دکتر حمید احمدی

دکتر حمید احمدی استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

دکتر حمید احمدی

Dr. Hamid Ahmadi

استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Probability Distribution Model for the Degree of Bending In Tubular KT-Joints of Offshore Jacket-Type Platforms Subjected To IPB Moment Loadings (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 3، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر خصوصیات هندسی پایه ها بر عملکرد موجشکن شمعی در برابر امواج دریا با استفاده از مدلهای فیزیکی و حل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی حساسیت مقاومت استاتیکی اتصالات لوله ای K سکوهای فراساحلی جکتی نسبت به عوامل تصادفی موثر بر مبنای تحلیل قابلیت اعتماد (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 1
4 ارزیابی قابلیت اعتماد موج شکن های توده سنگی در برابر گسیختگی ناشی از روگذری امواج (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 3
5 Degree of Bending (DoB) in Tubular KT-Joints of Jacket Structures Subjected to Axial Loads (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری دریایی دوره: 4، شماره: 1
6 Development of a Probability Distribution Model for SCFs in Uniplanar Tubular KT-Joints of Offshore Structures under IPB Moment Loading (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 1، شماره: 3
7 Stress Concentration Factors in Uniplanar Tubular KT-Joints of Jacket Structures Subjected to In-Plane Bending Loads (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری دریایی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی اثر الگوهای مختلف سخت کننده ها در رفتار دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 8، شماره: 10
9 بررسی تاثیر میراگر مایع تنظیم شده ترکیبی (CTLD) روی رفتار دینامیکی سکوهای فراساحلی جکتی تحت بارگذاری زلزله و موج (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 94
10 بررسی تاثیر ناکاملی هندسی اولیه اعضا بر ظرفیت باربری شبکه های تخت دولایه فضاکار (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 8، شماره: 10
11 بررسی تجربی بکارگیری موج گیر شناور لوزی شکل در جلوی جکت در مواجهه با امواج تصادفی دریا (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 8، شماره: 4
12 بررسی تراکم بتن با سقوط آزاد بر روی تاب فشاری بتن های سفت (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 8، شماره: 10
13 بررسی توزیع ضرایب تمرکز تنش در امتداد پنجه جوش در اتصالات لوله ای KTپل های خرپایی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 8، شماره: 10
14 ضرایب اطمینان مبتنی بر تحلیل قابلیت اعتماد جهت طراحی اعضای لوله ای تشکیل دهنده مهاربندهای افقی جکت فراساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 106
15 مطالعه تجربی اثرات موج گیر مربعی بر روی برش پایه حداکثر و لنگر واژگونی سازه جکت دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 104
16 مقاوم سازی ستون های بتن آرمه با استفاده از تکنیک غلاف بندی بتنی و فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 8، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A STUDY ON THE LOCAL JOINT FLEXIBILITY (LJF) OF TUBULAR K-JOINTS IN JACKET SUBSTRUCTURE OF OFFSHORE WIND TURBINES UNDER AXIAL LOADING (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
2 A Study on the local joint flexibility (LJF) of two-planar tubular DK-joinst in jacket substructure of offshore wind turbines under in - plane bending loads (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
3 AC and DC Electrical Conductivity of PC/ PVDF (50/50 v/v) blend containing different compositions of MWCNTs (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 arametric study of outer-brace SCFs at saddle and crown positions of right-angleptwo-planar tubular DKT-joints of offshore jacket structures (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
5 ارزیابی پارمترهای موثر در تحلیل المان محدود جکت نفتی با استفاده از قابلیت اعتماد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
6 ارزیابی تاثیرمشخصات هندسی پایه برعملکردموج شکن شمعی درمعرض امواج دریا بااستفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
7 ارزیابی تغییرات خصوصیات دینامیکی سازه فراساحلی جکتی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و مطالعه مدل فیزیکی هیدروالاستیک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
8 ارزیابی توزیع تنمش در اتصالات لوله ای DKT سکوهای شابلوزنی تحت اثر ضربه کشتی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
9 Degree of Bending in Tubular K-joints of Jacket Structures under OPB Loading (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
10 Deriving probability density functions for degree of bending (DoB) in axially loaded tubular K-joints (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 Determination of optimal safety factors for tubular Y- joint of jacket-type offshore platforms based on reliability analysis (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 EFFCT OF ADDITIONAL BRACES ON THE SCF DISTIBUTION ALONG THE WELD TOE OF TUBULAR KT-JOINTS UNDER AXIAL LOADS (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
13 EFFECT OF GEOMETRIC PARAMETERS ON THE STRESSINTENSITY FACTORS (SIFS) IN TUBULAR X-JOINTS OF JACKETTYPEPLATFORMS (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
14 Effect of Geometrical Parameters on the SCFs in Ring-Stiffened Tubular KT-Joints Subjected to IPB Loads (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 EFFECTS OF GEOMETRICAL PARAMETERS ON THE DEGREE OFBENDING (DOB) IN TUBULAR K-JOINTS OF OFFSHORESTRUCTURES SUBJECTED TO IN-PLANE BENDING (IPB) LOADING (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
16 EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF GEOMETRIC SCFS IN INTERNALLY RING-STIFFENED TUBULAR KT-JOINTS OF OFFSHORE STRUCTURES (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
17 PARAMETRIC STUDY OF DEGREE OF BENDING IN TUBULAR KT-JOINTS UNDER THE IPB LOADING (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
18 PARAMETRIC STUDY OF STRESS CONCENTRATION FACTORS IN THREE-PLANAR TUBULAR KT-JOINTS SUBJECTED TO OUT-OF-PLANE BENDING LOADS (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
19 Probability distribution models for geometric and crack shape factors of SIFs in tubular K-joints under balanced axial loads (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 Seismic Responses of an Offshore Jacket-Type Platform Incorporated with Tuned Liquid Dampers (TLDs) (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 Static strength of collar plate reinforced tubular T/Y-joints subjected to tensile loading (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
22 STRESS CONCENTRATION FACTOR ANALYSIS FOR UNIPLANARTUBULAR DKT-JOINTS AND PROPOSING PARAMETRIC EQUATIONFOR SCF DISTRIBUTION (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
23 STRESS CONCENTRATION FACTORS (SCFS) INDUCED BY OUT-OFPLANEBENDING (OPB) LOADINGS IN INTERNALLY RINGSTIFFENEDTUBULAR KT-JOINTS OF JACKET STRUCTURES (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
24 بررسی تابع احتمال حاکم بر مقادیر SCF در اتصالات لوله ای از نوع X و KT مطابق با معادلات پیشنهادی توسط آخرین نسخه( 2005 )آیین نامه DNV-PR-C203 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
25 بررسی تاثیر پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک های ساحلی در عمق کوبش و ضخامت سپرهای لغزش گیر ساحلی با مدنظر قرار دادن شرایط جزر و مدی دریاها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
26 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر ضرایب شدت تنش (SIFs) در اتصالات لوله ای نوع X سکوهای شابلونی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
27 بررسی تاثیر مشخصات ذاتی خاک در ظرفیت باربری جداره شمع های طویل دریایی مورداستفاده در سکوهای نفت و گاز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی تاثیرتغییر ضریب بار عضو اصلی اتصال Y سکوی فراساحلی جکتی براحتمال شکست اتصال درحالت بارگذاری محوری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
29 بررسی تاثیرخصوصیات هندسی شمع درظرفیت باربری شمع های مایل ساحلی و فراساحلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی تأثیر پدیده خوردگی در روند تغییر جابه جایی سکوی جکتی SPD1 تحت بارگذاری توأم امواج و جریان 100 ساله خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
31 بررسی تأثیر حالات مختلف خوردگی در پاسخ سکوی پایه ثابت فراساحلی (مطالعه موردی: سکوی جکتی SPD1 واقع در خلیج فارس) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
32 بررسی تأثیر خوردگی در تغییرات فرکانس ارتعاشات طبیعی اعضای سکوی جکتی، در حالات قرارگیری عضو در داخل و خارج از آب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
33 بررسی درجه خمش (DoB) اتصالات لوله ای DT دس سکوهای جکتی تحت بارگزاری های فشاری و خمشی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
34 بررسی رفتارهیدرودینامیکی سکوی ستاره ای کوچک تحت تاثیر شرایط مختلف موج و عمق آب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
35 بررسی میزان تاثیر پارامترهای مختلف فیزیکی و محیطی موثر در میزان شکست قطعات آرمور بکارگرفته شده جهت حفاظت هسته موج شکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
36 بررسی واکنشهای دینامیکی سازه شناور در اثر پدیده اسلمینگ با بکارگیری روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
37 بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش ESO (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 تاثیرناکاملی هندسی عضو مهاری روی ضرایب تمرکزتنش دراتصالات لوله ای tشکل سکوهای فراساحلی جکت (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 تأثیر اعضای مهاری افزوده بر توزیع ضرایب تمرکز تنش در امتداد پنجه جوش در اتصالات لولهای KT تحت بارگذاری محوری (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
40 تأثیر خصوصیات هندسی اتصالات لوله ای از نوع KT بر توزیع تنش در امتداد پنجه جوش تحت بارگذاری متعادل محوری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
41 تأثیر فرض شرایط تکیه گاهی مختلف، در روند تغییرات فرکانس ارتعاشات طبیعی اعضای خورده شده ی سکوی نفتی پایه ثابت فراساحلی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
42 تحلیل ضرایب تمرکز تنش در اتصالات لولهای تکصفحهای DKT و ارائه معادله پارامتری برای توزیع مقادیر SCF (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
43 تحلیل فضایی جرایم شهری با استفاده ازمدل تخمین تراکم کرنل مطالعه موردی: جرایم مواد مخدر منطقه 2شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
44 تحلیل قابلیت اعتماد سازه های حفاظت ساحل در برابر گسیختگی ناشی از روگذری امواج (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
45 تحلیل قابلیت اعتمادسیستم اتصالات لوله ای Y سکوهای فراساحلی ثابت بااستفاده ازضرایب اطمینان کالیبره شده (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
46 کاربرد تئوری مجموعه موجک در تشخیص خرابی بر روی سازه های فراساحلی جکت (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
47 کاربرد تئوری موجک پیوسته در پالایش داده ها و شناسایی خرابی بر روی سازه های فراساحلی جکت (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
48 کاربرد تئوری موجک گسسته در پالایش داده های حاصل از آزمایش های محیطی بر روی سکوهای فراساحلی شابلونی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
49 مدل سازی عددی روند یابی جریان های غیردائمی و آنالیز حساسیت پارامتر ضریب زبری مانینگ به کمک نرم افزارHEC-RAS مطالعه موردی: بازه پایین دست سد بوکان تا روستای خولینه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
50 مدلسازی صفحه قائم مجزای مهار شده متصل به سد بتنی، تحت اثر بار زلزله و بررسیپاسخ سیستم سد و مخزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
51 مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه قابلیت اعتماد سکوهای پایه کششی وپیشنهاد روش برای طراحی بهینه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 مطالعه پارامتری و فرمول بندی درحه خمش (DoB) انصالات لوله ای T شکل دوصفحه ای در سازه های فراساحلی تحت کشش محوری (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
53 مطالعه تأثیر پارامترهای ذاتی خاک در بازدهی شمع های طویل ساحلی و فرا ساحلیاستفاده شده در سکوهای دریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
54 مطالعه تأثیر ساختار هنذسی شمع بر روی عملکرد شم عهای استفاده شذه در سکوهایدریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
55 مطالعه رفتار سکوهای فراساحلی ثابت شابلونی مجهز به میراگر مایع تنظیم شده ترکیبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
56 مطالعه عددی رفتار دیوارهای ساحلی بتنی مسلح شده با آرماتورهای FRP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران