رسول صدیقی

 رسول صدیقی

رسول صدیقی

Rasoul Sedighi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مدهای نقص در رفتار دو پایایی نوری بلورهای فوتونیکی یک بعدی با دولایه نقص غیرخطی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
2 بررسی اثر همدوسی گسیل خودبخودی بردینامیک وارونی جمعیت سیستم اتمی نوع N (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
3 بررسی تجربی عدم وابستگی توان کل خروجی لیزربخارمس به سطح مقطع گسیل القایی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
4 بررسی ریزساختار و خواص سدکنندگی لایه های نازک آلومینیم با زیرلایه پلیمری (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
5 بهره بدون وارونی جمعیت در سیستم اتمی نوع N (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
6 بهینه سازی سامانه اتمی همدوس برای افزایش ضریب غیرخطی کر در اپتیک غیرخطی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
7 سیستم های فتوولتاییک با راندمان بهینه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
8 سیستم های فتوولتاییک پلیمری با بهینه سازی PEDOT و گرافن و نانو ذرات دی اکسید قلع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
9 لیزرزایی بدون وارونی جمعیت توسط تداخل کوانتمی ناشی از گسیل خودبخودی و پمپاژ ناهمدوس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران