دکتر ابراهیم مرادی

دکتر ابراهیم مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

دکتر ابراهیم مرادی

Dr. Ebrahim Moradi

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناخت ابعاد عینی و ذهنی زیبایی‌شناسی معماری اسلامی در دوران معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 37
2 بررسی حس تعلق به مکان با توجه به تفاوت های جنسیتی، ( مطالعه موردی، شهر ایلام ) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 148
3 بررسی حس تعلق به مکان با توجه به تفاوت های جنسیتی، ( مطالعه موردی، شهر ایلام ) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 148
4 بررسی و شناسایی گونه‌های معماری انبار غلات در زندگی نیمه کوچ‌نشینی کوهپایه‌های زاگرس در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 162
5 مکانیابی مرهشی باستان بر اساس دادههای تاریخی و باستانشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی بازار حضرتی و مجموعه سید اسماعیل (میدان و بازار سید اسماعیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
2 اثر بخشی تخصص های میان رشته ای بر طراحی پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
3 اجزای اصلی معماری مساجد ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
4 ارزشهای انسانی اسلام در خانه ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
5 ارزیابی توانمندی های ژئومورفوتوریسمی منطقه آبدانان در ایلام، با استفاده از روش پرالونگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
6 ارزیابی معماری پایدار در مناطق سرد نمونه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران
7 از بازار تا مراکز خرید امروز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
8 اصول وملاحضات معماری وشهر سازی در پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
9 اصول هویت سازمعماری ایرانی ـ اسلامی درخانه های سنتی نمونه موردی: خانه عباسیان کاشان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
10 القای روح معنویت درمعماری مساجد ایرانی ـ اسلامی باتاکید برنقش نورنمونه موردی: مسجدنصیرالملک شیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
11 بازآفرینی و احیاء طرح کالبدی اجتماعی بافت های تاریخی با تاکید بر ارزش های محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
12 بازار نماد فرهنگی و معماری فضاهای تجاری در تمدن ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
13 بازار نماد معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
14 بازخورد ایجاد تعامل میان علوم و تخصص های گوناگون در توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 باززنده سازی بافت تاریخی شهرها بانگرشی نو به مسیرهای پیاده گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
16 بازیابی فضاها و عناصر معماری بومی شهر تاریخی سیمره با هدف طراحی دانشکده ی هنر و معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران
17 بررسی اصول پایداری خانه های مسکونی در معماری سنتی جهت کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
18 بررسی اصول طراحی پایدار درساختمان های مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
19 بررسی الگوی نشانه شناسی پیرس درتفسیرمندی آثارهنری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
20 بررسی تاثیر معماری دینی بر تحول مناره و پیدایش ماذنه بعنوان سمبل صعود و توحید (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
21 بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری (مطالعه موردی استان خوزستان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
22 بررسی تحولات معماری کتابخانه ها در دوره (باستان، قرون وسطی، قرن 71و ،71عصر حاضر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
23 بررسی تقدس و جایگاه آب در باغ ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
24 بررسی رابطه بین تعهد سازمانی غنی سازی شغل و عملکرد شغلی کارکنان شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
25 بررسی سازه های بادی با نگرش معماری در طراحی و اجرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
26 بررسی عناصر و فضاهای خانه در معماری سنتی ایران و مقایسه آن با معماری معاصر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
27 بررسی عوامل هویت بخش در معماری بومی سکونتگاه سنتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
28 بررسی مؤلفه های معماری مؤثر در رضایتمندی مراجعان کتابخانه نمونه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
29 بررسی مفاهیم خانه و ابعادوجوه آن درزمینه ذهنیت بومی مردم (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
30 بررسی مفهوم سلسله مراتب و تاثیر آن بر هویت معماری مسکونی بومی و معماری مسکونی امروزی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
31 بررسی نحوه طراحی همسازبااقلیم درمناطق سردوکوهستانی نمونه موردی شهرایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
32 بررسی نقش تزیینات در معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
33 بررسی نقش طبیعت در رضایتمندی مراجعان کتابخانه نمونه موردی:شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
34 بررسی نقش کاشی کاری در بناهای ایرانی(از دوره صفویه تا پایان دوره قاجاریه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
35 بررسی نقش موسیقی بر حکمت هنر اسلامی مطالعه موردی:کاخ عالی قاپو و مسجد جامع اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
36 بررسی هویت و عوامل هویت بخش در معماری بومی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
37 بلندمرتبه سازی و راهبردمعاصرسازی فن آوری های بومی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
38 بهره گیری از معماری سنتی با استفاده از بررسی تطبیقی مفاهیم، اصول و روشهای سنتی در معماری و شهرسازی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
39 پیام رسانی معنوی در معماری مسجد با تاکید بر نقش هندسه اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
40 تاثیر نور ورنگ بر ایجاد حس مکان درهنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
41 تاثیرجریان بادبرشکل گیری فضاهای شهری نمونه موردی شهربوشهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
42 تاثیرفضای سبزدرتوسعه پایدارشهری ـ نمونه موردی: محله رزمندگان درشهرایلام (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
43 تاثیرمعاصرسازی ومرمت بناهای تاریخی برجذب توریست نمونه موردی قلعه والی ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
44 تبیین انگاره های بازطراحی و روند تعاملات اجتماعی درسبزه میدان نمونه موردی:محله سبزه میدان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
45 تبیین پدیدارشناختی مفاهیم باغ در فرش ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
46 تبیین راهکارهای موثردرارتقای امنیت درمجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
47 تبیین معماری همسازبا اقلیم با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
48 تبیین نقش انرژی و اقلیم در شکلدهی به فضای معماری و فضای شهری ایران ،نمونه موردی (شهرستان دره شهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
49 تدوین الگوهای تعاملات اجتماعی پایدار در مجتمعهای مسکونی (نمونه موردی مجتمع مسکونی میلاد نور شهر ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
50 تزیینات در معماری اسلامی ایران با تاکید بر نقش مساجد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
51 تعیین وضعیت آسایش زیست اقلیمی بر اساس شاخص های دمای مؤثر و بیکر (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
52 توسعه فضاهای شهری انسانمدار با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: چهارراه سعدی شهر ایلام)* (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
53 جایگاه هویت در مساکن سنتی و معاصر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
54 چالشهای پیشرو معماری سنتی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
55 راهبردها و ملاحظات اجرایی فضای سبز در ساختمانهای بلند مرتبه آینده با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
56 روند شکل گیری تعاملات اجتماعی در یک محله سبزه میدان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
57 زبان نمادین درهنرهای اسلامی بویژه معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
58 زیباشناسی در معماری با نگرش به مسجد امام اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
59 سیر تحول بازارهای ایران؛ از بازارهای سنتی تا مراکز خرید امروز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
60 سیر تحول بازارهای شهری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
61 ضرورت الزام الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی برای پیشرفت در معماری - (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
62 طراحی دانشکده هنر و معماری با رویکرد عناصر معماری و بومی شهر تاریخی سیمره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
63 طراحی دانشکده ی هنر و معماری سازگار با شرایط اقلیمی شهر تاریخی سیمره (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
64 طراحی شهری بانگاهی به فضای شهری میدان و تحلیل میدان شهدای ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
65 طراحی و تبین مدل وفاداری و رضایتمندی مشتریان مورد مطالعه شعب بانک ملی استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
66 فضا های ورودی در خانه های قدیمی (مورد:ورودی خانه های قدیمی دزفول) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
67 فلزات سنگین و اثرات آن بر محیط زیست در صنعت سیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
68 کت: گونه ای خاص از معماری دستکند شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
69 کنکاش ابعاد هویتی و زیبایی شناسی المان ها و نمادهای شهری در معماری ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
70 کنکاشی در تاثیر هویت شهری بر معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی (نمونه موردی: بافت قدیم و سنتی شهر ایلام) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
71 گونه شناسی نقوش تزیینی در مساجد ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
72 مسجد به عنوان عنصری پایدار در ایجاد هویت ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
73 معاصرسازی فن آوری های بومی در ساختمان با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
74 معماری بناهای تاریخی در دوره ی اسلامی(کاروانسرا ها ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
75 معماری قدسی اسلام، جلوه ای از هنر و معنویت اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
76 مفاهیم و اصول معماری در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
77 مفهوم سکونت در فرهنگ اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
78 نقش احساس رضایتمندی درمجتمع های مسکونی نمونه موردی: مجتمع مسکونی مسکن مهرشهرستان ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
79 نقش اقلیم بر فرمپذیری معماری و شهرسازی بومی همساز با توسعه پایدار درمناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
80 نقش اقلیم در شکلگیری عناصر معماری بومی ایران در راستای تعامل با توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
81 نقش بوممداری و مدرنیته در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
82 نقش تفکر توحیدی در شکل گیری شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
83 نقش حیاط مرکزی در ایجاد محرمیت در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
84 نقش طراحی فضاهای ویژه کودکان در کتابخانه در رضایتمندی مراجعان (نمونه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
85 نقش مردم در پایداری معماری و باز آفرینی هویت اجتماعی فرهنگی کالبد تاریخی محلات فرسوده شهری(نمونه موردی: محلات تاریخی شهر شوشتر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
86 نقش مسجد در ایجاد هویت ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
87 نقش معماری پایداردر حوزه محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
88 نقش نور و رنگ در معماری مساجد ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
89 نگرش های مختلف به طبیعت و نقش آن در طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی طراحی و طبیعت
90 نماد درمعماری اسلامی ونقش آن در معماری مدرن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
91 نوشتاری در باب چیستی، ماهیت و تجلی هنر اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
92 وحدت درکثرت درهنرومعماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
93 هنر اسلامی با محوریت مسجد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
94 هنر قدسی، معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
95 هویت مندی پدیده ها درعرصه معماری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
96 هویت نمودهای معماری سنتی و اسلامی درمعماری معاصر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری