دکتر اعظم راود راد

دکتر اعظم راود راد استاد دانشگاه تهران

دکتر اعظم راود راد

Dr. Azam Ravadrad

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Digital Art and Crowd Creation in Iran (Case Study: Tehran Annual Digital Art Exhibition ) (دریافت مقاله) مجله مطالعات فضای مجازی دوره: 2، شماره: 2
2 بازتاب رسانه های ارتباط جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 3
3 بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم به همین سادگی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 6، شماره: 2
4 بازنمایی معضلات اجتماعی جامعه درموسیقی رپ اجتماعی ایرانی مطالعه موردی؛متن آهنگهای یاس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 16، شماره: 31
5 بررسی امکان بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر متحرک (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 24، شماره: 51
6 بصری شدن زندگی روزمره زنان؛ گفتمان غالب زنان اینفلئونسر در شبکه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 12
7 تبیین جامعه شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
8 تبیین نظام تولید منسوجات صفوی ( پیشه وران، صنعتگران، نهادهای تولید) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 41
9 تحلیل تحولات رویکرد شرق شناسانه در مجله نشنال جئوگرافیک (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 33، شماره: 3
10 تحلیل جامعه شناختی دنیای هنر فرش (مورد مطالعه: منطقه اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 3، شماره: 2
11 تحلیل رابطه سیاست هاى فرهنگى- سینمایى ایران با فیلم هاى معرفى شده به عنوان نمایندگان سینماى ایران به آکادمى اسکار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 21
12 تحلیل رابطه میان نهاد قدرت و نهاد موزه در ایران: موردهای مطالعه،موزه های «ایران باستان»، «دوران اسلامی» و «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 15، شماره: 2
13 تحلیل کاربرد تصویر در انتقال بهتر اخبار علم و فناوری به مخاطبان(مطالعه موردی: خبرگزاری های فارس، ایسنا و مهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 24
14 تحلیل گفتمان بازنمایی ایدز در سینمای ایران مطالعه موردی فیلم «پابرهنه در بهشت» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 12، شماره: 45
15 تحلیل گفتمان برساخت معنایی بیماری اچ. آی.وی/ ایدز در تلویزیون ایران مطالعه موردی: سریال «پریا» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 14، شماره: 52
16 تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه: بررسی شکل گیری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 2، شماره: 2
17 تحول بازنمایی دیگری درانیمیشن های برنده جایزه اسکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 36
18 تخیل تهران: مطالعه «منظر ذهنی شهر » در سینمای دهه چهل و پنجاه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 32
19 تصاویر خبری و ایدئولوژیهای استعماری: تحلیل ایدئولوژی عکسهای خبری سایت پرستیوی در مورد قاره آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 1، شماره: 1
20 تصویر زن در آثار سینمایی رخشان بنی اعتماد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 2، شماره: 6
21 تصویر شهر تهران در سینمای داستانی ایران (پس از انقلاب) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 13
22 تصویر قهرمان در سینمای عامه پسند دهه ۸۰ (۱۳۸۰ - ۱۳۸۹) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 7، شماره: 2
23 تفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مجازی بر پایه نظریه روایت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 10
24 تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 2
25 جامعهشناسی سیاسی سینمای ایران بایدها و نبایدهای سیاستگذاران سینمای ایران در دهههای 1370 و 1380 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 11، شماره: 9
26 زندگی و زمانه زنان ایرانی در اینستاگرام: تحلیل ایدئولوژیک عکس های زنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 26
27 سیاست شادی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب: تحلیل کمی برنامه های اعیاد ملی و مذهبی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 61
28 سینمای دینی ایران؛ مقایسه فلیم های کویر و قدمگاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 32
29 سینمای سیاسی ایران و زنان کارگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 19
30 عوامل اجتماعی موثر بر تبدیل سفال از "صنعت" به "هنر" در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 3
31 عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری سینمای زن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 4، شماره: 3
32 عوامل اجتماعی موثر در نمایشنامه ها و نمایشنامه نویسان ایرانی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 8، شماره: 1
33 فرا تحلیل مطالعات مسائل اجتماعی در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره: 1، شماره: 2
34 فرهنگ مردم پسندوسیاست بین المللی تحلیل بصری برنامه هسته ای ایران درکارتونهای سیاسی آمریکا ازمنظرمطالعات فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 26
35 فمینیسم عامه پسند در اینستاگرام: تحلیل محتوای متون کنش گران ایرانی حوزه زنان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 11، شماره: 42
36 قهرمان اسطورهای در سینمای مسعود کیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 55
37 گونه شناسی اطلاعات غلط متنی-ویدئویی در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 32، شماره: 1
38 گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 3، شماره: 10
39 مسایل اجتماعی زنان در اینترنت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 1، شماره: 2
40 مصرف فرهنگی مخاطبان و نامخاطبان سینمای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای نمایشی دوره: 1، شماره: 2
41 مطالعه دریافت مخاطبان تهرانی از موسیقی «رادیو پیام» و «رادیو آوا» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 28، شماره: 106
42 مطالعه ی جامعه شناختی تاثیر ساختار سیاسی و اجتماعی دهه اول انقلاب اسلامی بر تولیدات هنری (سینمایی) (مطالعه ی موردی تحلیل فیلم دیده بان ساخته ابراهیم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 13، شماره: 1
43 معرفی روش تحقیق ترکیبی برای تحلیل فرهنگ تصویری شهر؛ مورد مطالعه، نقاشی دیواری میدان ونک تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 4
44 مقایسه بازنمایی دو مستند "ایکسونامی" و "انقلاب جنسی۱" از انقلاب جنسی در غرب و ارزیابی همخوانی و یا تعارض این بازنمایی ها با دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
45 مقایسه ساختار روایی انیمیشن ها و بازی های رایانه ای برگرفته از آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 1
46 مقایسه نقش شغلی زنان و مردان متخصص: فاصله نظر و عمل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 2، شماره: 5
47 نشانه شناسی تصویر زن در سینمای اصغر فرهادی (تحلیل نشانه شناسانه فیلم های سینمایی رقص در غبار، درباره الی و گذشته) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 9، شماره: 1
48 نقش برنامه های دینی و غیردینی تلویزیون در افزایش یا کاهش دینداری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 6
49 نگاهی جامعه شناختی به زنانه شدن عرصه هنر (پرسشی از تاریخ و نگاهی به حال) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 4
50 نگاهی جامعه شناختی به فیلم های حاتمی کیا (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 1، شماره: 1
51 نمایش نامه نویسان ایرانی و تحولات اجتماعی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 1
52 ویژگی های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم پسند در ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 4، شماره: 2
53 ویژگی های اجتماعی نقاشان نوگرای ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 2، شماره: 1