دکتر احمد مجد

دکتر احمد مجد استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر احمد مجد

Dr. Ahmad Majd

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Activation of Lignin Biosynthetic Enzymes During Internodal Development of Aeluropus littoralis Exposed to NaCl (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 1، شماره: 1
2 اثر آب مغناطیده بر روی اندام های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
3 بررسی مقایسه ای اثرات ضد جهشی و ضد سرطانی گیاهان رزماری Rosmarinus officinalis L. و اسطوخودوس Lavandula angustifolia Mill.در مراحل مختلف نموی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 5، شماره: 3
4 بررسی مقایسه ای تولید بذر مصنوعی گونه هایی از سرخ ولیک (زالزالک) از راه کشت مریستم و رویان های پیکری (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 2
5 شناسایی کمی و فعالیت ضدتکثیری برخی از آنتوسیانین های عصاره پوست لوبیا قرمز (L. Phaseolus vulgaris) تحت تیمار میدان الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی هوا و تغییرات ساختاری و کروموزومی در دانه های گرده گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
2 اثر آسکوربیک اسید بر کالوس زائی و تراوش ترکیبات فنلی در کشت درون شیشه گیاه نیشکر(saccarum officinarum L.) واریته cp48-103 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
3 اثر آلاینده های اتمسفری بر تغییرات پروتیینی پروتیین کل و آنزیم های ضد تنشی برگهای جوان و بالغ گیاه حرا در منطقه عسلویه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
4 اثر اسیدجیبرلیک بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی غافثAgrimonia eupatoria L. (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
5 اثر برخی هورمون های رشد گیاهی بر مراحل رویان زایی پیکری و امکان تولید بذر مصنوعی در گیاه خیار Cucumis sativus L واریته دستگرد اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
6 اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
7 اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشدبر رویان زایی سوماتیک در 3 ژنوتیپ رز شاخه بریده (Rosahybrida) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
8 اثر میدان های مغناطیسی بر جوانه زنی ، تکوین دانه رستها،ساختار تشریحی و تغییرات برخی آنزیمهای گیاه عدس Lens culinaris L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
9 اثر نیتروژن بر میزان پروتئین و روغن دانه ی کنجد (Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 اثر ورزش بر بیماری پارکینسون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
11 اثرات سیلیکون بر بهبود تحمل به شوری در گیاه گاوزبان دارویی Borago officinalis L در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
12 اثرات ضد جهشی بخش های رویشی گیاهان رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 اثرکاربرد متانول روی برگهای گیاه سویا رقم ویلیامز(Glycine max L. Merr) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
14 ارزیابی اثرات امواج الکترومغناطیس بر سرعت جوانه زنی گیاه دارویی خار مریم (Silybum marianum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
15 ارزیابی پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی و نمک سولفات روی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 اگرواین فیلتریشن روشی سریع و قابل اطمینان در انتخاب ارقام مناسب رز به منظور تولید گلهای آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
17 القاء رسوب لیگنین و فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز در میانگره های الوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
18 القای کالوس و رویان زایی پیکری درگیاه خیارcucumis sativus L رقم سوپردومینوس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 ایجاد گیاه تراریخت توتون جهت مقاومت به مایکوتوکسین DON (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
20 Cyto-Histological and developmental stduy of anther and pollen inCytisus scoparius L. (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
21 Developmental stages of the pollen wall and tapetum in Ash tree (Fraxinus excelsior) to Climatic factors (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
22 Effect of ghrelin on the expression of genes in model of Parkinson in Male Mice MPTP- induced (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 Effect of harmonic waves (traditional music) on growth, seeds germination and antioxidant effects on Lycopersicon esculentum Mill (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
24 Effects of sodium chloride stress salinity on some physiological and anatomical indices of pistacia vera L. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
25 Effects of the halophyte Salsola crassa on remediation of industrial environment (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
26 Optimization of Best Model for TanCAR T Cell Targeting CD123 and Folate Receptor Beta (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
27 Optimization of induction conditions and purification of glycoprotein B cytomegalovirus (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
28 Optimization of Simultaneous Production of Amylase, Pectinase and Cellulase, by Aspergillus oryzae (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
29 Somatic Embryogenesis and Plantlet Regeneration in Safflower (Carthamus tinctorius.L) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 Structural changes of the halophyte Suaeda maritima as a result of contamination with industrial wastewater (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
31 Study on stamen and pollen grain developmental properties in Salvia verticillata L. collected from different regions of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
32 The Impact of Magnetic Water in Leaves of Stomata and Trichrome Ultrastructure morphological and protein content characters in cannabis sativa (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
33 The survey of female gametophyte development and effect of Sodium Chloride stress on ontogeny of flower s components in pistacia vera L. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
34 بررسی اثر تنش شوری بر ساختار مریستم رویشی و صفات ریخت شناسی گیاه گاوزبان Borago officinalis L. در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
35 بررسی اثر تیمارهای اکسین بر سرعت و درصد جوانه زنی بذرها و تکوین بافت های آوندی در گیاه کلزا (Brassica napus L.) از خانواده شبوئیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
36 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد، اجزاء عملکرد و مقاومت گیاه نخود (Cicer arietinum L.) نسبت به قارچ Ascochyta rabiei (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
37 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر مقاومت دانه رستهای نخود (Cicer arietinum L.) نسبت به قارچ Ascochyta rabiei و برتغییرفعالیت آنزیمهای پراکسیداز وکاتالاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
38 بررسی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی انگور شاهانی در مراحل تکوین (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
39 بررسی اثر ضد میکروبی درختان دریایی مانگر و بر برخی از باکتریها و قارچها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
40 بررسی اثر ضدمیکروبی درختان دریایی مانگر و بر برخی از میکروبهای آلوده کننده مواد غذایی دریایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
41 بررسی اثر میدان های الکترومغناطیسی بر جوانه زنی بذرهای گیاه گزنه(Urtica diocia L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 بررسی اثر میدانهای مغناطیسی AC و DC بر رشد اولیه دانه رستهای کلزا وذرت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
43 بررسی اثر نانو سیلیکون بر جوانه زنی و رشد دانه رست های گیاه جو دوسر (Avena sativa L.) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
44 بررسی اثرات برخی تنظیم کننده های رشد در کشت درون شیشه ای گیاه (Rhododendron yakusimanum L. ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 بررسی اثرات تنش خشکی بر تغییرات پروتئینی در گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus l.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
46 بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه زغال اخته (Cornus mas L) بر رده سلول های SKOV3، A549، A375 و Fibroblast به روش MTT assay (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
47 بررسی اثرات شوری ناشی ازNacl بر برخی شاخص های فیزیولوژی در گیاه پسته Pistacia vera Lرقم اکبری و کله قوچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
48 بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره حلالهای آلی دوگونه ازهپاتیک و یک گونه ازخزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
49 بررسی بر هم کنش شوری و نیتروژن در افتابگردان (Helianthus annuus cv. Record) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
50 بررسی پاسخ به کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia (گیاهی مفید برای پاکسازی خاکهای آلوده) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
51 بررسی تاثیر عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) در مراحل تکوینی بر روی چرخه ی تکثیر ویروس سرخک (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
52 بررسی تاثیر عصاره گیاه سرخارگل Echinacea Purpurea L در مراحل تکوینی بر روی چرخهی تکثیر ویروس سرخک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
53 بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه به لیمو Lippia citriodora بر فعالیت های ضد جهشی و ضد سرطانی با استفاده از باکتری جهش یافته سالمونلا تیفی موریوم (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
54 بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر روی برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
55 بررسی تاثیر نیترات پتاسیم، اسیدسولفوریک و آب داغ در بهبود جوانه زنی بذر گیاه دارویی غافث ( Agrimonia eupatoria L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
56 بررسی تأثیر نانوذرات اکسید روی بر جوانه زنی بذور گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
57 بررسی تغییرات خواص آنتی اکسیدانی در مراحل تکوین گل در گیاه ماری تیغال .Silybum marianum L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی
58 بررسی تکثیر خرما (رقم برهی) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 بررسی تکثیر خرما (رقم مجول) از طریق جنین های غیر جنسی و تکوین کالوس های جنین زا و معمولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
60 بررسی تکثیر یک رقم خرما (مجول)از طریق جنینهای غیر جنسی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
61 بررسی تکوین گامتوفیت ماده و اثرات شوری ناشی ازNaclبر تکوین اجزای گل در گیاه پستهPistacia vera Lرقم اکبری و کله قوچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
62 بررسی تنوع درون و بین واریته ای نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین های کل و خاص (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
63 بررسی تنوع سوما کلونال Salvia nemorosa L. بوسیله مارکرهای RAPD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
64 بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی Scrophularia striata Boiss گیاه مورد علاقه زنبور عسل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
65 بررسی رشد و نمو دانه رستهای نسل دوم کلزا و کیفیت محصول آن تحت تاثیر میدان های الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
66 بررسی ساختار تشریحی گیاه کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo con. Pepo var. Styriaca (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
67 بررسی ساختار و فراساختار اندام زایشی نر و تکوین دانه گرده درگیاه اندیو (.Cichorium endivia L) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
68 بررسی ساختارتشریحی اندام های رویشی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
69 بررسی سمیت تنفسی عصاره بادیان رومی Pimpinella anisum واثرات ضد تغذیه ای آن روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
70 بررسی سیستم گرده افشانی درجنس Onobrychis (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
71 بررسی محتوای فنلی، فعالیت و بیان آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در برگ های گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تیمار کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
72 بررسی مقایسه ای تاثیر میدانهای الکترومغناطیس برجوانه زنی بذرها و شاخصهای رشدونمو گیاه سیاه دانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
73 بررسی مورفولوزیکی دانه گرده مرزنجوش وحشی (Origanum vulgareL) از خانواده Lamiaceae (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
74 بررسی و مطالعه قارچ های شایع هوای تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
75 بررسی ویژگی های تشریحی و کشت درون شیشه ای گیاه مریم گلی (Salvia nemorosa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
76 برهمکنش ژنوتیپ ـ جدایه در مقاومت به بیماری اسکلروتینیا در آفتابگردان Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
77 بهینه سازی تولید بذر مصنوعی از مریستم انتهایی ساقه کلزاBrassica napus L رقم ساری گل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
78 بهینه سازی شرایط کشت در شیشه جهت تولید کالوس رویان زا از قطعات برگ، ساقه، ریشه و دمبرگ گیاه پسته (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
79 بهینه سازی شرایط کشت در شیشه جهت تولید کالوس رویان زا از قطعات دمگل، میوه، مادگی، بساک و رویان زیگوتی (Pistacia vera L) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
80 بهینه سازی محیط کشت و تأثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب تو سرخ (Malous domestica.L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
81 تاثیر کافیین بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلیفنیل اکسیداز طی روند تشکیل کالوس گیاه لوبیا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
82 تاثیرات آلودگی هوا بر رشد جوانه رویشی و الگوی شاخه دهی درختان Avicennia marina (Forssk.) vierh حرا در منطقه عسلویه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
83 تعیین جایگاه های ژنی کنترل کننده قدرت جوانه زنی و رشدونمو دانه رست ها درجمعیت لاین های خالص نوترکیب آفتابگردان(Helianthus annuus. L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
84 تغییر در سیستمهای آنتیاکسیدانت در ژنوتیپهای حساس و مقاوم آفتابگردان آلوده به قارچ Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
85 تغییرات پروتئین های محلول در قسمت پایه ای ساقه ژنوتیپ های حساس و مقاوم آفتابگردان در واکنش به Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
86 تکوین مخروط ماده و تشکیل مادرمگاسپور در کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
87 تهیه بذر مصنوعی آفتابگردان و بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر توان باززایی آن طی ذخیره سازی در سرما (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
88 تهیه کلید گرده شناسی و فلور گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در کوهپایه های استان تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
89 تهیه و بهینه سازی محیط کشت کالوس زایی گیاه درمنه خزری (. Artemisia annua) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
90 رویان زایی پیکری و باززایی گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorius.L) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
91 سازوکارهای ساختاری مقاومت در میانگره های هالوفیتAeluropus littoralis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
92 شواهدی از انتقال، اثرات فیزیولوژیک و بیوشیمایی کاربرد برگی نانوذرات اکسید سریوم بر گیاه لوبیا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
93 عنوان: بررسی هیستولوژیکی کالوس زایی وجنین زایی غیرجنسی در خرما (رقم مجول) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
94 لیگنینی شدن و فعالیت آنزیم سینامیل الکل دهیدروژناز طی مراحل مختلف تکوینی میانگره های هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
95 مراحل آلودگی قارچ Sclerotinia sclerotiorum در یقه ساقه ژنوتیپ حساس آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
96 مزایای استفاده از سیلیکون در کاهش اثرات تنش شوری بر ساختار تشریحی ساقه گیاه گاوزبان دارویی (.Borago officinalis L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
97 مطالعه اثر نانولوله های کربنی چند جداره (MWCNTs) بر سرعت رشد و جوانه زنی و تغییرات مورفولوژیکی دو گونه گیاه مریم گلی، مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) و مریم گلی لوله ای (Salvia macrosiphon) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
98 مطالعه رویان شناسی گیاه خارشتر (Alhagi persarum Boiss. & Buhse) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
99 مطالعه ی اثرات القای تنش خشکی ناشی از کم آبی بر تغییرات ریخت شناسی و ساختار تشریحی - تکوینی یک رقم از گیاه کلزاBrassica napus L. (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه