دکتر حبیب رجبی مشهدی

دکتر حبیب رجبی مشهدی استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حبیب رجبی مشهدی

Dr. Habib Rajabi Mashadi

استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 8، شماره: 2
2 ارایه یک مدل تحصیلی برای برنامه ریزی توسعه یتولید در محیط رقابتی بر مبناس تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 8، شماره: 1
3 استراتژی های تعمیر و نگهداری ژنراتورهای نیروگاهی و تدوین برنامه تست (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 1، شماره: 8
4 الگوریتم بهینه سازی ژنتیک هیبرید تقویت شده با پایگاه داده مجازی جهت ارزیابی طرح های توسعه تولید و شبکه انتقال (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 2
5 بررسی تاثیر سیاست حمایتی تلفیقی بر نفوذ نیروگا ه های فتوولتاییک مقیاس خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 5، شماره: 10
6 بهینه ‍‍ سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 2
7 دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 1، شماره: 2
8 رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 2
9 معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو(مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
2 ارائه روشی جدید برای تخمین تلفات شبکه توزیع در محیط رقابتی در حضور واحدهای تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
3 ارائه روشی جدید برایدیسپچ همزمان انرژی، رزرو و بار در محیط تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه روشی جدید جهت مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
5 ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
6 ارائه مدل علی حلقوی بهبود متوسط خاموشی هر مشترک در سال برای شرکت های توزیع برق در بستر پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
7 ارائه مدل جدید در اولویتبندی مکانهای نصب نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
8 ارائه یک ابزار طراحی جدیدِ مبتنی بر شبیهسازی، برای بهینه سازی نوسانسازهای LC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 ارائه یک روش جدیددر طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
10 ارزیابی آسیب پذیری بر مبنای امنیت استاتیکی و سنجش میزان تنومندی شبکه برق خراسان (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
11 ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی برای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 ارزیابی اسیب پذیری سیستم قدرت بر مبنای نظریه گراف و امنیت استاتیکی شبکه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
13 ارزیابی اقتصادی سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 ارزیابی اهمیت تلفات در تعیین قیمت حاشیه ای محلی توزیع در بهره برداری شبکه توزیع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
15 ارزیابی چندهدفه طرح های توسعه مزارع بادی در ناحیه جنوب غرب ایران از دیدگاه هزینه و قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
16 ارزیابی فعالیت های تعمیرات پیشگیرانه در ارتباط با رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
17 ارزیابی فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه در ارتباط با رلهها،کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
18 ارزیابی مقایسه ای ) ) Benchmarking شرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
19 ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده در مقایسه با طرح گسترش شبکه جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
20 ارزیابی و رتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت برمبنای الگوریتم رویش و برش (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
21 ارزیابی و مدیریت عملکرد تصفیهخانههای نیمهمکانیکال از طریق پیشبینی کیفیت پساب خروجی آنها توسط مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
22 استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شیء (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
23 استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بارنهایی تیرورق ها تحت اثر بارهای موضعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 استفاده از روش KLMS درپیش بینی قیمت برق جهت مطالعات مدیریت مصرف واحدهای صنعتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
25 استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 اعمال محدودیت سوخت زمستانه در تحلیل و توزیع بهینه بار بین بلوک های یک نیروگاه سیکل ترکیبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
27 الگوریتم ترکیبی GA و PSO جهت طراحی آشکارساز بهینه کمپلکس QRS در سیگنالECG (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
28 الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
29 اولویت‌بندی باس‌ها جهت اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف از دیدگاه قابلیت اطمینان (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان) (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
30 بررسی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیمهمکانیکال (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
31 بررسی اهمیت پیش بینی میزان تقاضا در پیش بینی قیمت برق با تفکیک قیمت برق به مولفه های مختلف در فضای رقابتی انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
32 بررسی تاثیر تعرفه گذاری بازخوردی بر نفوذ نیروگاه های فتوولتاییک مقیاس خانگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
33 بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر نفوذ نیروگاههای فتوولتاییک مقیاس خانگی ازدیدگاه یادگیری فناوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
34 بررسی تأثیر سیاست پراکندهسازی بر رقابتپذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
35 بررسی تجربیات مدیریت مصرف برق در کشورهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
36 بررسی شاخص های تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولیدکننده انرژی درمحیط رقابتی صنعت برق : مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
37 بررسی کاربرداستراتژیRCM در برنامه ریزی تعمیرات شبکه های انتقال (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
38 بررسی مسأله قیمت دهی با توجه به محدودیت های بازار برق ایران و مطالعه موردی بازار برق خراسان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
39 بررسی منافع و مضرات عدم انتخاب مناسب ظرفیت توربین بر بازدهی در شبکه های جزیره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
40 بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
41 بررسی و تحلیل رابطه ی بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
42 بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیشبینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانههای نیمه مکانیکال (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 برنامه ریزی تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط مبتنی بر ریسک در حضور بارهای قابل قطع (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
44 برنامه ریزی توسعه انتقال و توسعه تولید با کمک تئوری بازی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس الکترونیکی بین المللی کنترل،مدارهای الکتریکی،ارتباطات و شبکه های هوشمند
45 برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
46 برنامه ریزی توسعه نیروگاههای حرارتی گازسوز با در نظر گرفتن اثرات شبکه گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
47 برنامه ریزی توسعۀ تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
48 برنامه ریزی میان مدت شرکتهای توزیع در فضای رقابتی صنعت برق ایران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
49 برنامهریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
50 برنامهریزی توسعه نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
51 بهبود عملکرد دینامیکی سیستم قدرت به کمک SMES (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
52 بهبود کیفیت ولتاژ خروجی مبدل ماتریسی مستقیم تغذیه شده توسط شبکه نامتعادل (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
53 بهره برداری از نیروگاههای حرارتی درشرایط پیک زمستانی گاز با در نظر گرفتنمحدودیت های شبکه انتقال گاز و تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
54 بهینه سازی چندهدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
55 بهینه سازی موقعیت و ظرفیت منابع تولید پراکنده به منظور بهبود همزمان پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفی (روش SPEA) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
56 پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختاریافته با در نظر گرفتن تاثیر متغیرهای تصادفی وابسته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
57 پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختاریافته با در نظر گرفتن تاثیر متغیرهای تصادفی وابسته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
58 پیش بینی زمان شکست ولتاژ عایقها با اموزش شبکه عصبی MLP به کمک قوانین فازی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
59 پیش بینی کوتاه مدت بااستفاده ازمدل ترکیبی گری - فازی - مارکوف (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
60 پیشبینی قیمت متوسط موزون برق در حراجهای تمایزی و کاربرد آن در بازار برق ایران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
61 تاثیر واحدهای تولید پراکنده در بهینه سازی سود شرکتهای توزیع برق با در نظر گرفتن ریسک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
62 تاثیر واحدهای تولید پراکنده در بهینه سازی سود شرکتهای توزیع برق با در نظر گرفتن ریسک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
63 تاثیرضریب نفوذ بالای سیستم های فتوولتائیک بر شبکه های فشار ضعیف (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
64 تاثیرضریب نفوذ بالای سیستم های فتوولتاییک بر شبکه های فشار ضعیف (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
65 تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی- رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سر هم و همزمان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
66 تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری میکروتوربین در کاربردهای سایش پیک و CHP (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
67 تحلیل و برآورد ظرفیت ترانزیت در شبکه های انتقال به کمک الگوریتم های زنتیک (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
68 تخمین بار در فیدر های توزیع مشاهده ناپذیر جهت برآورد تلفاتغیر فنی به کمک اطلاعات ماهانه مصرفی و تخمین حالت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای سیرد
69 تخمین تلفات برای برنامه ریزی تامین انرژی شرکت توزیع با در نظر گرفتن پاسخگوئی بار (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
70 تخمین تلفات برای برنامه ریزی تامین انرژی شرکت توزیع با در نظر گرفتن پاسخگویی بار (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
71 تسریع در تعیین نقاط تعادل نش بازی های چند بازیگره فرم استراتژیک با استفاده از پردازنده های گرافیکی چند هسته ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
72 تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
73 تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع قدرت با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
74 تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
75 تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
76 تعیین الگو بهینه بار الکتریکی در شبکه برق خراسان شمالی مبتنی بر سری زمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
77 تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدهابا در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
78 تعیین تعداد و موقعیت بهینه جایگاه های کلرزنی درروش ضدعفونی اقماری (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
79 تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
80 تعیین مدل و برآورد بلندمدت بارالکتریکی در خراسان شمالی با تکیه بر سری زمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
81 تغییر ساختار در شبکه های توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک به منظور کاهش تلفات با در نظر گرفتن خازن (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
82 تغییر ساختار در شبکه های توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک به منظور کاهش هزینه انرژی تامین نشده (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
83 تقویت مدلAR در پیش بینی کوتاه مدت قیمت با کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
84 تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
85 تنظیم و تخمین بودجه متوسط سالانه شرکتهای برق منطقهای در محیط بازار برق ایران مبتنی بر استراتژی قیمتدهی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
86 جایابی بهینه ریکلوزر جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
87 خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
88 روش جدید جهت بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
89 رویکردی جدید در پیش بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
90 رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
91 زمان بندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکت های تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
92 شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
93 شبیهسازی تبانی در بازار برق با کمک الگوریتمPSO (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
94 شناسایی الگوی بار بخشهای مختلف مصرف بدون استفاده از تجهیزات کمکی به منظور جهت دهی به برنامه های مدیریت مصرف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
95 شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
96 طبقهبندی پستهای فوق توزیع خراسان بر اساس الگوی تغییرات بار بااستفاده از یک روش ترکیبی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
97 طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
98 طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
99 طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
100 فاصله یابی خطا درخطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی توسط امواج سیار وضریب همبستگی تعمیم یافته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
101 قیمت گذاری حاشیه ای محلی هزینه انتقال شبکه گاز طبیعی و اثر آن بر بهره برداری سیستم قدرت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
102 کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
103 کدگذاری بهینه در تشخیص خودی از غیر خودی در شبیه سازی سیستم ایمنی بدن با کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
104 مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
105 مدلسازی ریسک در برنامه ریزی تامین انرژی شرکتهای توزیع برق در محیط رقابتی در حضور بارهای قابل قطع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
106 مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
107 مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرایند EDM بخش دوم بهینه سازی براساس روش لاگرانژ و الگوریتم ژنتیک مقید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
108 مدلسازی واقعی بارهای مدیریت پذیر بزرگ نمونه به منظور مدیریت بار و شرکت در برنامه های بار قابل قطع (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
109 مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی در قیمت دهی به کمک الگوریتم Q-learning مبتنی بر تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
110 مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
111 مدیریت و اصلاح الگوی مصرف بار روزانه یک مصرفکننده بزرگ در محیط بازار برق به کمک روشهای هوشمند (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
112 معرفی روشی ارزش محور مبتنی بر انالیز ریسک برای ارزیابی شاخص قابلیت انتقال توان در فضای تجدید ساختار یافته صنعت برق (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
113 معرفی معیارهای جدید در سنجش امنیت شبکه در فضای رقابتی صنعت برق و کاربرد آن در رتبهبندی حوادث (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
114 مقایسه دو روش تعیین وزن‌ شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه در اولویت‌بندی و انتخاب ساختگاه مناسب سد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
115 نقد درس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردی: گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
116 هماهنگی بهینه رل ههای دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتنمشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
117 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
118 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
119 یک استراتژی و روش جدید برای توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
120 یک روش جدید زمانبندی وفقی پردازنده با استفاده از بهینه سازی FFGA (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران