حسین جعفری

 حسین جعفری

حسین جعفری

Hossein Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقایسه جمعیت های انیسون Pimpinella anisum L. در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 4
2 استفاده از تکنیکPCR کمی برای کمیت سنجیFusarium solani f. sp. Phaseoli در لوبیا سفید حساس و مقاوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی همراه با مصرف مکمل امگا 3 بر تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین، لپتین و انسولین در دختران (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
4 حل تحلیلی معادلات امواج در جریان لزج دارای حباب گازی، با در نظر گرفتن انتقال حرارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 8، شماره: 1
5 درنگی در قلمروی قاعده فقهی التعزیر فی کل عمل المحرم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 4
6 عوامل موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AN ITERATIV METHOD FOR SOLVING SYSTEMS OF FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
2 آنالیز ترانسکریپتوم(Transcriptome analysis) مقاومت میزبانی و غیر میزبانی در جو نسبت به قارچهای عامل زنگ برگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 آنالیز ژن(های) مقاومت به کادمیوم در جو با استفاده از تحلیل مقایسه ای با ژنوم برنج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
4 آنچه درباره بهار باید دانست (دریافت مقاله) همایش ملی ملک الشعراء بهار
5 اپیدمیولوژی بیماری لکه طاووسی زیتون در شرایط آب و هوائی شهرستان طارم استان زنجان (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
6 اثر ادراک از تعهد مدیریت بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش واسطه ای نگرش کاری کارکنان (مطالعه موردی: هتل های چهار ستاره و بالاتر شهرتهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
7 اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ژنوتیپهای جو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
8 اثرتنش شوری بر فلورسانس کلروفیل لاینهای دابل هاپلویید جو (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
9 ارائه رویکردی نو جهت ارزیابی اقتصادی پروژه هاتوسط نرخ های بازگشت موهومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
10 ارائه مدلی ساده در اقتصادسنجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
11 ارتباط بین نگرش ایمنی کارگران و تجربه حوادث شغلی در معادن سنگ سطحی (1396) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
12 ارزیابی بکارگیری بام سبز در جهت کاهش مصرف انرژی گاز طبیعی در ساختمان ( مطالعه موردی در شهرستان بابل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
13 ارزیابی جو ایمنی در یک صنعت خودرو سازی (1397) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
14 ارزیابی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی لاین های امید بخش تریتیکاله در اراضی زارعین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 ارزیابی مقاومت چند رقم زیتون به بیماری پژمردگی ورتیسلیومی به منظور تولید در قلمستان های جدیدالتأسیس با استفاده از تکنیک نوینReal- time PCR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
16 ارزیابی و تشخیص ویژگی های مکانیکی سنگ های تخریبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
17 انواع وثایق در حقوق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
18 Development of Bilayer Lyophilized Wafer for Treating Wounds by Using Moxifloxacin as an Antibiotic (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
19 Modeling of Maximum Solar Power Tracking by Genetic Algorithm Method (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
20 Providing a new approach for the calculation of the Average Internal Rate of Return (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
21 Solving fuzzy differential equations Optimal Homotopy Asymptotic Method (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
22 Teaching Learning Based Optimization for Economic Load Dispatch Problem Considering Prohibited Operating Zones of Unit (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
23 The process of solving carpool problem with genetic and SMA* algorithm (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
24 THE SURVEY OF THE BARRIERS TO NOT REPORTING MEDICATION ERRORS FROM THE PERSPECTIVE OF NURSING STUDENTS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان PARCoMSS
25 برآورد کمی Verticillium dahlia در زیتون های آلوده و ارزیابی مقاومت به بیماری بااستفاده از تکنیک Rdal - time PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
26 بررسی اثر تنش شوری بر شاخص محتوای کلروفیل (SPAD) در لاین های دابل هاپلوئید (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
27 بررسی اثر تنش شوری بر شاخص محتوای کلروفیل) SPAD ( در لاینهای دابل هاپلوئیدجو (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
28 بررسی اثر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی میوه زیتون ارقام میشن و مانزانیلا درشهرستان طارم استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
29 بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل در اتاق عمل (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
30 بررسی استرس شغلی در پرسنل بیمارستان به روش OSIPOW در سال 1396 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
31 بررسی پتانسیل های مختلف دو نوع نمک (NaCl و KCl) بر جوانه زنی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
32 بررسی پراکنش لانه گزینی لاک پشت نوک عقابی جزیره نخیلو استان بوشهر در محیطGIS (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
33 بررسی تاثیر آوا و صوت قرآن بر میزان جرم و جنایت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
34 بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر چابکی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
35 بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر میزان بهره وری و رضایت شغلی آنان در سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
36 بررسی تاثیر جنس و ضخامت الکترودهای آشکارساز اتاقک یونش بر شدت میدان های اعمالی به اتاقک (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
37 بررسی تاثیر حضور میکروسیلیس بر سختی منطقه جوشکاری فولاد ST35 (دریافت مقاله) کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی
38 بررسی تاثیر نوع اسید و افزاینده بر لیچینگ اهن از لجن کنور تور ذوب اهن اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
39 بررسی تغییرات کمی و کیفی زیتون ارقام مانزانیلا و زرد در زمان رسیدن سبز (شهرستان طارم) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
40 بررسی تنوع ژن های مقاومت NBS-LRR در ده رقم مختلف زیتون بومی و خارجی با استفاده از تکنیک پروفایل NBS (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی حساسیت واکنش RT-PCR و RT- LAMP جهت شناسایی ویروس موزاییک خیار (CMV) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
42 بررسی روابط ژنوتیپ ها و گروه های زیتون (Olea europaea L.) به کمک نشانگرهای مرفولوژیکی و معرفی صفات مهم در گروه بندی ارقام زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 بررسی رویکرد متوسط نرخ بازگشت داخلی سرمایه AIRR و ارائه رویکردی نو جهت ساده سازی و توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
44 بررسی ژئوشیمیایی، پتروژنز و تعیین محیط تکتونو ماگمایی سنگ های آتشفشانی کوه صالح (جنوب گلپایگان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
45 بررسی ژیوشیمی بنتونیت های فارس و کاربرد آنها در صنعت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
46 بررسی عملکرد ژئوتکستایل بر خاکریز های ماسه ای (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
47 بررسی فرسایش پوسته پیازی در توده های گابرویی سرکوبه (شمال خمین) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
48 بررسی کرنش پسماند و ریز بلورهای ایجاد شده در منطقه جوشکاری فولاد ST35 در حضور میکروسیلیس (دریافت مقاله) کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی
49 بررسی مدیریت زنجیره تامین وحلقه های بسته درزنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
50 بررسی مدیریت زنجیره تامین وحلقه های بسته درزنجیره تامین سبز طراحی فرایند کلی زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
51 بررسی مشارکت و پایبندی کارکنان در تصمیم گیری سازمانی: یک مطالعه کمی در مورد موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
52 بررسی نقش رسانه های ارتباط جمعی در تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
53 بکارگیری رویکردی ساده در محاسبه نرخ بازگشت داخلی سرمایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
54 بودجهبندی سرمایهای با رویکرد برنامهریزی آرمانی و درنظر گرفتن سطوح مختلف برای هر آرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
55 به کارگیری رویکرد سیستمی و تکنیک دیماتل در بررسی اثر فرهنگ سازی تفکیک زباله بر عملکرد نظام پسماند شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
56 پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پیش دانشگاهی با سخت رویی و سازگاری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
57 پیش بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس صفات تاریک شخصیت در دانشجویان دانشگاه یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
58 پیش بینی میزان فروش میلگرد در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
59 تاثیبر آگاهی مشتری از نام تولیدکننده بر نگرش نسبت به برندهای خرده فروشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
60 تاثیر آگاهی مشتری از نام تولید کننده بر وفاداری به برند ملی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
61 تاثیر استفاده از میکروسیلیس بر ریزساختار منطقه جوشکاری در فولاد ST35 (دریافت مقاله) کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی
62 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش واسطهاینگرش شغلی کارکنان(مطالعه موردی: فدراسیونهای ورزشی منتخب) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
63 تاثیر سطوح مختلف پرایمینگ و شوری بر رشد رویشی گندم نان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
64 تاثیر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان بر عملکردسازمان های ورزشی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
65 تاثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در بهبود عملکرد و بهره وری سازمانی عملکرد موفق نظام پیشنهادها در سازمان جهاد کشاورزی خراسان (دریافت مقاله) هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
66 تاثیرحمایت سازمانی ، ابعاد مرتبط با نقش و پایبندی کاری در تعادل کار - زندگی:نقش خود کارآمدی به عنوان یک مدیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
67 تاثیروضعیت فتوسنتز جاری و نیتروژن بر عملکرد دانه، بیولوژیک و شاخص برداشت ژنوتیپ های سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
68 تاملی بر خیار تفلیس و حق تقدم بایع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
69 تأثیر آگاهی مشتری از نام تولیدکننده بر نگرش نسبت به برندهای خرده فروشی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
70 تبیین تکنیکRT-LAMP جهت شناسایی ویروس CMV (CUCUMBER MUSAIC VIRUS) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
71 تجربیات 5 سال فعالیت های تحقیق و توسعه در مرکز پزشکی، آموزش و درمانی آیت ا... طالقانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
72 تجزیه وتحلیل عملکردیQTLهای مرتبط با مقاومت غیر میزبانی در جو نسبت به قارچ های عامل زنگ برگی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
73 تحلیل عددی ایجاد سایش ناشی از جریان گاز در خطوط وله و ایستگاههای گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
74 تشخیص Potato leaf roll virus با استفاده از واکنش One-step RT-LAMP (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
75 تشخیص سریع قارچ Verticillium dahliae عامل بیماری پژمردگی ورتیسلیومی درختان زیتون با استفاده از تکنیک LAMP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
76 تشخیص ویروس CMV(CUCUMBER MUSAIC VIRUS) از طریق تکنیک RT-PCR (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
77 توالییابی نمونه قارچی با کد شناسایی 81 از طریق نواحی ITS1 و ITS4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
78 جایگاه ،نقش و تاثیر تحقیق و توسعه در تحقق اقتصاد مقاومتی درحوزه صنعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
79 جداسازی شده از زیتون با استفاده از Verticillium dahliae شناسایی پاتوتایپ های قارچNested-PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
80 جنگل های زاگرس و نیازهای جوامع عشایری و روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
81 حل برخی از مسائل بهینه سازی ناهموار به کمک یک شبکه عصبی بازگشتی تک لایه غیرجریم های (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
82 حل روش تجزیه آدومیان بهبود یافته برای معادله بوزینسک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
83 حل معادله Zhiber-Shabat و معادله Dodd-Bulluogh-Mikhailov به روش Fan sub-equation (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
84 ردیابی قارچ عامل بیماری زنگ قهوه ایی گندم Puccinia triticinaبا استفاده از توالی یابی ناحیهITS1 قبلاز بروز اپیدمی در مناطق آلوده به منظور مصرف بهینه سموم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
85 روش آشفتگی هموتوپی برای حل معادلات دیفرانسیل فازی مرتبه n (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
86 روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات دیفرانسیل فازی مرتبه n (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
87 رویکردها و الزامات ساختمان هوشمند در بستر معماری هوشمند (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
88 ژئوشیمی و تعیین محیط تکتونو ماگمایی توده های گابرویی شمال خمین(غرب روستای سرکوبه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
89 شاخص توانایی انجام کار کارگران شاغل در شرکت سیمان سیستان در سال 1396 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
90 شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش برای آشکارسازی ذرات آلفا ناشی از تشعشات گاز رادون و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
91 شناسایی انواع ترک در دیوار ساختمان های با مصالح بنای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
92 شناسایی ژنوتیپهای زودرس از بین تودههای بومی کلکسیون جهانی جو برایشرایط تنش خشکی انتهای فصل رشد (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
93 شناسایی قارچ Verticillium dahliae عامل بیماری پژمردگی ورتیسلیومی در درختان زیتون با بکارگیری سیستم SYBR Green Real- time PCR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
94 صیانت از هویت اشخاص در دادرسی کیفری ایران با نگاهی بر حقوق شهروندی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
95 طراحی و شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش برای سیستم های پرتودهی با دوز بالا (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
96 طراحی وساخت ربات هیدرولیکی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
97 غربالگری گامتوفیتیکی تحمل به تنش خشکی در برخی از ارقام زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
98 قوانین و مقررات مخل در حوزه ترانزیت و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی
99 کاربرد تبدیل ملین در تفسیر بی هنجار ی های مغناطیسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
100 کاربرد تحقیق در عملیات در تصمیم‌گیری بخردانه مدیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
101 کانی شناسی، پتروگرافی و مطالعه سیالات درگیر دولومیت های هیدروترمال منطقه ایرانکوه (جنوب غرب اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
102 محاسبه نرخ بازگشت داخلی اصلاح شده در قالب رویکردی ساده تر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
103 محاسبه و شبیه سازی بازدهی آشکارساز اتاقک یونش با هنذسه استوانه ای مورد استفاده در سیستم تصویربرداری اشعه ایکس تشخیصی (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
104 مدارهای آنالوگ برای اجرای فرآیند حل مسائل بهینه سازی ناهموار به کمک شبکه های عصبی بازگشتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
105 مدل سازی ردیابی نقطه توان ماکزیمم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
106 مطالعه تاثیر دگرسانی بر شاخص سایش لس آنجلس سنگدانه های الترامافیک (مطالعه موردی، افیولیت نایین، ایران مرکزی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
107 مطالعه تاثیر گزارش حسابرسی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
108 مقاوم سازی لرزه ای ابنیه به کمک مواد پلیمری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
109 مقایس هی سخت رویی ، سازگاری اجتماعی و بهزیستی روانشناختی و مولفه هایش در دانش آموزان پیش دانشگاهی بر اساس جنسیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
110 مکان یابی ژنهای کمی هدایت روزنه مرتبط با مقاومت به تنش خشکی انتهای فصل در جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
111 مکان یابی ژنهای مرتبط باشاخص های فیزیولوژیکی موثر برتحمل به کادمیوم در جو (Hordeum vulgare) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
112 مکان یابی ژنی برخی صفات مورفولوژیک مرتبط بامقاومت به تنش خشکی انتهای فصل دریک جمعیت دابل هاپلوئید جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
113 مولودی سازه در BIM , BMS (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
114 نقش انگیزش شغلی در بهبود کارایی کارکنانسازمانهای ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
115 نقش توسعه پایدار در فضاهای گمشده ورودی های شهری، نمونه مطالعاتی ورودی شهرگرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
116 نقش رهبری و سبکهای آن(تغییر گرا، وظیفهگرا و رابطه گرا) بر عملکرد سازمانهایورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
117 واکنشهای فیزیولوژیکی شش ژنوتیپ جو نسبت به مسمومیت با دوزهای بالای کادمیوم درمرحله گیاهچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
118 هر منوتیک وتاویل قرآن ، پیش فرض ها و حمل آیات بر معنای مجازی و رمزی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران