دکتر محبوبه آزادی

دکتر محبوبه آزادی Assistant Professor Of Department of Industrial Metallurgy, Faculty of Material & Metallurgical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran

دکتر محبوبه آزادی

Dr. Mahboobeh Azadi

Assistant Professor Of Department of Industrial Metallurgy, Faculty of Material & Metallurgical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-Si-Cu/1wt %NCP Composites after T6 Heat Treatment (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 7، شماره: 1
2 Effects of Addition of Waste Toner Particles on Tribological Properties of Ni-P Coatings Before and After Heat Treatment (دریافت مقاله) مجله ی بین المللی انجمن آهن و فولاد ایران دوره: 18، شماره: 1
3 بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی انحلال بر سختی و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل ۷۱۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 19، شماره: 2
4 بهینهسازی دما و زمان انحلال در ابرهمبسته پایه نیکل پرخوران موتور براساس سختی به روش طراحی آزمایشها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 43، شماره: 43
5 تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ آلومینیم سرسیلندر بهروش رگرسیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 32، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی خواص الکتروشیمیایی نانو کامپوزیت Al-B4C در محلول آب دریا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
2 استفاده از یک بیو-بازدارنده جدید برای کاهش خوردگی فولاد کربنی در محیط اسید سولفوریک 1 مولار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
3 Investigation of Wear Properties of Aluminum Matrix Composites Reinforced with Silica Nano-particles Fabricated by the Stir Casting (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران
4 Preparation of various aluminium matrix composites reinforcing by nano-particleswithdifferent dispersion methods (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران
5 برررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی چند جزیی (Ni-P-MoS(2)-SiO(2 به روش الکترولس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
6 برررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی با تقویت کننده ذرات نانو خاک رس بعد از عملیات حرارتی رسوب سختی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
7 بررسی اثرات ذرات نانو، فرایند عملیات حرارتی و غلظت اسید بر نرخ خوردگی در آلیاژ آلومینیوم پیستون با استفاده از آنالیز رگرسیون (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
8 بررسی خصوصیات پوشش دو لایه نیترید تیتانیوم- کاربید تیتانیوم از روش ترسیب از فاز بخار شیمیایی به کمک پلاسما (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
9 بررسی خواص پوشش کاربید تیتانیوم ایجاد شده از روش PACVD (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
10 بررسی رابطه هوش اخلاقی وهوش معنوی با احساس خودکار آمدی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
11 بررسی رابطه ی جهت گیر ی مذهبی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
12 تحلیل حساسیت نرخ جابجایی و فرایند استحکام بخشی بر خواص مکانیکی کششی در آلیاژ آلومینیومی سرسیلندر موتور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
13 خواص تربیولوژی پوشش های رنگ اپوکسی تقویت شده با تونر (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
14 کاربرد پوشش ها در قطعات موتوری: بررسی پوشش های حایل حرارتی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
15 کاربرد پوشش ها در قطعات موتوری: بررسی پوشش های مقاوم به سایش (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
16 مطالعه تاثیر عملیات حرارتی حل سازی دو مرحله ای بر خواص فولاد هدفیلد با میزان منگنز بالا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
17 مطالعه تغییرات ساختاری، فازی و سختی سوپرآلیاژ اینکونل 713 با تغییر دما و زمان عملیات حرارتی (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران