دکتر عبدالصالح زر

دکتر عبدالصالح زر دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

دکتر عبدالصالح زر

Dr. Abdossaleh Zar

دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر چندریختی تک نوکلئوتیدی عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر حافظه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 1
2 اثر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز بر لکوسیتوز مردان جوان پس از یک جلسه فعالیت تناوبی با شدت بالا در صبح و عصر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 4
3 اثر مکمل دهی دارچین بر نیمرخ چربی در پاسخ به فعالیت ورزشی هوازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 1، شماره: 1
4 اثر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی تمرینی بر رزیستین و فیبرینوژن مردان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 22
5 ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
6 ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 3
7 Evaluation of CITED۴ Gene Expression in The Cardiac Muscle of Male Rats as a Result of Resistance Exercise and Spirulina Supplement (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 9، شماره: 2
8 Investigating the effectiveness of Physical Activity on Sleep Quality in consumers of tobacco (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 8، شماره: 2
9 Investigating the Effectiveness of Physical Activity on Sleep Quality in Women with Natural Childbirth and Cesarean Section (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 8، شماره: 2
10 The Implementation of Eight Weeks of Endurance Training and Lithium Chloride Administration on Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Serum Levels in Rats with Alzheimer's Disease (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 103
11 The Role of Professional Sports on Quality of Sleep and Life in Veterans and Disabled Professional Cycling Team Athletes (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 7، شماره: 2
12 بررسی ارتباط بین وضعیت فعالیت بدنی و ورزش با ابعاد سلامت اجتماعی سربازان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 8، شماره: 1
13 علائم سندروم پیش قاعدگی در دختران دانشجوی فعال و غیر فعال: مطالعه جمعیت ساکن در مناطق سردسیر و گرمسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 7، شماره: 2
14 عوامل مرتبط در عود بیماری اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 41
15 مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر میزان انعطاف پذیری، قدرت عضله همسترینگ و توان بی هوازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
16 مقایسه سطوح اینترلوکین- 18 و شاخص های گلایسمیک نظامیان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 6، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییرات حجم و شدت تمرین بر نیمرخ چربی مردان سالمند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر عوامل هماتولوژیک موش های دیابتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 اثر هشت هفته تمرینات دایره ای مقاومتی بر توان هوازی و درصد چربی بدن پسران جوان غیر ورزشکار شهر کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 اثربخشی فعالیت ورزشی بر میزان امید به زندگی پرستاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
5 اثربخشی فعالیت ورزشی بر میزان کیفیت خواب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
6 بررسی اثر تمرینهای زومبا برکیفیت خواب دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
7 بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود تحول سازمانی در سازمان تربیت بدنی جهرم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 بررسی تاثیر ورزش در میزان امید به زندگی جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 بررسی تاثیر ورزش در میزان شادکامی سالمندان فعال و غیر فعال شهرستان جهرم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 بررسی رابطه بین شخصیت با گرمی و سردی مزاج درپسران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
11 بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با گرمی و سردی مزاج در دختران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
12 بررسی هشت هفته تمرینات مقاومتی بر میزان هموگلوبین موش های صحرایی نر دیابتی شده با سم استروپتوزوتوسین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 رابطه اضطراب مربیان با اضطراب ورزشکاران در ورزشهای انفرادی و گروهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
14 شناسایی و اولویت بندی نیازهای استعداد های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران لیگ حرفه ای شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
15 مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی معلمان فعال با غیر فعال شهرستان مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
16 مقایسه ی عملکرد ریوی کشتی گیران اوزان مختلف با افراد غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی