دکتر کامبیز احمدی

دکتر کامبیز احمدی استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

دکتر کامبیز احمدی

Dr. kambiz ahmadi

استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.