دکتر عبدالصالح زر

دکتر عبدالصالح زر دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

دکتر عبدالصالح زر

Dr. Abdossaleh Zar

دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییرات حجم و شدت تمرینات ورزشی بر نیمرخ لیپیدی مردان سالمند (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 2، شماره: 1
2 اثر تمرین استقامتی بر واسپین و شاخص های قندی موش های صحرایی مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 11
3 اثر تمرین هوازی بر عوامل انعقادی مردان تحت پرستاری در خانه سالمندان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 3، شماره: 4
4 اثر چندریختی تک نوکلئوتیدی عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر حافظه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 1
5 اثر حاد فعالیت هوازی تناوبی کم حجم با شدت بالا در صبح و عصر بر تغییرات پپتید ناتریورتیک مغزی و حاصل ضرب دوگانه در مردان فعال (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 3
6 اثر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز بر لکوسیتوز مردان جوان پس از یک جلسه فعالیت تناوبی با شدت بالا در صبح و عصر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 4
7 اثر مکمل دهی دارچین بر نیمرخ چربی در پاسخ به فعالیت ورزشی هوازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی دوره: 1، شماره: 1
8 اثر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی تمرینی بر رزیستین و فیبرینوژن مردان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 22
9 اثر هشت هفته تمرینات قامتی و تعادلی بر عوامل آمادگی جسمانی کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 3، شماره: 3
10 اثر هشت هفته تمرینات منتخب فوتبال بر ترکیب بدن مردان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 1
11 اثربخشی فعالیت بدنی بر میزان مثبت نگری دانشجویان دختر دانشگاه جهرم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 2، شماره: 1
12 ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 3
13 ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شرکت توزیع برق بوشهر. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
14 Evaluation of CITED۴ Gene Expression in The Cardiac Muscle of Male Rats as a Result of Resistance Exercise and Spirulina Supplement (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 9، شماره: 2
15 Investigating the effectiveness of Physical Activity on Sleep Quality in consumers of tobacco (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 8، شماره: 2
16 Investigating the Effectiveness of Physical Activity on Sleep Quality in Women with Natural Childbirth and Cesarean Section (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 8، شماره: 2
17 Lipid- lowering Effects of Endurance Training and Cinnamon Extract in Streptozotocin- Induced Diabetic Rats (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 9، شماره: 4
18 The Effect of Endurance Training on Sleep Quality in the Elderly: A Review Study (دریافت مقاله) نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 4
19 The Implementation of Eight Weeks of Endurance Training and Lithium Chloride Administration on Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Serum Levels in Rats with Alzheimer's Disease (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 103
20 The Role of Professional Sports on Quality of Sleep and Life in Veterans and Disabled Professional Cycling Team Athletes (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 7، شماره: 2
21 بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی افراد مصرف­ کننده دخانیات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 9، شماره: 2
22 بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی بر میزان سلامت عمومی، شادکامی و امید به زندگی زنان سالمند و یائسه (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 2، شماره: 2
23 بررسی اثر بخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد سلامت عمومی و امید به زندگی در سربازان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 8، شماره: 4
24 بررسی اثر هشت هفته تمرین ورزشی بر عملکرد شغلی جامعه مهندسی در یک شرکت خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 2، شماره: 2
25 بررسی اثربخشی فعالیت بدنی بر ابعاد انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 1، شماره: 1
26 بررسی اثربخشی فعالیت بدنی و ورزش بر کیفیت خواب زنان یائسه (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 20، شماره: 4
27 بررسی اثربخشی فعالیت ورزشی بر میزان کیفیت زندگی، سلامت روانی و افسردگی معلولان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 4، شماره: 3
28 بررسی اثربخشی ورزش بر فرسودگی شغلی و امید به زندگی کارکنان سازمان منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 1، شماره: 1
29 بررسی ارتباط بین وضعیت فعالیت بدنی و ورزش با ابعاد سلامت اجتماعی سربازان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 8، شماره: 1
30 بررسی دانش و عادات تغذیه ای پسران و دختران هندبالیست استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 2، شماره: 1
31 بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با گرمی و سردی مزاج دختران جوان (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 8، شماره: 2
32 بررسی رابطه سندرم پیش از قاعدگی باکیفیت خواب زنان معتاد سرپرستی شده در مراکز ترک اعتیاد شیراز در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 6
33 بررسی نشاط اجتماعی ، کیفیت زندگی و سواد سلامت دختران و معلمان فعال و غیر فعال در دوران شیوع ویروس کرونا (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 7
34 پیش بینی عادات غذایی براساس نوع مزاج در جوانان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 7، شماره: 4
35 تاثیر ۸ هفته تمرین آکواژیمناستیک بر آنزیم های کبدی و نیمرخ چربی زنان میانسال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 10، شماره: 7
36 تاثیر فعالیت ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، پیش بینی از بازگشت و کیفیت زندگی در گروه معتادان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 8، شماره: 2
37 تاثیر کوتاه مدت مکمل کراتین بر عملکرد سرعتی و میزان دفع کراتین ادراری فوتسالیست های غیرحرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 2، شماره: 2
38 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی روی سطوح سرمی نسفاتین-۱، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 7
39 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی تمرینی برICAM-۱ و VCAM-۱ زنان میانسال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 2، شماره: 2
40 تعیین اثربخشی فعالیت بدنی و ورزش بر ابعاد هوش معنوی سربازان (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 3، شماره: 1
41 شناسایی پیامدهای کوید-۱۹ بر ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 69
42 شیوع چاقی و اضافه وزن در زنان سالمند مقیم خانه های سالمند شیراز در سال ۱۳۹۵ و ارتباط آن با فعالیت جسمانی (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 3، شماره: 1
43 علائم سندروم پیش قاعدگی در دختران دانشجوی فعال و غیر فعال: مطالعه جمعیت ساکن در مناطق سردسیر و گرمسیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 7، شماره: 2
44 عوامل مرتبط در عود بیماری اعتیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 41
45 مقایسه ابعاد سلامت اجتماعی دانشجویان رشته علوم ورزشی با سایر دانشجویان دانشگاه جهرم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 5، شماره: 1
46 مقایسه پاسخ یک جلسه فعالیت ورزشی بر شاخص های توان بی هوازی، شاخص خستگی و شاخص توده بدن با تداخل مزاج گرم و سرد (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 10، شماره: 3
47 مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر میزان انعطاف پذیری، قدرت عضله همسترینگ و توان بی هوازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
48 مقایسه خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش آموزان فعال و غیرفعال ورزشی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 4، شماره: 4
49 مقایسه سطوح اینترلوکین- 18 و شاخص های گلایسمیک نظامیان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 6، شماره: 18
50 مقایسه وضعیت مزاج در افراد فعال و غیرفعال (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییرات حجم و شدت تمرین بر نیمرخ چربی مردان سالمند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر عوامل هماتولوژیک موش های دیابتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 اثر هشت هفته تمرینات دایره ای مقاومتی بر توان هوازی و درصد چربی بدن پسران جوان غیر ورزشکار شهر کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 اثربخشی فعالیت ورزشی بر میزان امید به زندگی پرستاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
5 اثربخشی فعالیت ورزشی بر میزان کیفیت خواب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
6 بررسی اثر تمرینهای زومبا برکیفیت خواب دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
7 بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بهبود تحول سازمانی در سازمان تربیت بدنی جهرم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 بررسی تاثیر ورزش در میزان امید به زندگی جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 بررسی تاثیر ورزش در میزان شادکامی سالمندان فعال و غیر فعال شهرستان جهرم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 بررسی رابطه بین شخصیت با گرمی و سردی مزاج درپسران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
11 بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با گرمی و سردی مزاج در دختران جوان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
12 بررسی هشت هفته تمرینات مقاومتی بر میزان هموگلوبین موش های صحرایی نر دیابتی شده با سم استروپتوزوتوسین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی تناوبی بر کمرین، واسپین و شاخص مقاومت به انسولین دانشجویان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت در فعالیت های بدنی در زمان شیوع ویروس کرونا
14 رابطه اضطراب مربیان با اضطراب ورزشکاران در ورزشهای انفرادی و گروهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
15 شناسایی و اولویت بندی نیازهای استعداد های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران لیگ حرفه ای شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
16 مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی معلمان فعال با غیر فعال شهرستان مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
17 مقایسه ی عملکرد ریوی کشتی گیران اوزان مختلف با افراد غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی