بر سوانح طبیعی (مطالعه موردی ناحیه دماوند - فیروزکوه) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
47 برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی تحقق توسعه برنامه ریزی در شهرها با تاکید بر اسلامشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
48 پهنه بندی محدوده شهری تهران براساس میزان آسیب پذیری معابر اصلی،ناشی از گسیختگی سطحی پس از وقوع زمین لرزه پایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
49 پهنه بندی و ارزیابی آسیب شناسی سرمایه اجتماعی شهری با استفاده از مدل ترکیبی HDI و GIS مطالعه موردی کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
50 پیش درآمدی بر، از صرفه جویی انرژی در ساختمان تا رویکرد راهبردی –ساختاری در اصلاح الگوی مصرف انرژی در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
51 تأثیر وصول مالیات بر ارزش افزوده بر کیفیت ارائه خدمات شهری (بررسی موردی: منطقه 21 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
52 تبیین جایگاه شهرهای میانی در توسعه فضایی کلان منطقه آذربایجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
53 تبیین مولفه های شهر هوشمند در راستای ایجاد مدل مفهومی فضای شهری سرزنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
54 تحلیل تحولات کالبدی، اقتصادی، سیاسی، بازار بزرگ تهران در گذر زمان (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
55 تحلیل روند تحولات و آینده نگری توسعه فضایی - کالبدی شهر الشتر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
56 تحلیل عوامل موثربرجمعیت پذیری شهرجدید پرند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
57 تحلیل فضایی توزیع خدمات عمومی شهری و ارتباط آن با توسعه شهرمطالعه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
58 تحلیل مشکلات ناشی از رشد فیزیکی شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
59 تحلیل و ارزیابی سازگاری کاربری های شهری (مورد مطالعه :نورآباد لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
60 تحلیل و ارزیابی سازگاری کاربری های شهری مورد مطالعه :نورآباد لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
61 تحلیل وضعیت توسعه پایدار شهر جدید اندیشه با تأکید بر شاخصهای اقتصادی وفرهنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
62 تحلیل وضعیت توسعه پایدار شهر جدید اندیشه با تأکید بر شاخصهای تاسیسات و تجهیزات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
63 تحلیلی بر وضعیت توسعه یافتگی هفت شهر جدید و مهم کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
64 تحلیلی بر وضعیت و زمینه های بحران محیطی در غرب آسیا (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
65 تحلیلی برمکانیابی اراضی مسکونی درمحلات شهربناب با روش TOPSIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
66 راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با کسب درآمد پایدار در شهرداری ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
67 رویکرد ظرفیتی برای توسعه پایدار محیط شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
68 سناریوهای مدیریت یکپارچه حریم منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
69 سیاستهای کشور در رابطه با ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
70 ظرفیت سنجی صیانت از حریم و برپایی مدیریت یکپارچه با تاکید برظرفیت طرح جامع حریم پایتخت و طرح های تکمیلی آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
71 فناوری اطلاعات رویکردی جدید در طرح و برنامه ریزی شهرهای جدید ( چالشها و راهکارها ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
72 کاربرد شاخص پایداری عملکرد (SPI) برای خط مشی گذاری و توسعه گردشگری (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
73 گسترش فضایی و تغییرات کاربری اراضی رامسر با سنجش ازدور و GIS (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
74 مدخلی بر آسیب شناسی بافت فرسوده شهری نمونه موردی:شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
75 مدیریت امنیت اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی مطالعه موردی گنبدکاووس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
76 مدیریت انرژی و حمل و نقل با تاکید بر وضعیت توپوگرافی شهری منطقه 2 با استفاده ازنرم افزار مسیریابی و تخمین سوخت (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
77 مدیریت جایگاه حمل ونقل دراقتصادشهرهای منطقه ایی مطالعه موردی: شهرگرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
78 مروری بر تجارب جهانی بازآفرینی شهری در بافتهای تاریخی شهری و چالش های پیش روی آن در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
79 معرفی فرایند جامع برای گزینش محلات در اولویت برنامه سامان دهی وتوانمندسازی مورد: سکونت گاههای غیررسمی شهر گنبد کاووس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
80 نقش برتر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در عرصه برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
81 نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
82 نقش شهر مرودشت در توسعه اقتصاد بین المللی ایران با رویکرد GSOP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
83 نقش طراحی شهری در بهبود سیمای شهری با تاکید بر مبلمان شهری (نمونه مطالعه موردی: تهران منطقه 6) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
84 نقش مدیریت بحران و برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر بلایای طبیعی (زلزله) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
85 واکاوی نظریه شهر دانش بنیان وچالش های دستیابی به آن در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران