فرهاد خام چین مقدم

 فرهاد خام چین مقدم استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی

فرهاد خام چین مقدم

Farhad Khamchinmoghadam

استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز کارده مشهد با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات زیست محیطی امواج الکترومغناطیس بر ارگانیسم های زنده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
2 ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت خضری ( DRASTIC و GODS) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 ارزیابی و مقایسه چند الگو فرا ابتکاری در تحلیل رابطه بارش- رواناب، با مطالعه موردی: حوضه بار نیشابور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
4 برآورد بارش مساحتی روزانه در حوضه آبریز دشت مشهد با روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه با روش های مرسوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
5 برآورد میزان رواناب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 برآورد میزان رواناب حوضه آبریز با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
7 بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری (باتوجه به عوامل هیدرولوژیک، زیست محیطی، قانونی، اجتماعی واقتصادی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
8 بررسی تطبیقی مطالعات انجام شده در خصوص اثر بار انفجار بر سازه سد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
9 بررسی کفایت مخازن نگهداشت رواناب برای آبیاری فضای سبز حوضه آبریز آب و برق با استفاده از نرم افزار ASSA (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
10 بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت ریسک خشکسالی در شرایط اقلیمی و اجتماعی شهر مقدس مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
11 تحلیل الگوی توزیع زمانی بارش با روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه با روش رگرسیون خطی چند متغیره (منطقه مورد بررسی: ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
12 تحلیل فراوانی بادهای حدی سالانه ایستگاه همدید نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
13 تخمین بارش مساحتی به روش عددی گلرکین مطالعه موردی حوضه آبریزدشت مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
14 تخمین رسوب رودخانه با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون تکه ای (مطالعه موردی: رودخانه حصار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
15 تخمین رسوب رودخانه با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونتکه ای (مطالعه موردی: رودخانه حصار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
16 تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در حوضه آبریز ایران با روش الگوریتم ژنتیک ومقایسه با روش رگرسیون چندمتغیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
17 تعیین مشخصات جریان در تقاطع T شکل کانال های باز با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی جریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
18 مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز کارده مشهد با استفاده از مدلHEC-HMS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عمران
19 مدلسازی تاثیر حذف مئاندر بر الگوی جریان رودخانه با استفاده از نرم افزار CCHE2D (مطالعه موردی: رودخانه کارون و حذف مئاندرهای چنیبیه و کریشان 2 واقع در پایین دست شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
20 مشکلات زیست محیطی شهرمشهد وراهکارهای کاهش آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
21 مقایسه و تحلیل نتایج الگوریتم تاپسیس و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت ریسک خشکسالی در شرایط اقلیمی و اجتماعی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
22 واسنجی مدلهای DRASTIC و GODS جهت بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت خضری (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب