علیرضا باقری

 علیرضا باقری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

علیرضا باقری

Alireza Bagheri

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Heuristic Algorithm for Constructing Steiner Trees inside Simple polygons in Presence of Obstacles (دریافت مقاله) مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر دوره: 2، شماره: 3
2 A New Heuristic Constructing Minimal Steiner Trees inside Simple Polygons (دریافت مقاله) مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر دوره: 2، شماره: 3
3 اثر اختلاط علف کش کلوپیرالید با سایر علف کش ها روی علف های هرز و عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
4 اثر تناوب بر پویایی مکانی علف های هرز شاه تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
5 اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
6 ارزیابی کارایی علفکش های مختلف در کنترل علف های هرز سیر (Allium Sativum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
7 Broadband Slim Internal Antenna for Wireless and Satellite Phone Communications (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 10، شماره: 1
8 Finding Two Maximum Separating Circles (دریافت مقاله) مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر دوره: 3، شماره: 4
9 Linear time constant factor approximation algorithm for the Euclidean Freeze-Tag robot awakening problem (دریافت مقاله) مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر دوره: 4، شماره: 5
10 Locomotion Planning with 3D Character Animations by Combining Reinforcement Learning Based and Fuzzy Motion Planners (دریافت مقاله) مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر دوره: 3، شماره: 4
11 Prediction of Organizational Commitment Dimensions Based on Elements of Organizational Learning (case study: Police of Mazandaran province) (دریافت مقاله) مجله مطالعات اکتشافی در حقوق و مدیریت دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی خواص مقاومتی و دوام در برابر نفوذ یون کلرید بتن های توانمند سه جزیی حاوی سرباره ی کوره ی آهن گدازی و دوده ی سیلیسی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
13 تاثیر کاربرد کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena ludoviciana L) با گندم پاییزه (.Triticum asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
14 تاثیرعمل آوری برخواص بتن های غلتکی روسازی راه با وبدون دوده سیلیس (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
15 توسعه بتن توانمندسه جزیی حاوی پوزولان طبیعی پومیس ودوده سیلیسی برای ساخت سازه های بندری درشرایط محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 2
16 مطالعه بوم شناسی فردی گونه مرتعیSalsola tomentosa (MOQ.) Spach در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Heuristic Algorithm for the Steiner Tree Problem in the Euclidean Plane (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
2 اتخاذ و انتخاب سیستم های اطلاعات حسابداری با جستجوی کیفیت اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
3 اثر الیاف پلیمری نسل جدید بر مقاومت ضربه ای بتن مسلح به الیاف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 اثر پرایمینگ بذر و محلولپاشی با هورمون ABA بر میزان کلروفیل لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 اثر تنش خشکی بر شاخص‌های حساسیت به تنش، برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد جوکارون (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
6 اثر تنش خشکی بر محتوی کلروفیل، پرولین و میزان فتوسنتز و تنفس و فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دسموتاز و پراکسیداز در ارزن (Panicum milenaceum L) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
7 اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی محتوای پروتئین و روغن دانه در ارقام زراعی آفتابگردان Helianthus annuus L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
8 اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی محتوای رنگدانه های فتوسنتزی در ارقام زراعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
9 اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی محتوای کاروتنوئیدها و درصد پروتئین برگ در ارقام زراعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
10 اثر تنش شوری برعملکرد اجزای عملکرد ساقه اصلی و میزان پرولین پنج رقم کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
11 اثر روش‌های آبیاری بر رشد برنج (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
12 اثر سالیسیلیک اسید SA)بر تحمل تنش شوری در گیاه سویا Glycin Max (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
13 اثر عصاره زیره سبز در نفخ گوسفندان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
14 اثر قطع آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی و میزان پروتئین سه رقم کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
15 اثر کاربرد مالچ زنده بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 اثر نوع ، ابعاد، و درصد مصرف نانوسیلیس بر خواص ملات سیمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
17 اثر نوع، ابعاد، درصد مصرف نانوسیلیس بر خواص ملات سیمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
18 اثر نوع، ابعاد، و درصد مصرف نانوسیلیس بر خواص ملات سیمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
19 اثرسطوح مختلف محلول نمک طعام برجوانه زنی ارقام چیتی و سفید لوبیا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثرمیزان سالیسیلیک اسید برجذب یونی فعالیت آ«زیم های آنتی اکسیدان و عملکرد ارقام حساس و متحمل گندم معمولی درتنش شوری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
21 اثرنیتروژن و تداخل علفهای هرزبرعملکرد بیولوژیک ارزن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
22 ارائه الگوریتمی برای تولید تمام چندضلعی های ساده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
23 ارائه چارچوبی جهت اندازه گیری نرم افزار مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 15939 و با تکیه بر نقاط عملکردی (دریافت مقاله) همایش مهندسی نرم افزار
24 ارائه روشی جهت آزمون معماری سازمانی و انتخاب بهینه ریسک ها بعدازآزمون مبتنی بر AHP (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
25 ارائه مدل شایستگی مدیران پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
26 ارائه مدلی برای آموزش جهان بینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
27 ارائه یک روش توزیع پذیر و مقیاس پذیر در بستر داده های عظیم برای تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
28 ارایه ی الگوریتمی مقیاس پذیر برای سیستم های توصیه گر اجتماعی مبتنی بر اسپارک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
29 ارایه یک مدل امن برای چارچوب هدوپ بر پایه مدلسازی تهدید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
30 ارتباط سنجی سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی با سرمایه اطلاعاتی در کارخانه تولیدی معدنی مدوار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
31 ارزیابی اثر چند شکلی بذر و روش های شکست خواب بر سرعت و متوسط زمان جوانه زنی علف هرز سلمه تره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
32 ارزیابی خرابی در ساختمان های چند دهانه و چند طبقه با استفاده از پارامترهای دینامیکی و الگوریتم بهینه سازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
33 ارزیابی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) در رقابت با گندم پاییزه ( Triticum asetivum L.) در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
34 افزایش بهره وری انرژی ساختمان با اجرای طرح های نوین روی پشت بام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
35 افزایش شکل پذیری بتن های پلاستیک بدون کاهش مقاومت از طریق بهینه سازی حجم فاز دوغاب بنتونیت و سیمان در مخلوط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
36 الگوریتم تقریبی جدید برای پوشش چندضلعیهای ساده با نواحی ستارهای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
37 الگوریتمی جدید برای تولید چندضلعی ساده تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
38 الگوریتمی کارا برای یافتن طولانیترین مسیر در گراف شبکه مستطیلی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
39 اولویت بندی و وزن دهی شاخص های ارزیابی شایستگی مدیران مورد مطالعه: شرکت های ساختمانی واقع در شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
40 Ethical Resource Allocation in Public Health Emergencies (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
41 Hamiltonian Paths in T-alphabet Grid Graphs (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
42 Investigating the Impact of Social Capital on Organizational Innovation with the Role of Mediator of Knowledge Management Case Study: Islamic Azad University of Sirjan (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
43 investigation on the effect of maximum permissible cement content on durability of concrete in marine environments (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
44 Semi-Automated Mapping From RDB To Ontology (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
45 Sorting nexin expression involved in endosomal trafficking is decreased in high EDSS of multiple sclerosis (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
46 The influence of new generation of polymer fibers (Macro fibers) on concrete flexural toughness (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
47 Using Multi-Agent Collective Intelligence for Detecting Overlapping Communities in Social Networks (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
48 بررسی آزمایشگاهی تثبیت کننده پلیمری پلی وینیل استات بر فرسایش پذیری و مقاومت خاک واگرا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
49 بررسی اثر استفاده از بتن سه جزئی حاوی دوده سیلیسی و پومیس برزمان شروع خوردگی آرماتور در اثر نفوذ یون کلر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
50 بررسی اثر سالیسیلیک اسید SA برپارامترهای رشد در گیاه سویا Glycin max تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
51 بررسی اثر طول تماس براده و ابزار بر روی پهنای سایش در تراشکاری فولاد AISI 1.7225 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
52 بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره زیره سبز Cuminum cyminum L و تنباکو Nicotiana tabacum L. بر مرگ و میر و کاهش وزن سن گندم Eurygaster integriceps put (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
53 بررسی اثر متقابل نخود و علف های هرز در مزارع دیم؛ شهرستان روانسر، کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
54 بررسی FRP و کاربرد کامپوزیت های FRP برای تقویت سازه های بتنی در بخش ساخت و ساز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
55 بررسی برهمکنش برخی علف کش های باریک برگ و دو منظوره با سولفات روی برعملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف های هرز در شهرستان اقلید (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
56 بررسی برهمکنش برخی علف کش های پهن برگ کش و دو منظوره با مقادیر مختلف روی بر کنترل علف هرز خاکشیر تلخ بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم الوند (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
57 بررسی تاثیر الیاف پلیمری ماکرو بر روی طاقت خمشی بتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
58 بررسی تاثیر روش آندازه گیری روی منحنی تنش-کرنش و مدول الاستیسیته بتن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
59 بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی برنوآوری سازمانی با تاکید برنقش میانجی مدیریت دانش دردانشگاه آزاد اسلامی سیرجان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
60 بررسی تأثیر آبیاری تناوبی و تاریخ کشت مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج توده چمپای کامفیروزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
61 بررسی تأثیر افزودن مخلوط اکسیدهای آهن و تیتانیوم بر مقاومت به هیدراتاسیون دیرگدازهای منیزیا دولومایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
62 بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی درون سازمانی موردمطالعه: بانک ملی شهرستان ایلام (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
63 بررسی تأثیر کاربرد دوده سیلیسی در کاهش نفوذپذیری بتن‌های پلاستیک دیوارهای آب‌بند (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
64 بررسی تحلیلی ادبیات عامیانه در آثار سیمین دانشور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
65 بررسی خواص بتن های توانمند دو جزئی و سه جزئی مبتنی بر خاکستربادی ریز و معمولی و سرباره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
66 بررسی دمای تبلور مجدد در فولاد Fe-33Mn-3Si-2Al نورد سرد شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
67 بررسی دوام بتن های توانمند سه جزئی حاوی سرباره داخلی و دوده سیلیسی با استفاده از آزمایش های RCMT و RCPT (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 بررسی رابطه بین میزان فتوسنتز در تنش خشکی با اجزاء عملکرد و شاخص های غلبه بر تنش در گندم رقم شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
69 بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی: محله کرگا نه شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
70 بررسی عملکرد بتن های دوجزیی و سه جزیی در برابر نفوذ کلرید در بتن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
71 بررسی کارایی الگوریتم جلورونده – عقب رونده در محیط هدوپ (رویکردنگاشت کاهش تودرتو) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
72 بررسی کارایی الگوریتم جلورونده– عقبرونده در محیط هدوپ رویکرد نگاشت کاهش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
73 بررسی کنترل کننده یکپارچه شارش توان UPFC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
74 بررسی نفوذپذیری سرباره کوره بلند آهن گدازی بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن های حجیم سدهای بتن غلتکی (RCC) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
75 بهبود نظرکاوی و تحلیل احساسات با استفاده از لغت نامه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
76 پتانسیل نانوسیلیس ها برای کاربرد در صنعت بتن (دریافت مقاله) نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)
77 تاثیر تاریخ کاشت و غلظتهای مختلف علفکش تریفلورالین بر کنترل علفهای هرز و عملکرد لوبیا چیتی رقم تلاش (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
78 تاثیر تراکم کاشت و غلظتهای مختلف علف کشهای ترکیبی بر عملکرد، اجزای عملکرد و جامعه علف های هرز لوبیا (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
79 تاثیر تیمارهای مختلف خشکی در دوره زایشی بر میزان جذب نیتروژن، رشد، عملکرد و درصد پروتئین سه رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
80 تاثیر کودهای ماکرو و میکرو بر راندمان مصرف آب در کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
81 تاثیر نانوسیلیس ها بر خواص مواد پایه سیمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
82 تاثیر هم زمان خرده لاستیک و پلیمر مایع بر پارامترهای مقاومتی خاکهای ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
83 تاثیرتنش خشکی در دوره زایشی سه رقم لوبیا قرمز بر عملکردواجراء عملکرد ودرصد پروتئین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
84 تأًثیر برخی از عناصرغذایی کم مصرف و مصرف بر عملکردو میزان روغن کلزا(رقم طلایه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
85 تأثیر مقادیر مختلف کود فسفر و آبیاری تناوبی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج توده چمپای کامفیروزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
86 تحلیل مقایسه ای ابعاد آرمان شهر دینی در معارف بهاء ولد وفیه ما فیه مولوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
87 ترسیم گراف داخل چند ضلعیهای محدب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
88 ترسیم گراف در چند ضلعی حفره دار توسط الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
89 تشخیص بیماری پارکینسون به کمک خوشه بندی و الگوریتم بهینه سازی علف هرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
90 تشخیص بیماری نارسایی کلیوی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رویکردی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
91 تعیین اولویت و ضریب اهمیت شاخص های ارزیابی شایستگی مدیران پروژه های عمرانی با استفاده از روش AHP فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
92 تعیین خواص ونقطه تقسیم مقاومت لیکای تولید داخل کشور و مقایسه با نتایج گزارش شده برای انواع خارجی این سبکدانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
93 تعیین شاخص های ارزیابی شایستگی مدیران پروژه های عمرانی مورد مطالعه: شرکت های ساختمانی واقع در شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
94 تعیین میزان بهینه بقایای زراعی گندم در کشت آبی ذرت در سیستم های خاکورزی حفاظتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 توسعه ساختار اندیس MQR در پایگاه داده های مکانی به ابعاد بالاتر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
96 توسعه و کاربرد نرم افزار تحلیل توزیع حرارت ناشی از هیدراسیون سیمان در ساخت لایه ای سدهای RCC (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
97 دلایل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
98 رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی (مورد مطالعه : اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران
99 شخصی سازی بازیابی اطلاعات در سیستمهای نظیر به نظیر با استفاده از به اشتراک گذاری پروفایل کاربران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
100 شناسایی الگوهای مسافرت شهری و مکانیابی بهینه ایستگاههای اتوبوس به منظورافزایش بهره وری حمل ونقل عمومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
101 شناسایی بذور گونه های مختلف جنس تاج خروس (.Amaranthus spp) با استفاده از رهیافت بینایی ماشین و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
102 طراحی نرم افزار کشف تقلب در بیمه اتومبیل با استفاده از روش بیز ساده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
103 عیب یابی ساختمان های چندطبقه با استفاده از تابع حساسیت و الگوریتم بهینه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
104 فعالیت پوزولانی نانوسیلیس های هایدروسل با سطوح ویژه مختلف وتاثیر آنها بر خواص کامپوزیت های سیمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
105 کاربرد تکنیک های مدیریت تحت شرایط ریسک و عدم قطعیت با استفاده از نرم افزار @RISK درپیش بینی وضعیت آینده ی اقتصادی معدن بالاست دامغان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
106 کارکرد مولفه های فرهنگ مردم در رمان ذوب شده اثر عباس معروفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه
107 کارکردهای فرهنگ عامه در اشعار سلیم تهرانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
108 محافظت نقاط داخل چند ضلعی ها با بکارگیری الگوریتم های تقریبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
109 مدل ساختاری میکرو مکانیکی رفتار بتن در حالت سه بعدی و سه فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
110 مدل سازی میزان استفاده از پل های عابر پیاده با توجه به متغیرهای هندسی و کاربری زمین، مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
111 مدلسازی عددی اثر ارتفاع اولیه موج - H0 - بر ارتفاع نهایی موج در محل برخورد با موج شکن های توده سنگی سنتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
112 مدلسازی عددی اثر شیب بستر دریا برمیزان استهلاک ارتفاع امواج در حال حرکت به سمت ساحل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
113 مدیریت اعتماد و کاربرد آن در امنیت معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
114 مدیریت و بهینه سازی بحران انرژی در خانه های امروز و راهکارهای کنترل آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
115 مروری بر روشهای خوشه بندی جریان داده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
116 مسیریابی بهینه سیستمهای اتوبوس رانی داخل شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
117 مسیریابی نقاط مکانی با ترتیب مشخص توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
118 مطالعه تأثیر تاریخ کشت و آبیاری تناوبی بر راندمان مصرف آب در برنج توده چمپای کامفیروزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
119 مطالعه نظری و آزمایشگاهی ساختمان سه بعدی با استفاده از مقاطع سردنورد شده فولادی با عمل مرکب برای ساختمانهای کوتاه مرتبه و میان مرتبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
120 معماری سبز و تاثیرات آن بر سلامت جسمی و روحی انسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
121 مقایسه عملکرد بتن های توانمند سه جزئی و دوجزئی جهت ساخت سازه های بندری در شرایط محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
122 مقایسه عملکرد مدل های پیش بینی عمرمفید سازه های بتنی در شرایط کلریدی محیط های دریایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
123 مقایسه فرسایش پذیری و مقاومت خاک دانه ای و خاک رس واگرای تثبیت شده با پلی وینیل استات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
124 مقایسه ی متدولوژی تعیین سطح خدمت قطعه های تداخلی دو طرفه در(HCM) ویرایش های 2000 و 2010 راهنمای ظرفیت راه ها(مطالعه ی موردی: نواحی تداخلی دوربرگردان ستاری - شمال بلوار فردوس) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
125 مکان­یابی بهینه و انتخاب سیگنال ورودی مناسب UPFC به منظور بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
126 نهانیسازی بهتر پایگاه دادهها در سیستمهای تحت وب، با استفاده از مجموعه کاری نهانی سازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
127 یک الگوریتم تقریبی با فاکتور تقریب ثابت و زمان اجرای خطی برای مساله ی freez_tag اقلیدسی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
128 یک الگوریتم تقریبی با فاکتور تقریب ثابت و زمان O(nlogn برای k-FTP (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
129 یک الگوریتم تقریبی با فاکتور تقریب ثابت و زمان O(nlogn) برای 2-FTP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
130 یک الگوریتم تقریبی برای بیدار سازی روبات ها در فضای اقلیدسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
131 یک الگوریتم مبتنی بر خوشهبندی برای حل مسأله بیدار کردن گروهی از رباتهای خواب با دو ربات بیدار اولیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران