دکتر ابراهیم علیزاده موسوی

دکتر ابراهیم علیزاده موسوی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دکتر ابراهیم علیزاده موسوی

Dr. Ebrahim Alizadeh mosavi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 16
2 بررسی تاثیر دوره آموزشی مدیریت استرس بر میزان استرس و عملکرد شغلی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 9، شماره: 37
3 بررسی رابطه سرسختی و سبک های اسناد با راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 6، شماره: 23
4 بررسی مقایسه ای تاثیر فضاهای پرورشی بر رشد اخلاقی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی نقش میانجی خودانتقادی بین خودتنظیمی هیجانی و کمرویی نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 3، شماره: 2
6 تاثیر آموزش مثبت اندیشی بر سخت رویی، تاب آوری و فرسودگی شغلی زنان پرستار (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 4، شماره: 1
7 روابط ساختاری باورهای ارتباطی با تعهد زناشویی: نقش واسطه ای الگوهای ارتباطی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 2
8 روابط ساختاری طرحواره های ناسازگار اولیه با تعهد زناشویی زوجین : نقش واسطه ای سبک های حل تعارض (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر انسجام خانوادگی معلمان خانم شهرستان قوچان 94-95 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
2 اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر انطباق و همبستگی خانوادگی معلمان خانم شهرستان قوچان94-95 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
3 اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر جو عاطفی خانواده و افزایش شادکامی در زوجین فرهنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
4 اثر بخشی آموزش مهارتهای گفتگوی موثر بر احساس تنهایی زنان قربانی خشونت خانگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
5 اثر بخشی آموزش مهارتهای گفتگوی موثر بر تعهد زناشویی زنان قربانی خشونت خانگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
6 اثر بخشی آموزش مهارتهای گفتگوی موثر بر سازگاری زناشویی زنان قربانی خشونت خانگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
7 اثر بخشی آموزش مهارتهای گفتگوی موثر بر صمیمیت زنان قربانی خشونت خانگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
8 اثر بخشی استعاره درمانی در کاهش اختلالات اضطرابی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
9 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانات زوجین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد سرپایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
10 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حل تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد سرپایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
11 اثر بخشی واقعیت درمانی گلاسر بر روی عزت نفس دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
12 اثر بخشی واقعیت درمانی گلاسر بر روی مسیولیت پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
13 اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر خودناتوان سازی تحصیلی فرزندان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
14 اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر عملکرد خانواده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
15 اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری والدین CBFT بر خودکنترلی دانش آموزان بیش فعال مقطع ابتدایی مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
16 اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر برسازگاری اجتماعی دانشجویان مبتلا به اعتیاد اینترنتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
17 اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر برکیفیت ارتباطات دانشجویان مبتلا به اعتیاد اینترنت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
18 اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر ثبات ازدواج زوجین جوان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
19 اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر افزایش رضایت زناشویی زوجین سالمند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
20 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر افزایش عزت نفس و مسیولیت پذیری دانش آموزان متوسطه اول (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
21 بررسی اثر بخشی آموزش رویکرد راه حل محور بر روابط صمیمانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
22 بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر رویکرد راه حل محور بر کاهش روابط فرا زناشویی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
23 بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر هیجان و رویکرد راه حل محور بر افزایش روابط صمیمانه وکاهش روابط فرا زناشویی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
24 بررسی اثر بخشی آموزش نوشتن هیجانی بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی در کودکان دختر افسرده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
25 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان مطلقه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
26 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درک احساسات پس از طلاق دردرزنان مطلقه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
27 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرکوبی افکار منفی زنان مطلقه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
28 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان مطلقه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
29 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نارسایی هیجانی زنان مطلقه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
30 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برتوصیف احساسات پس از طلاق دردرزنان مطلقه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
31 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تعهد سازمانی و استرس شغلی کارکنان فیاض بخش مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
32 بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت با اضطراب امتحان پسران دبیرستانی منطقه 6 شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
33 بررسی ارتباط بین میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی دانشجویان پسر کارشناسی دانشگاه آزاد تربت جام سال تحصیلی 85-86 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
34 بررسی ارتباط جو عاطفی خانواده با اضطراب امتحان پسران دبیرستانی منطقه 6 شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
35 بررسی ارتباط جو عاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت پسران دبیرستانی منطقه 6 شهرمشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
36 بررسی ارتباط جو عاطفی خانواده و انگیزه پیشرفت با اضطراب امتحان پسران دبیرستانی منطقه 6 شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
37 بررسی تاثیر آموزش تفکر خلاق بر کاهش تعارضات والد فرزند دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک
38 بررسی تاثیر آموزش روابط بین فردی بر کاهش تعارضات والد فرزند دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک
39 بررسی تاثیر آموزش رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش فقدان اعتماد به خود در بیماران اسکیزوفرن مزمن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
40 بررسی تاثیر آموزش رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش وابستگی به دیگران در بیماران اسکیزوفرن مزمن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
41 بررسی درمان راه حل مدار بر انگیزش تحصیلی و تاب آوری در دانش آموزان با افت تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
42 بررسی درمان راه حل مدار بر اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان با افت تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
43 بررسی رابطه بین باورهای مذهبی با عاطفه مثبت و منفی مادران کودکان معلول بهزیستی نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
44 بررسی رابطه بین شادکامی با سلامت روان زوجین دارای کودک پیش دبستانی در ناحیه 2 و 4 شهرستان مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
45 بررسی رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستانی در شهرستان قوچان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
46 بررسی رابطه بین کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی مادران کودکان معلول بهزیستی نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
47 بررسی رابطه بین کمالگرایی و جهتگیری مذهبی با احساس تنهایی در دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
48 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دفاعی با جهت گیری مذهبی بیرونی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
49 بررسی رابطه سبک های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
50 بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی وسبکهای دفاعی با جهت گیری مذهبی (درونی) در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
51 بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی وسبکهای دفاعی با جهت گیری مذهبی درونی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
52 بررسی سبک دلبستگی و سلامت روانی زوجین دارای کودک پیش دبستانی در ناحیه 2 و 4 شهرستان مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
53 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان با تاکید بر سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
54 بررسی وضیعت سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد یاسوج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
55 بررسی ویژگیهای شخصیتی افراد مبتلا به اختلال بدریختی بدنی در مقایسه با افراد عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
56 پیش بینی خود تنظیمی تحصیلی با تکیه بر مولفه ی سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
57 پیش بینی سبک های هویت افراد با تکیه بر مولفه ی سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
58 تاثیر زوج درمانی شناختی رفتاری بر صمیمیت زوجین جوان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
59 خانواده، مهرورزی و نقش آن در سلامت خانواده و فرزندان (دانش آموزان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
60 رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشاختی با تنظیم هیجانی و سلامت روانی زنان معتاد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
61 رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشاختی با سلامت روانی زنان معتاد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
62 رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و باورهای فراشاختی با تنظیم هیجانی و سلامتروانی زنان معتاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
63 رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و باورهای فراشاختی با سلامت روانی زنان معتاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
64 رابطه ی بین مولفه های ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
65 رابطه ی رضایتمندی زناشویی با سلامت روان فرهنگیان شاغل در دورهی متوسطه شهرستان باخرز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
66 عملکرد خانواده بر خودناتوان سازی تحصیلی فرزندان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
67 مدل های رفتاری کارکرد خانواده ی سالم و تاثیر آن در عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
68 مقایسه اثربخشی مشاوره زوجین به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی قوچان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان