بهروز میرزایی

 بهروز میرزایی رییس دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

بهروز میرزایی

Behrouz Mirzaii

رییس دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات IR گرانش بر مکانیک کوانتومی از طریق عدم قطعیت کمینه در تکانه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
2 حل عددی شارشهای تراکم پذیر با روش حجم محدود بهبود یافته (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه قانون اختلاط جدید جهت پیش بینی کشش سطحی محلولهای آبی و غیرآبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 اندازهگیری و مدلسازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن، تولید وتزریق امتزاجی گاز (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
3 انواع روش های حذف آلاینده ای نفتی از خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
4 بررسی انواع نیروهای موثر بر حرکت ذرات در جریان های دو فازی درهم سیال-ذره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
5 بررسی پارامترهای موثر بر ایمنی واکنشهای گرمازای همگن در طراحی راکتورهای نیمه پیوسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
6 بررسی تاثیر افزودن قندها بر رفتار رئولوژیکی عسل (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
7 بررسی تاثیر هیدرولیز آنزیمی برحلالیت نشاسته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی تشکیل رسوبات معدنی در طول روش سیلابزنی شیمیاییASPدر میادین نفتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
9 بررسی تهنشینی ذرات در جریانهای دوفازی درهم سیال ذره (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
10 بررسی رفتار رئولوژیکی و خواص فیزیکی مخلوط روغن زیتون با روغن های سویا و آفتابگردان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 بررسی عملکرد غشاهای پلیمری و تحلیل آنها در جداسازی گازها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه
12 بررسی فرآیند تشکیل رسوبات معدنی درتأسیسات سطحی و زیر سطحی میادین نفتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
13 بررسی فرایندهای حذف نیترات از پساب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
14 بکارگیری نانوذرات اکسید آهن اصلاح شده در حذف آلاینده های فلزی از آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
15 پیش بینی کشش سطحی محلول های آبی برخی ایزومرهای هگزان دی ال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 تاثیر فرهنگ در توسعه بیمه های زندگی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین‌المللی بیمه و توسعه
17 تاثیر منبع حرارتی خارجی در ایجاد دحتراق و گسترش شعله بر روی جامدات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
18 تحلیل مدیریت ریسک و شاخص های آن در بیمه های تکمیلی درمان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
19 تهیه نانوبیوپلیمر نشاسته خاک رس و بررسی میزان جذب و عبوردهی بخارآب (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
20 حذف نیترات از محلول آبی با استفاده از ستون جاذب حاوی زئولیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
21 حل عددی شارشهای تراکم پذیر با روش حجم محدود بهبود یافته (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
22 رفتار حرارتی اجزاء چوبی داخل ساختمان در هنگام بروز آتش سوزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
23 سنتز نانوذرات هسته-پوسته مگمایت- پلیرودانین در حضور پایدار کننده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 شبیه سازی جداسازی آب و نفت با هیدروسیلکون به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
25 شناسایی مولفه های اثرگذار فرهنگ پیشگیری در توسعه بیمه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
26 مدل سازی راکتورهای نیمه پیوسته با سینتیک مرتبه دوم در سیستم های واکنشی همگن (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
27 مدل سازی رفتار فازی مخلوطهای گازی نزدیک بحرانی با بکارگیری قوانین اختلاط ونگ-سندلر و ضریب اکتیویتة اسوگ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 مدل سازی ریاضی و شبیه سازی بسترهای جذب سطحی نمزدایی گاز پالایشگاه پارس جنوبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 مدلسازی غشای فیبر توخالی پیچشی یا حلزونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
30 مدلسازیCFDحرکت جریانآشفته نفت خام همراه ذرات جامد آلی در ستون چاه های نفت (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
31 مدلی برای پیشبینی تابعیت غلظت کشش سطحی سیستمهای دو جزئی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
32 مروری بر انواع آلاینده های هیدروکربنی خاک و روش های زیست پالایی آن توسط میکروارگانسیم ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
33 مروری بر روشهای تولید فیلمهای پلیمری حاوی نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
34 مروری برجذب زیستی فلزات سنگین از پساب توسط قارچ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
35 مطالعه تاثیر تنش برشی بر اندازه نانوذرات پروتئینی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 مطالعه مروری حذف کادمیوم و روی درمحلول آبی با استفاده از بیومس قارچی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
37 مطالعه و بررسی روشهای نوین حذف آسفالتین از نفت خام (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 نانوذرات اکسیدآهن و کاربرد آن درحذف نیترات ازمحلولهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
39 یک روش ساده برای پیشگویی میزان دبی بهینه تولیدی از چاههای نفتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران