غلامرضا سلیمانی امیری

 غلامرضا سلیمانی امیری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

غلامرضا سلیمانی امیری

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 24
3 ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 4
4 اهمیت و اثرات پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری چیست (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 4
5 بررسی رابطه ی بین کیفیت سود و بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش بینی تئوری های توازن و سلسله مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 4
7 بررسی عوامل اثرگذار بر جهانی شدن چارچوب های گزارشگری مالی و استانداردها و رویه های حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
8 بررسی و تعیین کارایی بانکهای دولتی و خصوصی و عواملموثر بر کارایی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 28
9 بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 39
10 پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL): دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
11 تبیین مدل شفافیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
12 تحلیل محتوای نشریه علمی پژوهشی پژوهش های تجربی حسابداری طی سال های 1390 تا 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 3
13 چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
14 حسابداری ذهنی و رابطه ی آن با مدیریت پورتفوی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
15 دیدگاه افراد فعال در حرفه حسابداری درخصوص پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 4
16 رابطه بین میزان ساعات کارکرد حسابرسی و مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 3
17 رابطه ی بین به موقع بودن گزارشگری مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 3
18 مروری بر مدل های ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بورس اوراق بهادار تهران درموسسات مالی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
2 بررسی تاثیر نوسانات نرخ تورم بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
3 بررسی رابطه بین اظهار نظر حسابرسی ومدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
4 بررسی رابطه ی شاخص های مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان
5 تاثیر کیفیت افشاء بر اقلام تعهدی و جریا نهای نقدی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
6 نقش بلاک چین در فرآیند حسابرسی: نگاهی بر نقشه علمی مقالات بلاک چین در پایگاه اسکوپوس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
7 نقش نسبتهای نئوکلاسیک در پیش بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت