مسلم بشکار

 مسلم بشکار

مسلم بشکار

Moslem Boshkar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر جو روانی-اجتماعی کلاس با مشغولیت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسرانه متوسطه دوره دوم شهر چابهار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
2 بررسی تاثیر سقف شیشه ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان بهزیستی شهر زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زنان موفق ایران
3 بررسی رابطه معنای زندگی با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
4 بررسی عوامل موثر بر گرایش به قلیان در زنان مصرف کننده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
5 رابطه دینداری با پرخاشگری و همدلی در نوجوانان دبیرستان های دخترانه شهرچابهار (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی
6 راهکارهای کاهش فقر خانوارهای روستاهای ساحلی شهرستان چابهار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی