دکتر رحیم سرور

دکتر رحیم سرور دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رحیم سرور

Dr. Rahim Sarvar

دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل مؤثر بر تحولات بازار زمین و مسکن شهری (مطالعه موردی: شرکت گردشگری پدیده شهر شاندیز در سال های 1393- 1388) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 14
2 آسیب شناسی برنامه های آمایش سرزمین در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 3، شماره: 4
3 آسیب شناسی ساختار نظام تصمیم گیری شواریی در فرآیند مدیریت شهری: مورد مطالعه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 371
4 آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد مدیریت شهری تهران (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۱۷ تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 14، شماره: 54
5 آسیب شناسی و ارائه راهبردهای تحقق الزامات استقرار زیرساخت داده مکانی (SDI) در مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 4، شماره: 2
6 آسیبشناسی طرحهای توسعه منطقه آزاد کیش با تاکید بر مولفه های جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
7 آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی در افق ۲۰۲۵ با استفاده از مدل اتوماتای سلولی CA (مطالعه موردی: شمال شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 1
8 آمایش فضای سبز شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله ‌مراتبی. مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 35
9 آینده نگاری تحولات اسکان غیررسمی در پهنه ی جنوبی حریم کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
10 اثرسنجی گردهمایی‌های انسانی بر خزش شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 1
11 ارزیابی اثرات پراکنده رویی در تغییر کاربری اراضی شهری(مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 4
12 ارزیابی اثربخشی مدیریت محلی با تاکید برشاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 3
13 ارزیابی انواع تفرق ها و تاثیر بر مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 3، شماره: 1
14 ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی _ زیستی ، اقتصادی و حکمروایی آب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 36
15 ارزیابی تاثیر اجتماعی پروژه تفکیک زباله از مبدا در مناطق شهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 33
16 ارزیابی تغییرات کالبدی – فضایی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و به کارگیری روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار (مطالعه موردی : شهر کرمانشاه ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 62
17 ارزیابی توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های توسعۀ میان‌افزای شهری (مطالعۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 4
18 ارزیابی روند تکه تکه شدگی شهر ری با استفاده از سنجه ها (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 1
19 ارزیابی زیست پذیری شهری در شهرهای نفتی ایران مطالعه موردی: بندر ماهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 3
20 ارزیابی شاخص های کالبدی بافت های فرسوده شهری و مسائل آن، مورد مطالعه: شهر اشنویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 7، شماره: 14
21 ارزیابی مکان یابی جغرافیایی فرودگاه های کشور براساس مولفه های اقلیم و توپوگرافی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 76
22 ارزیابی مولفه های تاب آوری شهری در شهرهای پیرامون کلانشهر تهران (مطالعه موردی شهر اسلامشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 15، شماره: 56
23 ارزیابی میزان موفقیت طرح های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 2
24 ارزیابی و پهنه بندی تناسب پارامترهای محیطی برای توسعه فیزیکی شهرها (مطالعه موردی: شهر میاندوآب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 32
25 ارزیابی و سنجش میزان آمادگی نهادهای تاثیرگذار بر مدیریت یکپارچه حریم تهران در استقرار زیرساخت داده مکانی (SDI) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 14، شماره: 1
26 ارزیابی ورتبه بندی شاخص های رشدهوشمندشهری درنواحی منطقه ۲کلانشهرتهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 51
27 اقتصاد فضا و نابرابری های منطقه ای؛ نمونه موردی: استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 24
28 امکان سنجی ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند در ایران. مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 372
29 بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 10، شماره: 37
30 بررسی اثر تراکم بر تاب آوری مناطق شهری (نمونه موردی محلات ناحیه یک منطقه چهارده شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 3
31 بررسی الگوی بهینه توسعه فیزیکی شهر بانه بر اساس شاخصهای توسعه میان افزا (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 20
32 بررسی امکان ایجاد پیاده راه های گردشگری در مراکز شهری موردشناسی: مرکز شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 15
33 بررسی تحولات اقتصادی- اجتماعی مدار نامولد سرمایه داری در ایران و تاثیر آن بر اسکان غیررسمی در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 3، شماره: 9
34 بررسی رابطه بین عوامل موثر بر شکل گیری شهر یادگیرنده (مطالعه موردی: شهر بناب) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 18
35 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 5، شماره: 7
36 بررسی عوامل موثر ژئوپلیتیک عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 8، شماره: 28
37 بررسی کاربری اراضی و تحلیل توزیع آن در مناطق مختلف شهر تهران با توجه به استاندارهای آمایش سرزمین (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های سنجش از دور و اطلاعات مکانی دوره: 1، شماره: 2
38 بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری بر باز آفرینی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
39 بررسی و تحلیل روابط علّی و معلولی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچۀ حریم پایتخت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 2
40 بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه ای ایران پس از دهه ۶۰ ه.ش (با بهره گیری از تکنیک TOPSIS جهت رتبه بندی استانها) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 341
41 برنامه راهبردی توسعه گردشگری در شهرستان شهریار با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 861
42 برنامه ریزی استراتژیک و ارایه راهبردهای بهبود جایگاه سیستم حمل و نقل شهری در شهرکرد با استفاده از تلفیق رویکردهای SWOT و QSPM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 1، شماره: 1
43 برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور توانمندسازی محله‌های دارای فقر شهری (مطالعۀ موردی: شهرکرد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
44 پروژه های محرک توسعه مبنایی برای پیشرفت و توسعه منطقه ای مورد مطالعه منطقه مکران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 51
45 تاثیر بحران های زیست محیطی دریای خزر بر منافع ملی ج. ا. ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 4
46 تاثیر تهدیدات زیست محیطی بر امنیت ملی (مطالعه موردی: کرانه های جنوبی دریای خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 31
47 تاثیر منطقه گرائی بر توسعه اقتصادی کشور(با تاکید بر استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 391
48 تاثیر همکاری های نظامی ایران و روسیه بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 3
49 تاثیر همکاریهای دفاعی ایران و روسیه بر راهبرد ژئوپلیتیک انرژی ایران (با محوریت نفت و گاز) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 79
50 تببین عوامل ژیوپلیتیک موثر بر روابط ایران و عراق (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 5، شماره: 2
51 تبیین عملکرد شهرهای جدید در افق ۱۴۱۰ ( مطالعه موردی: شهرهای جدید منطقه کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
52 تبیین نقش حکمروایی خوب بر تاب آوری شهری (مطالعه موردی: محله امیریه ناحیه ۲، منطقه ۱۱ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 2، شماره: 7
53 تحقق مدیریت یکپارچه شهری با تاکید بر نقش و قدرت بازیگران سطوح مختلف مدیریت شهری در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 40
54 تحقیقی راجع به توزیع فضایی، چگونگی استقرار و نظام سلسله مراتب شهری در سواحل جنوب ایران از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۷۰ ه.ش (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 5، شماره: 20
55 تحلیل اثربخشی طرح های توسعه شهری در توسعه مسکن با رویکرد آینده پژوهی (موردی: منطقه ۳ شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
56 تحلیل تاثیرگذاری قانون پیشنهادی مدیریت شهری ایران در تحقق حکمروایی منطقه ای در محدوده حریم کلانشهرها (مورد مطالعاتی کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 372
57 تحلیل تطبیقی حکمروایی خوب شهری- مطالعه موردی: مناطق ۲ و ۱۰ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 72
58 تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی قومی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: قوم کرد وترک) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 1
59 تحلیل رابطه میان عدالت فضای شهری از طریق راهبردهای مناسب سازی شهری با رفاه حال سالمندان در فضاهای مختلف شهری( مطالعه موردی: منطقه سه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 63
60 تحلیل راهبردی تحولات فضایی- کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
61 تحلیل راهبردی و مدیریت نوسازی بافت های فرسوده(مورد: شاهین دژ) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
62 تحلیل روند تحقق پذیری شهر همیار کودک (Cfc) مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 15، شماره: 55
63 تحلیل ساختاری عوامل موثر بر وضعیت آینده تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 3، شماره: 2
64 تحلیل ساختاری و سنجش الگوی فضایی و سطح بندی ساخت و سازهای مناطق شهری بر اساس میزان بهره مندی از خدمات شهری مطالعه موردی مناطق پنج گانه شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
65 تحلیل سناریوهای اسکان غیر رسمی در شهرهای شمال شرق ایران (مورد مطالعه: شهر بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 2، شماره: 5
66 تحلیل ظرفیت های ژئوپلیتیکی کشور یمن در تحولات سریع نظام بین الملل (پیچ تاریخی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
67 تحلیل فضایی شاخص های توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتستان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 3
68 تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره مندی از خدمات عمومی شهری، مطالعه موردی: حوزه های ۱۶ گانه شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 8، شماره: 16
69 تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 1، شماره: 2
70 تحلیل فضایی نقش عوامل اقلیمی در تصادفات عابر پیاده با استفاده از مدل GWR در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 17، شماره: 2
71 تحلیل موانع همگرایی ایران با کشورهای پیرامونی درقرن بیست و یکم و ارائه ی یک برنامه ی استراتژیک با استفاده از تکنیک SWOT و MCDM (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
72 تحلیل و ارزیابی اثرات زیست محیطی تغییرات کاربری اراضی شهری در منطقه کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 14، شماره: 51
73 تحلیل وضعیت اشتغال بخش های عمده اقتصادی در شهرستان های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 28
74 تحلیلی بر آینده سیستم های حمل و نقل عمومی در چارچوب پایداری زیست محیطی (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 3
75 تحلیلی بر تحقق پذیری اصول و معیارهای نوشهرسازی در بافتهای قدیمی شهری ( مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 57
76 تحلیلی بر چالش های توسعه محلی مبتنی بر بازآفرینی اقتصاد پایدار شهری مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 2
77 تحلیلی بر شاخصهای زیستپذیری با رویکرد حق به شهر، مطالعه موردی: بندر ماهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 3
78 تحلیلی بر کارآمدی و اثربخشی ابزارهای مالی -اقتصادی بهسازی و نوسازی شهری (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 76
79 تحلیلی بر وضعیت تاب آوری محلات شهر سنندج (مطالعه موردی: محلات سرتپوله، شالمان و حاجی آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 22
80 تحلیلی بر وضعیت شاخص های توسعه شهری با رویکرد عدالت فضایی، مطالعه موردی: شهرایلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
81 تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری در شهر شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 27
82 تحلیلی بر وضعیت و زمینه ‎های بحران محیطی در غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران دوره: 4، شماره: 2
83 تحلیلی مقدماتی از کاربرد تصاویر ماهواره ای COSMOS (KFA-۱۰۰۰) در طرح های توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 4، شماره: 16
84 تدوین استراتژی های برنامه ریزی توسعه منطقه ای با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 27
85 تدوین سناریوهای آینده اسکان غیررسمی پهنه جنوبی حریم کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
86 تعیین شاخص های ایجاد شهر جدید با استفاده از روش AHP و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف ایجاد شهرهای جدید - مطالعه موردی: شهر جدید پردیس (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 31، شماره: 122
87 توانمندی های جغرافیا در عرصه طرح ریزی ناحیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 62
88 توسعه یک سیستم شبیه ساز برای دستیابی به شمای کلی شبه ماهواره ها در محیط شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 75
89 جایگاه شهر قشم در توسعه اقتصاد منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 5
90 جایگاه فضاهای عمومی در تحقق سیاست های بازآفرینی بافت های ناکارآمد: مطالعه موردی محله امام زاده یحیی(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 68
91 جایگاه گردشگری در کاهش مسائل منطقه کلانشهری تهران (مطالعه موردی -رودبار قصران) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 74
92 چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
93 راهبردهای مدیریت اکوهتل (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 841
94 رتبه‌بندی نواحی منطقه 15 تهران بر اساس مؤلفه‌های تاب‌آوری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
95 سناریو های محتمل درآینده پژوهی روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر تحولات منطقه عربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 1
96 سناریو های محتمل درآینده پژوهی روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر توافقات احتمالی هسته ای ایران و ۵+۱ با استفاده از روش تایدا(تا بازه زمانی ۲۰۲۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 18
97 سناریوهای ممکن در آینده پژوهی روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر تحولات منطقه عربی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 6، شماره: 19
98 سنجش پایداری سیستم های حمل و نقل در دسترسی به کاربری های گردشگری منطقه ۲۲ شهرداری تهران، مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 6، شماره: 22
99 سنجش تاب آوری زیست محیطی در سطح محلات منطقه چھارده شھر تھران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 48
100 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 6، شماره: 21
101 سنجش شاخص های توسعه در پایداری نواحی شهری مطالعه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 1
102 سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
103 سنجش و ارزیابی رفع تعارضات مالکیت زمین با رویکرد بازآفرینی شهری مورد پژوهی: محله فرحزاد ، منطقه ۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
104 سنجش و ارزیابی شاخص های حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 3
105 سیاستگذاری توسعه منطقه ای مکران با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 7
106 سیاستگذاری شهری در حیطه مسائل بغرنج شهرها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 1
107 شناسایی ابعاد و عوامل رانت زمین و مسکن در ایران با استفاده از گراندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 4، شماره: 1
108 شناسایی الگوی ایجاد رانت زمین و مسکن در شهرستان طالقان، با استفاده از روش گراندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
109 شناسایی امکانات توانمندسازی روستائیان، سه روستای کردآباد، ویان و طاهرلو کبودرآهنگ در زمینه اشتغال (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
110 ظرفیت شناسی تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه ی موردی کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 66
111 عملکرد زیست محیطی مناطق ۲۲ گانه کلانشهر تهران براساس رویکرد شهر سبز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 50
112 عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 4
113 عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت توسعه میان‌افزای شهری کلانشهر اهواز در قالب شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 2
114 عوامل موثر در تحقق پذیری حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری از منظر مخاطبان تهران و حوزه نفوذ (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
115 کاربست مدل Meta-SWOT در برنامه ریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم کلان شهرها (مطالعه موردی: حریم پهنه جنوبی کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
116 گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : روستاهای دهستان مهماندوست نیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 1، شماره: 1
117 گردشگری شهری رویکردی نو به سوی بازآفرینی شهری (مطالعه موردی شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 52
118 مدل یابی موانع تحقق پذیری طرح های آمایش سرزمین استان تهران با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 59
119 مفاهیم علم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 79
120 مقاله پژوهشی: بررسی ظرفیت های ژئوپلیتیکی سواحل مکران و نقش آن در امنیت پایدار منطقه جنوب شرق (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 3
121 مقایسه تطبیقی شهر سبز در نظام برنامه‌ریزی شهری آلمان و ایران (مورد مطالعه – کلانشهرهای برلین و تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 4
122 مقایسه کارآمدی الگوهای اقتصاد پایدار شهری بر توسعه محلی (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 12، شماره: 46
123 ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: شهر نوش آباد (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
124 میزان فشردگی و گستردگی توسعه مدیریت شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
125 نقش آفرینی شهرهای جدید دانائی محور در ارتقاء رقابت پذیری ملی: مطالعه موردی شهر جدید اندیشه (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 35
126 نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 3
127 واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 11، شماره: 44
128 واکاوی نظام تحولات و چالش ها در فضاهای پیراکلانشهری مورد: کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی برنامه های آمایش سرزمین در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
2 آسیب شناسی فضاهای باز شهری با رویکردی ویژه بر هویت (مطالعه موردی میدان 22 بهمن شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
3 آسیب شناسی فضای شهر از بعد سیما و منظر شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه تعیین موقعیت راهبردی برنامه با مدل Swot-Anp (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
5 آمایش سرزمین و مدیریت توسعه فضایی(مورد: شهرستان ملکان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
6 آمایش فضاهای شهری ( تحلیل جدایی گزینی اکولوژیکی شهر یزد ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
7 ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری منطقه 19 تهران درراستای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
8 ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه با تاکید بر ارائه راهنمای جامع ارزیابی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
9 ارزیابی تاثیر تراکم جمعیت بر تصادفات موتورسیکلت سواران مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
10 ارزیابی توزیع فضایی فقر شهری در استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
11 ارزیابی سیاستهای اجرایی دولت در تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
12 ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخصهای آموزشی،جمعیتی و بهداشتی-درمانی مطالعه موردی: شهر جدید اندیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
13 ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر ایلام) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
14 ارزیابی کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی : منطقه 4 شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
15 ارزیابی میزان مشارکت مردم در بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر جهرم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
16 ارزیابی میزان مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده مطالعه موردی: بافت فرسوده شهرسمنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر ایلام بر ارتقای عملکرد مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
18 ارزیابی وضعیت مناسب محیطی برای استفاده معلولین در فضاهای عمومی ناحیه هشتشهرداری منطقه یک شهرداری تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
19 اقتصاد مقاومتی ا لزامات اجرایی موانع وظرفیت های این سیاست (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 الزام شهرداری ها به کسب درآمد پایدار در راستای تامین منابع مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مورد مطالعه: شهرداری منطقه 19 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
21 الزامات برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی جهت ساماندهی بافت فرسوده شهری(مورد مطالعه: منطقه17 تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
22 امنیت اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
23 انسان، ساختمان ، شهر و محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
24 اولویت بندی چالش های مدیریت شهری مطالعه موردی اسلامشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
25 اولویتبندی شاخصهای توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی مطالعه موردی: شهر جدید اندیشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
26 Feasibility Study and New Strategies for Creating Sustainable Smart Cities (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 Recognizing Social Ecology With Emphasizing On Climatic Parameters(Case sample: the city of Ahvaz) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
28 بازآفرینی نقش میدان در طراحی شهرهای اسلامی- ایرانی با محوریت تجمعات عاشورایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
29 برر سی نقش توان های محیطی و پتانسیل های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی : شهر الشتر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
30 بررسی آسیب پذیری معابر شهری ناشی از عدم رعایت حریم گسل مطالعه موردی: بزرگراه شهید همت، تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
31 بررسی اثرات اصول و چارچوب موثر از اسلام بر محیط اجتماعی شهری (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
32 بررسی تئوری شهر هوشمند با بکارگیری تغییر سلولی کاربری ها در توسعه شهری ( با استفاده از مدلسازی آتاماتای سلولی گرافی ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
33 بررسی تحقق حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری و مدیریت شهری (نمونه موردی: تهران و حوزه نفوذ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
34 بررسی تحولات جمعیتی و کالبدی شهر اسلامشهر در دوره معاصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
35 بررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاها های غیر رسمی مطالعه موردی شهر گلستان محله میمنت آباد حاشیه رودخانه شادچای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
36 بررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاههای غیررسمی (مطالعه موردی شهر گلستان، محله میمنتآباد حاشیه رودخانه شادچای) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
37 بررسی راهبردهای تمرکز زدایی از کلان شهرها با تاکید بر منطقه گرایی نوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
38 بررسی رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید پرند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
39 بررسی روش های تامین منابع مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: منطقه ۱۹ شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
40 بررسی روند تغییرات کالبدی،فضایی در حاشیه شهر تهران و ارزیابی آن؛ مطالعه موردی: مسگر اباد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
41 بررسی ساختار مدیریت شهری کلانشهر تهران در سازمانیابی کالبدی- فضایی وارائه راهکارهای ارتقای آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404
42 بررسی شیوه های تامین منابع مالی در بافت های فرسوده شهری منطقه 19 تهران از منظر برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
43 بررسی عملکرد زیست محیطی کلانشهر تهران براساس رویکرد شهر سبز (مطالعه موردی – مناطق شرقی، مرکزی و غربی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران
44 بررسی موانع نوسازی و بهسازی شهری اسلامشهر مطالعه موردی شهرک سالور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
45 بررسی مولفه های تاثیرگذار بر تبدیل بندر جاسک به یک بندر هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)
46 بررسی نقش توان های محیطی و پتانسیل های گردشگری در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر الشتر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
47 بررسی نقش مسجد در شهر اسلامی ( نمونه موردی شهر ایلام ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
48 بررسی نقش مولفه های تاثیر گذار اقتصاد سیاسی بر سازمانیابی فضایی شهری با تاکید برتهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 بررسی نقش و جایگاه حمل و نقل هوشمند ITS بر مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی : منطقه 4 شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
50 برنامه ریزی استقرار کانونهای جمعیت با تاکید بر سوانح طبیعی (مطالعه موردی ناحیه دماوند - فیروزکوه) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
51 برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی تحقق توسعه برنامه ریزی در شهرها با تاکید بر اسلامشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
52 پسانفت و شهر در کشورهای حوزه خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
53 پهنه بندی محدوده شهری تهران براساس میزان آسیب پذیری معابر اصلی،ناشی از گسیختگی سطحی پس از وقوع زمین لرزه پایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
54 پهنه بندی و ارزیابی آسیب شناسی سرمایه اجتماعی شهری با استفاده از مدل ترکیبی HDI و GIS مطالعه موردی کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
55 پیش درآمدی بر، از صرفه جویی انرژی در ساختمان تا رویکرد راهبردی –ساختاری در اصلاح الگوی مصرف انرژی در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
56 تأثیر وصول مالیات بر ارزش افزوده بر کیفیت ارائه خدمات شهری (بررسی موردی: منطقه 21 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
57 تبیین جایگاه شهرهای میانی در توسعه فضایی کلان منطقه آذربایجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
58 تبیین مولفه های شهر هوشمند در راستای ایجاد مدل مفهومی فضای شهری سرزنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
59 تحلیل تحولات کالبدی، اقتصادی، سیاسی، بازار بزرگ تهران در گذر زمان (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
60 تحلیل روند تحولات و آینده نگری توسعه فضایی - کالبدی شهر الشتر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
61 تحلیل عوامل موثربرجمعیت پذیری شهرجدید پرند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
62 تحلیل فضایی توزیع خدمات عمومی شهری و ارتباط آن با توسعه شهرمطالعه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
63 تحلیل مشکلات ناشی از رشد فیزیکی شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
64 تحلیل و ارزیابی سازگاری کاربری های شهری (مورد مطالعه :نورآباد لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
65 تحلیل و ارزیابی سازگاری کاربری های شهری مورد مطالعه :نورآباد لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
66 تحلیل وضعیت توسعه پایدار شهر جدید اندیشه با تأکید بر شاخصهای اقتصادی وفرهنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
67 تحلیل وضعیت توسعه پایدار شهر جدید اندیشه با تأکید بر شاخصهای تاسیسات و تجهیزات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
68 تحلیلی بر آمایش مناطق مرزی، موردمطالعه : منطقه مرزی ایران و ترکیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز
69 تحلیلی بر وضعیت توسعه یافتگی هفت شهر جدید و مهم کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
70 تحلیلی بر وضعیت و زمینه های بحران محیطی در غرب آسیا (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
71 تحلیلی برمکانیابی اراضی مسکونی درمحلات شهربناب با روش TOPSIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
72 راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با کسب درآمد پایدار در شهرداری ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
73 رویکرد ظرفیتی برای توسعه پایدار محیط شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
74 سناریوهای مدیریت یکپارچه حریم منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
75 سیاستهای کشور در رابطه با ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
76 ظرفیت سنجی صیانت از حریم و برپایی مدیریت یکپارچه با تاکید برظرفیت طرح جامع حریم پایتخت و طرح های تکمیلی آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
77 فناوری اطلاعات رویکردی جدید در طرح و برنامه ریزی شهرهای جدید ( چالشها و راهکارها ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
78 کاربرد شاخص پایداری عملکرد (SPI) برای خط مشی گذاری و توسعه گردشگری (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
79 گسترش فضایی و تغییرات کاربری اراضی رامسر با سنجش ازدور و GIS (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
80 مدخلی بر آسیب شناسی بافت فرسوده شهری نمونه موردی:شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
81 مدیریت امنیت اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی مطالعه موردی گنبدکاووس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
82 مدیریت انرژی و حمل و نقل با تاکید بر وضعیت توپوگرافی شهری منطقه 2 با استفاده ازنرم افزار مسیریابی و تخمین سوخت (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
83 مدیریت جایگاه حمل ونقل دراقتصادشهرهای منطقه ایی مطالعه موردی: شهرگرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
84 مروری بر تجارب جهانی بازآفرینی شهری در بافتهای تاریخی شهری و چالش های پیش روی آن در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
85 معرفی فرایند جامع برای گزینش محلات در اولویت برنامه سامان دهی وتوانمندسازی مورد: سکونت گاههای غیررسمی شهر گنبد کاووس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
86 مقایسه وضعیت زیست محیطی مناطق شمالی و جنوبی کلانشهر تهران براساس رویکرد شهر سبز (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
87 نقش برتر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در عرصه برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
88 نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
89 نقش شهر مرودشت در توسعه اقتصاد بین المللی ایران با رویکرد GSOP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
90 نقش طراحی شهری در بهبود سیمای شهری با تاکید بر مبلمان شهری (نمونه مطالعه موردی: تهران منطقه 6) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
91 نقش مدیریت بحران و برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری فضاهای شهری در برابر بلایای طبیعی (زلزله) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
92 واکاوی شاخص سیاستی _برنامه ای مدیریت یکپارچه گردشگری ورزشی در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
93 واکاوی نظریه شهر دانش بنیان وچالش های دستیابی به آن در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران