حسین رحمانی

 حسین رحمانی استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی

حسین رحمانی

Hosein Rahmani

استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.