طاهر موهبتی

 طاهر موهبتی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

طاهر موهبتی

Tahere Mohebati

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.