پروفسور علیرضا جلیلیان

پروفسور علیرضا جلیلیان استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت

پروفسور علیرضا جلیلیان

Prof. Alireza Jalilian

استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.