علی جوان فروزنده

 علی جوان فروزنده

علی جوان فروزنده

Ali Javanforozande

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل نقش روش زندگی طبقات اجتماعی در الگوی مسکن؛ نمونه موردی: خانه های اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی در اردبیل (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 76
2 مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل دهنده آن (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
3 نقش مولفه های کالبدی- معنایی مکان های عمومی مجتمع های مسکونی در حضور پذیری سالمندان (مطالعه موردی : شهرک اکباتان) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول طراحی مکتب ارگانیک در معماری طبیعت گرا (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
2 اصول طراحی مکتب بیونیک درمعماری طبیعت گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 انعطاف پذیری در فضاهای معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
4 بازسازی بافت قدیمی شهر با تاکید بر ایجاد میان افزا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
5 بام سبز و نقش آن در معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
6 بررسی تاثیرعوامل استرس زا درخیابان های شهری بررفتاراستفاده کنندگان، مطالعه موردی: خیابان مدرس کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
7 بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء دلبستگی به مکان در فضاهای نمایشی با تأکید برپایداری حیات جمعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
8 بررسی مشخصه های محیطی موثر در ارزش گذاری فضاهای عمومی شهری سالمندان با تاکید بر نیازهای استفاده کنندگان از فضا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی معیارهای کالبدی و اجتماعی برای ایجاد پویایی انسانی در میادین شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
10 بررسی مفهوم مکان و دلبستگی به آن در فضاهای نمایشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
11 بررسی نمود هویت در خانه های دوره قاجار اردبیل نمونه موردی: خانه میر فتاحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
12 بهره وری انرژی در ساختمان اقلیم سرد باتحلیل درنرم افزارشبیه سازانرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
13 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های اقلیم سرد با به کارگیری راهکارهای غیر فعال خورشیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
14 پارادایم پدیدارشناسی ودرون مایه حس مکان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 پایداری اجتماعی در مجتمع ای مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی هنرمندان اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
16 تاثیر عوامل محیطی بر پرورش خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 تأثیر اجتماع پذیری در طراحی معماری مجتمع های تجاری رفاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
18 تأثیر امنیت بر طراحی مجتمع مسکونی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 تبیین روایت روش های چند گانه کنترل انرژی های بالقوه در جهت کاهش مصرف انرژی از ویژگی مراکز آموزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
20 تبیین عوامل تاثیرگذار در زیبایی شناسی معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
21 تبیین معیارهای مسکن موقت پس از زلزله بر مبنای تحلیل پارامترهای نظام انسانی در استقرار فضایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22 تبیین مفهوم زیبایی شناسی در معماری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
23 تجلی هنر در معماری اسلامی ایران- دوره ی سلجوقیه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
24 تحلیل الگوهای فعالیتی در معماری خانه های قاجار (نمونه موردی:خانه ارشادی اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
25 تقابل سنت و مدرنیته در خانه های دوره قاجار ( مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
26 جنبه های پایداری اقلیمی خانه های سنتی (نمونه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
27 راهکار برای طراحی فضای جمعی، در مجاورت بافت تاریخی (نمونه موردی میدان عالی قاپو اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
28 زیبایی شناسی در معماری اسلامی ایران دوره ی سلجوقیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
29 سکونتگاه موقت پس از سانحه ؛ برنامه ریزی و راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
30 طراحی موزه فرش با رویکرد خلاقیت هنری نمونه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 عوامل غیر معماری تاثیرگذاردر شکل گیری تعاملات اجتماعی مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
32 کاربرد معماری سبز در راستای بهینه سازی انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
33 کیفیتهای محیطی موثر بر حضور زنان در فضاهای عمومی نمونه موردی پارک های اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
34 معماری بومی گامی به سوی معماری پایدار نمونه موردی: خانه های تاریخی اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
35 معماری سکونتگاه موقت پس از سانحه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
36 معماری سکونتگاه موقت پس از سانحه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
37 معیارهای طراحی فضای جمعی فضای اجتماع پذیر در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
38 مفهوم توسعه پایدار در معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
39 مفهوم شناسی دلبستگی به مکان و معاصرسازی آن در معماری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
40 مقایسه تطبیقی ارگونومی و آنتروپومتری در طراحی فضاهای مسکونی با رویکرد آسایش ابعادی پایدار انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
41 نقش طراحی کالبدی در ایجادامنیت اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
42 نقش طراحی کالبدی در شکل گیری تعاملات اجتماعی ساکنین مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
43 نقش عوامل شکل دهنده منظرشهری درپیشگیری ازنابهنجاری های رفتاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
44 نوعملکرد گرایی، راهکاری برای احیای میدان تاریخی عالی قاپو اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری