دکتر بهروز میرزایی

دکتر بهروز میرزایی رییس دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر بهروز میرزایی

Dr. Behrouz Mirzaii

رییس دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی سینتیک جذب آسفالتین بر روی نانوذره اکسید آهن سنتز شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 82
2 بررسی اثرات IR گرانش بر مکانیک کوانتومی از طریق عدم قطعیت کمینه در تکانه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
3 حل عددی شارشهای تراکم پذیر با روش حجم محدود بهبود یافته (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیزهای مورد استفاده برای شناسایی نانوذرات متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
2 آنالیزهای مورد استفاده برای شناسایی نانوذرات متخلخل (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
3 ارائه قانون اختلاط جدید جهت پیش بینی کشش سطحی محلولهای آبی و غیرآبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 ارزیابی خواص ساختاری و نوری نانومیله اکسید روی با استفاده از آنالیزهای دستگاهی XRD، SEM، BET و DRS (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
5 ارزیابی خواص ساختاری و نوری نانومیله اکسید روی با استفاده از آنالیزهای دستگاهیDRS و BET ،SEM ،XRD (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
6 اندازهگیری و مدلسازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن، تولید وتزریق امتزاجی گاز (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
7 انواع روش های حذف آلاینده ای نفتی از خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
8 بررسی انواع نیروهای موثر بر حرکت ذرات در جریان های دو فازی درهم سیال-ذره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
9 بررسی پارامترهای موثر بر ایمنی واکنشهای گرمازای همگن در طراحی راکتورهای نیمه پیوسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
10 بررسی تاثیر افزودن قندها بر رفتار رئولوژیکی عسل (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 بررسی تاثیر نانوذرات بر خواص فیریکی سیال پایه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
12 بررسی تاثیر هیدرولیز آنزیمی برحلالیت نشاسته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی تجهیزات آزمایشگاهی جهت استفاده در ساخت غشا و فناوری غشایی (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
14 بررسی تجهیزات آزمایشگاهی جهت استفاده در ساخت غشا و فناوری غشایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
15 بررسی تجهیزات آزمایشگاهی جهت اندازه گیری میزان جذب آسفالتین از نفت خام با استفاده از فناوری نانو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
16 بررسی تجهیزات آزمایشگاهی جهت اندازه گیری میزان جذب آسفالتین از نفت خام با استفاده از فناوری نانو (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
17 بررسی تشکیل رسوبات معدنی در طول روش سیلابزنی شیمیاییASPدر میادین نفتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
18 بررسی تهنشینی ذرات در جریانهای دوفازی درهم سیال ذره (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
19 بررسی رفتار رئولوژیکی و خواص فیزیکی مخلوط روغن زیتون با روغن های سویا و آفتابگردان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
20 بررسی روش آزمایشگاهی جداسازی آسفالتین از نفت خام با استفاده از حلال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
21 بررسی روش آزمایشگاهی جداسازی آسفالتین از نفت خام با استفاده از حلال (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
22 بررسی روش های حذف متیل ترت-بوتیل اتر از محیط های آبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
23 بررسی روشهای حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
24 بررسی عملکرد غشاهای پلیمری و تحلیل آنها در جداسازی گازها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه
25 بررسی فرآیند تشکیل رسوبات معدنی درتأسیسات سطحی و زیر سطحی میادین نفتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
26 بررسی فرآیند جذب آسفالتین از نفت خام در حضور نانو ذره مگمایت در سیستم ناپیوسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
27 بررسی فرایندهای حذف نیترات از پساب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
28 بکارگیری نانوذرات اکسید آهن اصلاح شده در حذف آلاینده های فلزی از آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
29 پیامدهای انقلاب چهارم صنعتی در صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع «توسعه دانش بنیان صنعت بیمه»
30 پیش بینی کشش سطحی محلول های آبی برخی ایزومرهای هگزان دی ال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 تاثیر فرهنگ در توسعه بیمه های زندگی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
32 تاثیر فناوری های نوین بر صنعت بیمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه
33 تاثیر منبع حرارتی خارجی در ایجاد دحتراق و گسترش شعله بر روی جامدات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
34 تحلیل مدیریت ریسک و شاخص های آن در بیمه های تکمیلی درمان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
35 توزیع و پراکندگی نانوذرات در نانوکامپوزیت ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
36 تهیه نانوبیوپلیمر نشاسته خاک رس و بررسی میزان جذب و عبوردهی بخارآب (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
37 حذف آلاینده های آلی از آب با استفاده از نانو زئولیت ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی
38 حذف فلزات سنگین از محلول های آبی با استفاده از کیتوسان مغناطیسی و مشتقات آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
39 حذف نیترات از محلول آبی با استفاده از ستون جاذب حاوی زئولیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
40 حل عددی شارشهای تراکم پذیر با روش حجم محدود بهبود یافته (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
41 رفتار حرارتی اجزاء چوبی داخل ساختمان در هنگام بروز آتش سوزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
42 روش های بررسی عملکرد بازدارنده های رسوب آسفالتین در کنترل تشکیل رسوبات در میادین نفتی (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
43 روشهای بررسی عملکرد بازدارنده های رسوب آسفالتین در کنترل تشکیل رسوبات در میادین نفتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
44 سنتز نانوذرات هسته-پوسته مگمایت- پلیرودانین در حضور پایدار کننده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45 شبیه سازی جداسازی آب و نفت با هیدروسیلکون به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
46 شبیه سازی مخزن همزن دار پودر شوینده با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به صورت دو بعدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
47 شبیه سازی مخزن همزندار پودر شوینده با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
48 شناسایی مولفه های اثرگذار فرهنگ پیشگیری در توسعه بیمه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
49 مدل سازی راکتورهای نیمه پیوسته با سینتیک مرتبه دوم در سیستم های واکنشی همگن (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
50 مدل سازی رفتار فازی مخلوطهای گازی نزدیک بحرانی با بکارگیری قوانین اختلاط ونگ-سندلر و ضریب اکتیویتة اسوگ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 مدل سازی ریاضی و شبیه سازی بسترهای جذب سطحی نمزدایی گاز پالایشگاه پارس جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 مدلسازی الگوی جریان آشفته در چاههای نفتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 مدلسازی غشای فیبر توخالی پیچشی یا حلزونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
54 مدلسازیCFD جریان دو فازی حبابی آشفته در ستون چاه های نفت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
55 مدلسازیCFDحرکت جریانآشفته نفت خام همراه ذرات جامد آلی در ستون چاه های نفت (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
56 مدلی برای پیشبینی تابعیت غلظت کشش سطحی سیستمهای دو جزئی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
57 مروری بر انواع آلاینده های هیدروکربنی خاک و روش های زیست پالایی آن توسط میکروارگانسیم ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
58 مروری بر روشهای تولید فیلمهای پلیمری حاوی نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
59 مروری بر کاربرد بیوراکتورهای غشایی در تصفیه فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
60 مروری برجذب زیستی فلزات سنگین از پساب توسط قارچ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
61 مطالعه تاثیر تنش برشی بر اندازه نانوذرات پروتئینی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
62 مطالعه توزیع زمان اقامت بر عملکرد راکتورها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی
63 مطالعه مروری حذف کادمیوم و روی درمحلول آبی با استفاده از بیومس قارچی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
64 مطالعه و بررسی روشهای نوین حذف آسفالتین از نفت خام (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
65 مطالعه ی مروری بر حذف و کاهش رسوب آسفالتین از نفت خام به وسیله ی نانوذرات اکسید آهن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
66 معرفی طیف سنجی پراش اشعه X و کاربرد آن در مشخصه یابی آسفالتین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
67 معرفی طیف سنجی پراش اشعه X و کاربرد آن در مشخصه یابی آسفالتین (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
68 معرفی میکروسکوپ نیروی اتمی AFM (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
69 معرفی میکروسکوپ نیروی اتمیAFM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
70 معرفی یک ستاپ اپتیکی اندازه گیری توزیع زمان اقامت (RTD) در اکسترودرهای گرانولی و ارائه پیشنهاد برای استفاده از آن در ستون های مونولیتیک با هیدروژل های کاتالیستی (دریافت مقاله) سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
71 معرفی یک ستاپ اپتیکی اندازه گیری توزیع زمان اقامت (RTD) در اکسترودرهای گرانولی و ارائه پیشنهاد برای استفاده از آن در ستون های مونولیتیک با هیدروژل های کاتالیستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
72 نانو ساختارهای اکسید فلزی توخالی: روش های سنتز و کاربرد حسگری گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
73 نانوذرات اکسیدآهن و کاربرد آن درحذف نیترات ازمحلولهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
74 یک روش ساده برای پیشگویی میزان دبی بهینه تولیدی از چاههای نفتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران