سید مجتبی سجادی

 سید مجتبی سجادی استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

سید مجتبی سجادی

Seyed Mojtaba Sajadi

استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی جهت بهینه سازی زنجیره تامین یکپارچه با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
2 ارایه مدل بکارگیری شبیه سازی در فرایند مدیریت پروژه های فنی مهندسی توسعه محصول جدید در مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 75
3 Conceptualization of the Factors Affecting theQuality of Mobile Health Services of ActiveSMEs in Healthcare System (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 1، شماره: 4
4 Investigation of Project Risk Management in Project-Based Organizations Using the PMBOK Guideline Case Study: National Gas Company of Lorestan province (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 2
5 Mathematical Model for Optimization of University Courses timetabling applying the criteria of quality of instruction (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 4
6 The Periodic Capacitated Arc Routing Problem with Mobile Disposal Sites Specified for Waste Collection (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 1
7 حل مسئله ردیابی شاخص با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی کرم شب تاب (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 1، شماره: 1
8 طراحی مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن اولویت بندی پنجره های زمانی مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ریاضی استوار برای مسئله زمانبندی پروژه در شرایط عدم قطعیت با استفاده از مدل امکانی محدودیت شانس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
2 ارائه مدلی برای سیستم های سفارش دوره ای با در نظر گرفتن حداقل مقدار سفارشات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
3 ارائه مدلی ریاضی برای زمان بندی دروس دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
4 ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای مسائل زمان بندی دروس دانشگاهی:مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
5 ارائه یک مدل برنامه ریزی تولید چند دوره ای چند محصولی در شرایط احتمالی با استفاده از ریاضی و شبیه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
6 ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره زمانبندی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه با استفاده از مدل شبیه سازی ارنا در سیستم های چند ماشینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
7 ارائه یک مدلی شبیه سازی به منظور کمینه کردن مجموع میانگین هزینه های،تولید، حمل و نقل، نگهداری و سفارش دهی در زنجیره تامین غیر قطعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 ارزیابی کارایی شعب بانک با استفاده از روش DEA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
9 انتخاب تامین کننده، تولید و بازپرسازی سیستم زنجیره تامین غیرقطعی با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع
10 Balanced growth of Iran agricultural sector of small and medium businesses (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
11 بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
12 بررسی داده های دانشجویی با استفاده از روش های داده کاوی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 بررسی راهکارهای تأمین سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان محرکی در رونق اکوسیستم کسب و کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
14 بررسی راهکارهای تأمین سرمایه گذاری مخاطره پذیربه عنوان محرکی در رونق اکوسیستم کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
15 بررسی موضوعی روش ها و مدل های انتشار آلاینده دی اکسید کربن: فرصتی برای کارآفرینی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
16 بررسی نقش انرژی به عنوان یک استراتژی با رویکرد کاهش مصرف در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
17 برنامه ریزی سیستم تولیدی چند هدفه با استفاده از رویکرد بهینه سازی شبیه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
18 بهبود پیشنهادات نتایج موتورهای جستجو به وسیله خوشه بندی پرس وجو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
19 بهبود پیشنهادات نتایج موتورهای جستجو به وسیله خوشه بندی پرس وجو مبتنی بر سیاهه کاربر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
20 بهینه سازی سیستم ساخت و تولید شبکه ای مستعد شکست غیر قطعی با استفاده از الگوریتمجستجوی ممنوع و شبیه سازی گسسته پیشامد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 بهینه سازی شبیه سازی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری انجماد تدریجی به منظور نرخ تولید سیستم تولیدی مستعد شکست شبکه ای دارای محصول فاسد شدنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 پیاده سازی و مقایسه ی روش های زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در سیستم های سری با استفاده از شبیه سازی و تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
23 تأمین سرمایه مخاطره آمیز سازمانی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
24 تعیین نرخ بهینه تولید و پارامتر تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در سیستم های تولیدی مستعد شکست با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
25 تعیین نرخ بهینه تولید و دوره تعمیرات پیشگیرانه در سیستم های تولیدی مستعد شکست با رویکرد بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 رشد کسب و کارهای کوچک ومتوسط در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
27 روشی جهت اولویت بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز با استفاده از روش VIKOR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
28 رویکردی جدید از الگوریتم جستجوی ممنوع در بهینه سازی سیستمهای تولید کارگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
29 رهبری و مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
30 شبیه سازی زنجیره تامین تک محصولی غیر قطعی با هدف به حداقل رساندن شاخص عملکردی زمان حمل تولید و توزیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
31 شبیه سازی زنجیره تامین چند سطحی احتمالی و حل با استفاده از بهینه سازی و تحلیل رویه پاسخ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
32 شناسایی و بررسی تاثیر اشتیاق به رشد مدیران بر رشد کسب و کار در چهارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده (مطالعه موردی شرکت های کوچک و متوسط تولید کننده صادراتی منتخب استان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
33 طراحی یک مدل شبیه سازی به منظور بهبود شاخص های عملکردی کسب و کارهای حوزه بهداشت و سلامت مطالعه موردی: بیمارستان شهدای عشایر استان لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
34 کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل در مساله زمان بندی ماشین های موازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
35 مدلسازی و تعیین اندازه دسته سفارش با در نظر گرفتن کمبود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
36 مدلسازی و کنترل عملکرد دینامیکی سیستم کارگاه ذوب مس خاتون آباد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
37 مرتب کردن سرویس های وب با استفاده از هوشمند سازی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
38 نقشه برداری با پیمودن کمترین مسیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
39 واکاوی پیش نیازهای بروز نوآوری در حوزه ی گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران