فتانه پورک پور

 فتانه پورک پور کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

فتانه پورک پور

fataneh pork pour

کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.