دکتر ماشاءاله خامه چیان

دکتر ماشاءاله خامه چیان استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ماشاءاله خامه چیان

Dr. Mashaalah Khameh Chiyan

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پتانسیل روانگرایی بستر ساحل بستانو (باختر بندرعباس) بر اساس آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) و پهنه بندی خطر (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 17، شماره: 3
2 ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 1
3 ارزیابی زوال پذیری نمونه هایی از تراورتن ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از پارامترهای شاخص تجزیه و سرعت تجزیه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی تاثیر شرایط هیدرودینامیک و مورفولوژی رودخانه بهمنشیر بر روی خصوصیات زمین شناسی مهندسی نهشته های سری جزر و مدی بهمنشیر (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی تغییر شکل گرانشی عمیق دامنه در تاقدیس های سرتل و کوه سفید، شمال غرب دهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 2
6 بررسی زمین زیست محیطی توزیع آلودگی های نفتی در رسوبات ساحلی (مطالعه موردی استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 3
7 بررسی علل فرسایش شدید خاک های گچ دار مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با تاکید بر واگرایی و انحلال پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 1
8 بررسی عوامل موثر در بهبود ویژگی های فیزیکی سنگ مصنوعی و مقایسه ویژگی های مهندسی سنگ مصنوعی ساخته شده با دو نمونه سنگ طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 3
9 بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تاثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک ها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 3
10 بررسی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و ترک شناسی گرانیت در فرآیند خستگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
11 بهسازی خاک های ماسه ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 1
12 بهینه سازی روش ALPRIFT با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای ارزیابی آسیب پذیری فرونشست دشت جنوب غربی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 2
13 پیش بینی زمین لغزش های ناشی از زلزله با مدل های نیومارک و شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 4، شماره: 3
14 تاثیر جنس سنگ های کربناته بر خستگی مخلوط های آسفالتی در سنگ-های کربناته زون البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 1
15 تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 4
16 تاثیر کانی شناسی و اندازه دانه ها بر آستانه های آسیب گرانیت و دیوریت (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 4
17 کاربرد شبیه ‎سازی مونت کارلو در تحلیل خطر زمین لغزش های ناشی از زمین لرزه (مطالعه موردی: زمین لرزه منجیل) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 91
18 مدل آب زمین شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 3
19 مطالعات آزمایشگاهی بررسی اثر درزه بر ارتعاش ذرات در بلوک های سنگ آهک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 1
20 معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ های تراورتن در برابر هوازدگی نمک (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 1
21 مقایسه عملکرد بهسازی زیستی خاک های ماسه ای به روش تزریق و روش جاری شدن (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 3
22 مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک استان زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
23 ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ های ساختمانی کربناته جنوب غرب یزد (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر خصوصیات مهندسی خاک در میزان فرسایش بادی در دشت سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
2 ارتباط ثابت سرعت انحلال پذیری (K) و میزان کارست زائی در سنگ های ژیپسی (مطالعه موردی سد تنگ سرخ شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
3 ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی در استان زنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 ارزیابی آسیب پذیری خاک ها نسبت به آلودگی فلزات سنگین در اطراف شهرک های صنعتی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 ارزیابی تاثیر نفت خام بر تراکم پذیری رسوبات (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 ارزیابی زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد داریان(شمال غرب پاوه) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
7 ارزیابی و تحلیل دگرشکلی های زمین ناشی از فرونشست در دشت تهران (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 ارزیابی ویژگی های فیزیکی و پارامترهای مکانیکی دو نمونه سنگ ساختمانی مرمریتی پرکاربرد در نمای ساختمان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
9 ارزیابی ویژگی های فیزیکی و پارامترهای مکانیکی دو نمونه سنگ ساختمانی مرمریتی پرکاربرد در نمای ساختمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
10 ارزیابی ویژگیهای شئوتکنیکی ضایعات سنگهای آهکی تولید شده درسنگبریها به منظور بررسی امکان استفاده از آنها در فعالیتهای عمرانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
11 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 استفاده از داده های ماهواره ای در تجزیه و تحلیل محیطهای رسوبی عهد حاضرجنوب دشت خوزستان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 استفاده از رویکرد فازی در پهنه بندی ژئوتکنیکی دشت قم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 اهمیت بررسی و تفسیر نتایج تزریق آزمایشی سیمان در طراحی بهینه و ایمن پرده آب بند مطالعه موردی سدهای خرسان یک و 2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
15 برآورد دقت و حساسیت مدلهای تجربی تعیین نفوذپذیری خاکهای ریزدانه با استفاده از آزمایشهای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 بررسی ارتباط بین آلایندههای فلزی و پارامترهای فیزیکی شیمیایی خاک (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 بررسی ارتباط بین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سازند کربناته لار البرز مرکزی (مطالعه موردی برش پل دختر) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
18 بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگهای مارنی سازند آب تلخ (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی پتانسیل مچاله شوندگی در تونل های آب بر نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی پتانسیل واگرائی فیزیکی و شیمیائی خاکهای شور در محیط پلایا مطالعه موردی پلایاهای اطراف شهرهای خور وجندق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 بررسی تاثیر تغییر دانه بندی برپارامترهای نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک های حاصل ازسنگ های دگرگونی شهرستان بانه به منظور به کار گیری این خاک ها در خاکریزها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
22 بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی )مطالعه موردی: دشت میناب( (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
23 بررسی تاثیر میزان شوری بر نتایج آزمایش تحکیم انجام شده بر روی رسوبات شور محیط پلایا (مطالعه مورد پلایای خور و جندق) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 بررسی تاثیرآلاینده های هوا بصورت بارانهای اسیدی خشک برچندنمونه سنگ ساختمانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی تزریق پذیری ساختگاه سد بختیاری به روش شاخص نفوذپذیری ثانویهSPI (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
26 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگهای مارنی در سد تنگ سرخ شیراز (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
27 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ماسه های بادی دشت سیستان برای تولید آجر ماسه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
28 بررسی خصوصیات مهندسی ماسه های بادی دشت سیستان با هدف تولید آجر ماسه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی روشهای شناسائی خاکهای واگرا (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 بررسی زمین شناسی مهنسی پی آبرفتی ضخیم در ساختگاه سد غازان خوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 بررسی عوامل موثر در تکنولوژی ساخت سنگمصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
32 بررسی عوامل موثر در ویژگیهای فیزیکی سنگمصنوعی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 بررسی مطلوبیت سنگ های دگرگونی شهرستان تکاب- شاهیندژ جهت استفاده به عنوان منابع قرضه در هسته سد های خاکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
34 بررسی مقاومت فشاری سواحل بالا آمده مکران، حد فاصل خلیج گواتر تا خلیج پزم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
35 بررسی میزان انحلال و زوال پذیری نمونه هایی از سنگ ساختمانی به منظور ارزیابی تاثیر باران های اسیدی بر میزان دوام آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
36 بررسی میزان انحلال و زوالپذیری مصالح آجری و سنگی به کار رفته درنمای ساختمانها به منظور ارزیابی تاثیر آلایندههای محیط شهری برشاخص دوام آنها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
37 بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی دونمونه سنگ ساختمانی تراورتن پرکاربرد درصنعت ساختمان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
38 بررسی ویژگیهای فیزیکی و پتروگرافی سنگ مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
39 بهسازی خاک به روش تزریق بافشار بالا(تزریق جت) جهت پایدارسازی شیب های مشرف به محدوده گودبرداری در ساختگاه سد شهریار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
40 بهسازی سنگ گرانیت نهبندان و تاثیر آن بر مقاومت خمشی و فشاری (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
41 پهنه بندی آلودگی طبیعی خاک در استان زنجان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
42 پهنه بندی فرسایش پذیری و برآورد نرخ تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC، داده های ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبریز سد سورال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
43 پهنهبند میزان فرسایشبا استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در حوضه آبخیز حسنبیگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
44 پیش بینی عدد لوژن توده سنگ با استفاده از ویژگی ناپیوستگی ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
45 تاثیر اضافه نمودن پودر سنگ بر تغییر ویژگی های مهندسی خاکهای بنتونیتی (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
46 تاثیر بعدیت روی عدد شدت تزریقGIN (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تاثیر ناپیوستگی ها بر رفتار آبگذری توده سنگهای گرانودیوریتی ساختگاه سد شور - جیرفت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
48 تاثیر نسبت حجمی شن و ماسه بر مقاومت بتن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 تاثیرافزایش عیار سیمان بر مقاومت، جذب آب و تخلخل بتن در دو نسبت آب به سیمان ثابت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
50 تأثیر متقابل سنگ شناسی بر ویژگی های زمین شناسی مهندسی و انتخاب روش آب بندی، مطالعه موردی: سد پاتاق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
51 تحلیل حساسیت طبقهبندی مهندسی توده سنگ ها و پارامترهای مقاومتی آنها (مطالعه موردی؛ تونل انتقال آب سد امیرکبیر به تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
52 تعیین انحلال پذیری توده نمکی عنبل واقع در سدگتوند و تاثیر آن بر کیفیت آب مخزن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
53 تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و محیط زیست دشت ورامین (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
54 دوام پذیری نمونه هایی از تراورتن در برابر تبلور سولفات سدیم (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
55 طرح کنترل پسابهای ورودی از پایانه تهران به دشت ورامین (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
56 کاربرد مدل نسبت احتمال (Like lihood RatioModel) در پیش بینی زمین لغزشهای ناشی از زلزله منجیل با استفاده از GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
57 کاربرد نفوذسنج دینامیکی مخروطی DCP جهت تعیین خواص تراکمی خاک های شور سطحی در محیط پلایا (مطالعه موردی پلایا های خور و جندق) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
58 مدل سازی سه بعدی اندیس مقاومت زمین شناسی GSI در ساحل چپ ساختگاه سد سردشت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
59 مطالعه خصوصیات زمینشناسی مهندسی سنگ آهک آسماری در مقطع نمونه (۵۰ کیلومتری جنوب شرق مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
60 معیارهای امکان پذیری احداث مزارع پرورش میگو از دیدگاه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی آنها در نواحی جنوب دشت خوزستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
61 مقایسه خصوصیات فیزیکی سنگهای مصنوعی با سنگهای طبیعی ساختمانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
62 مقایسه ویژگیهای مهندسی سنگها مصنوعی با سنگهای طبیعی مشابه (تا حدودی از نظر طرح و حداقل 60 درصد از نظر جنس) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
63 نحوه انجام نمونه برداری در سنگهای کارستی ژیپسی جهت آزمونهای آزمایشگاهی(مطالعه موردی: سد تنگ سرخ شیراز) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران