دکتر محسن نوکاریزی

دکتر محسن نوکاریزی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن نوکاریزی

Dr. Mohsen Nowkarizi

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه میزان اهمیت ملاک های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 3
2 ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
3 ارائۀ شیوه‌نامه‌ای بهمنظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
4 ارتباط بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 2
5 ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 1
6 ارزشیابی مجموعه های کتابخانه های دانشگاهی سعودی بر اساس استانداردهای ACRL (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 2، شماره: 4
7 ارزیابی ابعاد و مولفه های خلاقیت در وب سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
8 ارزیابی تعالی عملکرد کتابخانه های عمومی ایران براساس الگوی مالکوم بالدریج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 3
9 ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 3
10 ارزیابی مکاشفه ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 1
11 از استانداردهای سواد اطلاعاتی تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 2
12 امکان سنجی پیاده سازی رایانش ابری در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه های شهر مشهد (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 2
13 اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
14 اهمیتISBNدر شماره گذاری کتاب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 6، شماره: 1
15 بررسی آشنایی و پذیرش ضرورت استقرار و به‌کارگیری راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی اهداف و انگیزه‌های اشتراک اطلاعات در صفحه‌های آموزشیِ موفق در رویت‌پذیری اینستاگرام بر اساس نظریه استفاده و رضامندی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
17 بررسی جایگاه کتابخانه‎های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
18 بررسی رفتار اشتراک گذاری اطلاعات دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی اینستاگرام، تلگرام و واتساپ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 4
19 بررسی سبک یادگیری، سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 2
20 بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده در استقرار و به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 1
21 بررسی کیفیت ساختاری مقالات منتشرشده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی کشور ایران در سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۱، بر اساس دستورالعمل کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی (ICMJE) (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 21، شماره: 1
22 بررسی مولفه های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 4
23 بررسی وضعیت پذیرش و بهره گیری پایگاه های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 2
24 بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010 (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 2
25 بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد و تاثیر آن بر مهارت های ارتباطی این کتابداران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 2
26 به کارگیری داده کاوی برای پیشنهاد پرسش درنظام های بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 23
27 تاثیر کتاب درمانی بر نشانگان های درونی سازی و برونی سازی شده ی دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه ی استثنایی وصال بیرجند (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
28 تاثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 2
29 تحلیل مفاهیم و سنجش همپوشانی: نظری بر متون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش پژوهی دوره: 1، شماره: 2
30 تحلیلی بر رفتار انتخاب کتاب اعضای نوجوان کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 29، شماره: 2
31 تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
32 تعیین سطح خوانایی مقاله های دانشنامه رشد با هدف شناسایی گروه مخاطب با استفاده از شاخصهای گانینگ / دیانی فلش/ دیانی و فرای / دیانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
33 توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تاثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی-اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
34 سودمندی نمایه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 4، شماره: 3
35 شناسایی مولفه های رفتار انتخاب منابع اطلاعاتی کاربران کتابخانه های عمومی به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 27، شماره: 1
36 شناسایی مولفه های موفقیت تولید محتوا در شبکه اجتماعی اینستاگرام: پویش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 3
37 شناسایی میزان استفاده جوانان تحصیلکرده از کتابخانه های عمومی شهر مشهد و اهمیت عوامل بازدارنده از دیدگاه آنان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 2
38 شناسایی و رتبه بندی موانع کارآفرینی درون سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 2
39 عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری های اطلاعاتی بر اساس مدل های یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری و تناسب وظیفه-فناوری در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد با رویکرد مدیریت کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 1
40 مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مستندسازی و سازوکارهای آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
41 مروری بر پژوهش های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمی، کیفی و ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 2
42 مروری بر عوامل روان‌شناختی و نوع جست‌وجوی مؤثر بر اضافه‌بار انتخاب در نظام‌های بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
43 مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 2
44 مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی و مشهد و فردوسی مشهد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 2
45 میزان به کارگیری مولفه های کارآفرینی در کتاب های داستانی کودکان گروه سنی «ج» (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 29، شماره: 4
46 میزان تعلق خاطر کاربران فهرست برخط دسترسی همگانی (اوپک) با توجه به نقش متغیرهای جذب شناختی، و خودکارآمدی رایانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 13، شماره: 2
47 میزان همخوانی کلیدواژه های مستخرج از چکیده با توصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه «چکیده پایان نامه های ایران» (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 3
48 نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 1
49 نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 2
50 نقش ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نمره ربط نتایج بازیابی شده موتورهای کاوش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 دیداری سازی نقشه دانش در حوزه شبکه اجتماعی اینستاگرام: هم رخدادی واژگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)