دکتر علیرضا شکرگزار

دکتر علیرضا شکرگزار استادیار و معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر علیرضا شکرگزار

Dr. Alireza shokrgozar

استادیار و معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.