دکتر علیرضا زارع زیدی

دکتر علیرضا زارع زیدی مشاور مدیریت منابع انسانی و  استقرار سیستم تولید ناب

دکتر علیرضا زارع زیدی

Dr. Alireza Zarezeidi

مشاور مدیریت منابع انسانی و استقرار سیستم تولید ناب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر تعلق خاطر کاری کارکنان منطقه پستی 16 تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی کارکنان امور مالیاتی غرب استان مازندران (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 6
3 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی پرستاران در شرق استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 8
4 بررسی نقش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
5 رفتار ماکیاول گرایانه مدیران و سنجش اثرات آن بر سکوت سازمانی کارکنان مطالعه موردی شهرک صنعتی البرز (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 4
6 سقف شیشه ای، از چالش ها و راهکارها تا توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
7 سقف شیشه ای، از چالش ها و راهکارها تا توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
8 مروری بر مفاهیم سرقفلی و حق کسب، پیشه یا تجارت در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 5
9 معرفی سیستم مدیریت کارخانه سایپا و بررسی آن از منظر مدل تعالیEFQM (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 3، شماره: 9
10 نقش اخلاق حرفه ای مدیران در موفقیت سازمان ها (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 5
11 نقش مدیریت منابع انسانی در تقویت کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثربخشی آموزش در مدارس مهارتی سیستم مدیریت کارخانه سایپا براساس الگوی انتقالی هالتون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
2 بررسی ارتباط آموزه های مدیریتی دکتر دمینگ با مبانی سیستم مدیریت کارخانه شرکت سایپا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
3 بررسی ارتباط جو اخلاقی با شادی و نشاط کارکنان در شرکت پارس خودرو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 بررسی ارتباط سبک های مدیریت تعارض با اثربخشی سازمانی در مراکز درمانی استان مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
5 بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان گروه خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 بررسی رابطه استقرار نظام جانشین پروری با بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و رضایت شغلی کارکنان شرکت سایپا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 بررسی رابطه بین شخصیت ماکیاول گرایانه مدیران عملیاتی با سکوت سازمانی کارکنان شرکت خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
9 بررسی رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران ارشد ادارات دولتی شهرستان کردکوی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران عملیاتی بر رضایت شغلی کارکنان خطوط تولید مونتاژ شرکت سایپا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
11 بررسی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت نیروهای مستعد گروه خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
12 چگونگی توانمندسازی مدیران با استفاده از مدیریت استعداد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
13 خلاقیت و ساختار ادهوکراسی، ضرورت سازمان های امروزی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
14 سکوت مرگبار سازمانی، از دلایل ایجاد تا راهکارهایی برای رفع آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
15 طرح سیستم نگهداری و تعمیرات خودگردان با استفاده از مشارکت تیمی کارکنان در سیستم مدیریت کارخانه سایپا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
16 مروری بر ساختارهای سازمانی متناسب با هزاره سوم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
17 نقش آموزش در بهره وری نیروی انسانی با اجرای سیستم تولید براساس تفکر ناب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
18 نقش آموزش نیروی انسانی در بهبود بهره وری سازمان ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
19 نقش شادابی و نشاط کارکنان در بهبود بهره وری سازمان ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی