مهدی قاسمی فرد

 مهدی  قاسمی فرد

مهدی قاسمی فرد

Mehdi Ghasemi fard

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.