پروفسور علیرضا جلیلیان

پروفسور علیرضا جلیلیان استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت

پروفسور علیرضا جلیلیان

Prof. Alireza Jalilian

استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج توابع انتقال به منظور جداسازی انتشار جریان هارمونیکی اولیه و ثانویه در یک مزرعه بادی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
2 Voltage unbalancing reduction in a stand-alone ac-dc hybrid microgrid based on floating compensation reference (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 3
3 بازآرایی شبکه توزیع به منظور بهبود فروافتادگی ولتاژ با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات گسسته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 1
4 تخمین بهینه هارمونیک ها با استفاده از الگوریتم IGHS (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 2
5 روشی جدید برای مطالعه اثر تجمیع انتشار جریان های هارمونیکی در یک مزرعه بادی براساس مدل سازی متوسط توربین بادی نوع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 16، شماره: 1
6 شناسایی مرتبه هارمونیکی موثر بر افزایش تلفات شبکه‌های هارمونیکی مبتنی‌بر توان لحظه‌ای نول و به‌کارگیری روش MP (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 17، شماره: 58
7 کاهش نوسانات توان خروجی منابع تولید پراکنده در ریزشبکه ها با استفاده از سیستم ذخیره ساز انرژی باتری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
8 کنترل بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر فیلتر شکافی تطبیقی و میراسازی فعال به منظور بهبود کیفیت توان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 2
9 کنترل به ساز یک پارچه کیفیت توان مبتنی بر کنترل رزونانسی با فیلتر LCL خروجی و میراسازی فعال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
10 کنترل سلسله مراتبی برای جبرانسازی هارمونیک های ولتاژ در زیرشبکه های جزیره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 41، شماره: 2
11 کنترل عدم تعادل ولتاژ در ریزشبکه جزیره ای شامل واحدهای کنترل شده ولتاژ و جریان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 1
12 مبدل 24AC-DC پالسه مبتنی بر اتوترانسفورماتور چنگالی به منظور بهبود شاخص های کیفیت توان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 11، شماره: 1
13 محاسبه آلودگی هارمونیکی و میانهارمونیکی ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه بادی با استفاده از یک روش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Hybrid Active Power Filter with a New Control Strategy Used in 25-kV Electrified Railway Systems for Power Quality Improvement (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
2 A new Decaying DC Component Estimation method for Digital Relaying (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
3 Analysis and Simulation of FCL Effects on Voltage Sag in Power Systems (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
4 Application of Pulse Multiplication in T-Connected Autotransformer Based 28-Pulse AC-DC Converter for Power Quality Improvement (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
5 Application of Z-source Inverter in Distributed Generation Systems for Reduction of Harmonic and Unbalance of Network Current (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
6 ارائه دو شاخص جدید مبتنی بر استاندارد 7 - 4 - 61000 IEC برای اندازهگیری انحراف هارمونیکی در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
7 ارائه روشی جدید برای تمایزگذاری بین جریانهای هارمونیکی انتشاریافته از یک توربین بادی و نفوذ نویز پس زمینه در آنها با استفاده از همبستگی زاویه فاز هارمونیکها با توان اکتیو (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
8 ارائه یک روش خطی جدید جهت تخمین حالت سیستم های توزیع (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
9 ارزیابی سیستم حفاظتی یک شبکه توزیع برقبا استفاده از شاخص فراوانی فروافتادگی ولتاژ (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
10 ارزیابی و شبیه سازی کمبود ولتاژتوسط نرم افزار Digsilent در منطقه صنعتی ساوه و مقایسه با نتایج اندازه گیری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
11 Distributed Generator with Voltage Unbalance Compensation Capability (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
12 DSP-Based Digital Control of a Single-Phase Shunt Active Power Filter under Distorted Voltage Source (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
13 Grid Side Power Quality Enhancement in DFIG Based Grid Connected Wind Plants (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
14 Harmonics Resonance Assessment of Power Systems Using Eigenvalue Sensitivity Analysis (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 Induction Motor Broken Rotor Bar Fault Detection Using Discrete Wavelet Transform (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
16 Induction Motor Fault Diagnosis Using Variance Computation and Wavelet Transform (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
17 Removal of Decaying DC Component in Current SignalUsing a ovel Estimation Algorithm (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
18 Selective Compensation of Voltage Harmonics in an Islanded Microgrid (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
19 Simulation of 24-Pulse Autotransformer Based AC–DC Converter Employing Pulse Multiplication with Direct Torque Controlled Induction Motor Drive Load (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
20 Voltage Harmonic Compensation of a Microgrid Operating in Islanded and Grid-Connected Modes (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 بررسی اثرات منبع تغذیه نامتعادل بر جریان و گشتاور موتورهای القایی سه فاز با استفاده از نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 بررسی تأثیر هماهنگی ادوات حفاظتی بر مشخصۀ کاهش ولتاژ شبکۀ توزیع برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
23 بررسی عملکرد موتورهای القایی سه فاز تحت شرایط مختلف نامتعادلی ولتاژ و مقایسه نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
24 بررسی عملکرد و تحلیل پایداری فیلتر ترکیبی موازی با دو روش کنترلی در شرایط منبع سینوسی و غیرسینوسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
25 بررسی فیلترهای غیر فعال در کهش رزنانس شبکه راه آهن برقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
26 برنامه ریزی منابع تولید پراکنده برای اتصال به شبکه توزیع بادرنظر گرفتن محدودیت های حفاظتی و هارمونیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
27 بکارگیری اینورتر منبع امپدانسی در سیستمهای تولید پراکنده به منظور بهبود کیفیتتوان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 به کارگیری یک فیلتر فعال ترکیبی جدید به منظور کاهش جریان هارمونیکی تزریق شده به شبکه سراسری در سیستم را ه آهن برقی 25-Kv (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
29 بهبود جریان هارمونیکی سمت شبکه در نیروگاه بادی مبتنی بر DFIG (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
30 بهبود کاهش ولتاژ در سیستم قدرت توسط جبران ساز استاتیکی سری با استفاده از الگوریتم کنترل PQR (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
31 بهبود کیفیت توان با استفاده از روش کنترل مستقیم توان توسط فیلتر فعال موازی کنترل شده به روش d-q (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
32 بهینه سازی پارامترهای کنترلکننده PI در بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر سیستم ذخیره ساز باتری به منظور بهبود کاهش ولتاژ در شبکه توزیع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
33 پیاده سازی روشهای دقیق و تقریبی محاسبه هزینه های ناشی از قطع برق مشترکان، در یک شبکه توزیع آزمایشگاهی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
34 تحلیل تسهیم توان میان منابع تولید پراکنده در حالت کاری جزیرهای (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
35 تحلیل و بررسی اثر بازآرایی بر کیفیت توان در شبکه توزیع واقعی خازن گذاری شده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
36 تحلیل و مقایسه تاثیر منابع تولید پراکنده سنکرون با منابع مبتنی بر کنترل ولتاژ بر کیفیت توان شبکه توزیع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
37 تخمین آلودگی هارمونیکی و میان هارمونیکی ایجاد شده توسط منابع تولید پراکنده فتوولتائیک در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
38 تشخیص زود هنگام خطای اتصال کوتاه داخلی سیمپیچ استاتور در ژنراتورهای DFIG (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
39 تعمیم شاخصهای نامتعادلی بار به بارهای هارمونیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
40 تعیین ناحیه آسیب پذیری به منظور پیش بینی کاهش ولتاژ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
41 تعیین ناحیه آسیب پذیری به منظور پیش بینی کاهش ولتاژ در سیستمهای قدرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
42 تعیین نحوه آلودگی هارمونیکی شینه ها در شبکه توزیع با استفاده از توانهای هارمونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
43 جبران سازی هارمونیکی یک سیستم تولید پراکنده در حالت های کاری متصل به شبکه و جزیره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
44 حداقل سازی هزینهی فروافتادگی ولتاژ و تلفات توان با استفاده از مکان یابی بهینهی تولیدات پراکنده و ادواتFACTS (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
45 راهکارهای نوین در صرفه جویی مصرف انرژی در بخش روشنایی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
46 روش جدید کنترل برداری موتور القایی سه فاز باعملکرد بی وقفه در خطای قطعی فاز با مبدل ماتریسی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
47 روش جدید کنترل مبدل ماتریسی جهت حذف تاثیر نامتعادلی ولتاژ ورودی در ولتاژخروجی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
48 روش دقیق تخمین هزینه های ناشی از قطع برق مشترکان (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
49 ساخت نمونه آزمایشگاهی سیستم تخمین گر مقاومت استاتور به وسیله تزریق dc به منظور مانیتورینگ حرارتی موتورهای القایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
50 شبیه سازی رفتار ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه در شرایط کاهش ولتاژ متقاون و نامتقارن (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
51 طبقه بندی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از سیستم خبره - فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
52 طراحی و مقایسه کنترل کننده های مختلف اینورتر منبع امپدانسی واسط سیستم های تولید پراکنده به منظور بهبودکیفیت توان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
53 طراحی وساخت سیستمی جهت اندازه گیری تلفات ماشینهای الکتریکی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
54 کاربرد مبدل 24 پالسه در بهبود شاخص های کیفیت توان در محرکه موتور القایی به روش کنترل برداری (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
55 کنترل برداری موتور القایی س هفاز با عملکرد بی وقفهدر خطای قطعی فاز با مبدل ماتریسی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
56 کنترل سیستم های تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر منبع امپدانسی متصل به شبکه بوسیله کنترل کننده فازی به منظور کاهش نامتعادلی جریان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
57 کنترل فیلتر فعال موازی با استفاده از فیلتر شکافی تطبیقی و کنترل کننده تناسبی-انتگرالی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
58 کنترل مبدل واسط منابع تولیدات پراکنده و جبرانسازی انتخابی هارمونیکها (دریافت مقاله) کنفرانس فناوری شبکه‌های الکتریکی هوشمند
59 کنترل مبدل واسط یک واحد تولید پراکنده در حالت کاری تنها به منظور جبران سازی هارمونیک ها و نامتعادلی ولتاژ PCC (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
60 کنترل مبدلهای واسط تولید پراکنده در ریزشبکه ی متصل به شبکه به همراه جبرانسازی نامتعادلی با استفاده از داده های محلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
61 محاسبه شاخصهای کیفیت توان در بخشی از شبکه توزیع مازندران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
62 محاسبه شاخصهای کیفیت توان در بخشی از شبکه توزیع مازندران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
63 مقایسه جایابی بهینه ی تولیدات پراکنده و خازن باهدف کاهش تلفات و فروافتادگی ولتاژ با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس فناوری شبکه‌های الکتریکی هوشمند
64 مقایسه مدلهای بار در محیط هارمونیکی و شبیه سازی بر روی شبکه کارخانه کاغذ غرب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق