دکتر رضا حسن زاده

دکتر رضا حسن زاده استادیار گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

دکتر رضا حسن زاده

Dr. Reza Hassanzadeh

استادیار گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Ant Colony Optimization for Multi-objective Digital Convergent Product Network (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 16
2 Identification and ranking of affecting factors on sales and operations planning (S&OP) process implementation by using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS approach (case study: dairy industry) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی نقش کنترل کیفیت بر ارزش شرکت در چرخه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 10، شماره: 3
4 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب برند داخلی و رقابت در بازار خرده فروشی سوخت؛ مطالعه موردی جایگاه های عرضه سوخت غرب استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 3
5 حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه و مکان یابی با متغیرهای ریسک سفر با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 56
6 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز با روش AHP فازی و TOPSIS فازی در صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 3، شماره: 3
7 مد لسازی و حل مسئله مکان یابی تخصیص دو هدفه در لجستیک امدادرسانی با در نظر گرفتن زیرساخت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
8 مدل‌سازی حل مسئله‌ی لجستیک امداد بحران در شکستگی سدها: مطالعه‌ی موردی سد شهید رجایی ساری (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 1
9 مکان یابی چند هدفه در لجستیک امداد رسانی با در نظر گرفتن زیر ساخت های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل زنجیره تأمین با رویکرد سود وکیفیت محصولات تولیدی با در نظر گرفتن دسته بندی مواد واپراتور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
2 ارائه یک مدل ریاضی زنجیره تأمین یکپارچه با هدف بهینه سازی کیفیت محصول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
3 ارائه یک مدل ریاضی لجستیک امداد در شکستگی سدهای بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
4 ارایه یک مدل جدید غیرخطی عدد صحیح برای استراتژی چیدمان مسافران در خطوط هوایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 استفاده از روش DEA برای مقایسه کارای جواب در مسیله بالانس خط لا - شکل با رویکرد برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 بحران نقدینگی بانک ها و راهکارهای برون رفت از آن (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی
7 بررسی اثرات بکارگیری نامناسب تجهیزات الکترونیکی برای دانش آموزان مطالعه موردی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بجنورد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
8 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش تعدیل کنندگی فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
9 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان همزمان با تأثیر فناوری اطلاعات بر فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
10 بررسی رابطه بازاریابی رسانه های اجتماعی با ارزش ویژه برند، آگاهی از برند و تصویر برند (مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی ماهان در ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
11 بررسی رابطه فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی با پاسخ مشتری، e-WOM و تعهد مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی ماهان در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
12 بررسی ضرورت بکارگیری برنامه استراتژیک در حوزه مراکز آموزشی پایه و ارایه روشی کاربردی برای آن؛ ( مطالعه موردی: مراکز آموزشی پیش دبستانی و دبستانی مرکز مازندران ) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
13 بررسی عملکرد کار گروه های سازمانی در جنبه های مختلف همکاری و کارکردی در شرکت برق منطقه ای مازندران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
14 بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO )مطالعه موردی: شرکت مدیریت تولید برق نکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
15 بررسی و اولویت بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران داخلی و خارجی در شهرهای شمالی کشور از دید گردشگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
16 بررسی و تحلیل طرح تحول سلامت بر عملکرد مراکز بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
17 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب برند توسط جایگاه های عرضه سوخت غرب استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
18 بررسی و شناسایی عوامل ماشینی اثرگذار بر تاخیر در پروازها ( مطالعه موردی: فرودگاه های استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
19 پیش بینی حرکات بازار با استفاده از ماشین پشتیبان بردار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
20 تاثیر رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی
21 تاثیر هوش تجاری بر رقابت پذیری از طریق نقش گرایش کارآفرینی (مورد مطالعه: شعبات مرکزی بانک اقتصاد نوین شهر تهران ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
22 حل مدل مکان یابی هاب چندوجهی با نامشخص بودن تعداد هاب ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
23 رتبه بندی بانک های خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر تاپسیس فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
24 زمان بندی تولید چند محصولی در محیط تولید کارگاهی فلوشاپ، به منظور کمینه سازی زمان کل تولید، با در نظر گرفتن زمان تحویل کالا به مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
25 شناسایی تاثیر عوامل موثر بر تجاری سازی شرکت های دانش بنیان در پارک علم فناوری استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
26 شناسایی و اولویت بندی موانع جهت اجرای بهینه طرح تحول سلامت ( مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران ) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
27 شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر در اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز با روش های تصمیم گیری چند شاخصه- AHP فازی و TOPSIS فازی مطالعه موردی صنعت برق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
28 شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر اجرای فرآیند برنامه ریزی فروش و عملیات (A&OP) با استفاده از روش AHP فازی و TOPSIS فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
29 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در پالایشگاه گاز پارسیان (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی
30 شناسایی و رتبه بندی موانع موجود در صنعت تولید پوشاک با استفاده از روش AHP وTOPSIS فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
31 مدل سازی حل مساله چند هدفه تخصیص مکان یابی در لجستیک امداد بحران با در نظر گرفتن حداکثر سازی درصد پوشش دهی مصدومین حادثه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
32 مدل سازی حل مسایل زمانبندی فلوشاپ هیبریدی دو مرحله ای با در نظر گرفتن امکان شکست کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
33 مدل سازی عملیات انتقال گاز در خطوط لوله و حل مسئله با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی
34 مدل سازی وحل مسیله دو هدفه مکان یابی به اشتراک گذاری دوچرخه با رویکرد حداکثر پوشش رضایت مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
35 مدل سازی وحل مسیله مکان یابی پستهای برق در حضور بارهای قطعی بااستفاده از برنامه ریزی آرمانی (مطالعه ی موردی: برق منطقه ای شهرستان ساری) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
36 مدلسازی حل مسیله زمان بندی جریان کارگاهی برگشت پذیر بدون وقفه با زمان پردازش فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
37 مدلسازی حل مسیله زمان بندی جریان کارگاهی مسدود شده با زمان راه اندازی وابسته به توالی کمینه کردن زمان تکمیل کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
38 مدلسازی و حل مسیله مکانیابی تسهیلات ظرفیت دار با توجه به رضایت مندی مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
39 مدلسازی وحل مسیله مکان یابی پست های برق در حضور بارهای قطعی بااستفاده از برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: برق منطقه ای شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
40 مدیریت بحران و برنامه ریزی لجستیک امداد در هنگام وقوع بحران ناشی از شکست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
41 مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی با پنجره زمانی نرم وابسته به مکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
42 مکان یابی هاب چندوجهی و حل آن با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
43 یک مدل ریاضی جدید برای مساله مسیر یابی و سائل نقلیه با ملاحضات مکانیابی هاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا