دکتر سعید عربان

دکتر سعید عربان استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سعید عربان

Dr. Saeed Araban

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Semantic Web Enabled Approach to Automate Test Script Generation for Web Applications (دریافت مقاله) مجله مهندسی کامپیوتر و دانش دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه یک مدل امنیتی سلسله مراتبی پویا برای تحلیل امنیتی سیستم ها SCADA (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
2 بررسی و مقایسه وضعیت معماری سازمانی در افغانستان و کشورهای همسایه (هندوستان –ایران - آذربایجان – پاکستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
3 بهبود ارزیابی ریسک امنیتی شبکه های کامپیوتری با استفاده از گراف حمله بیزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
4 تشخیص ربات در بازیهای برخط چندکاربره انبوه با استفاده از مقایسه الگوی حرکتی بازیکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
5 گزارش مرور سیستماتیک ادبیات موضوع ترکیب سرویس های وب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی
6 مدل سازی ترکیب خودکار سرویس ها، آگاه از کیفیت سرویس، مبتنی بر مساله پوشش مجموعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی
7 مرور نظام مند پژوهش ها در حوزه ارزیابی کیفیت معماری سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
8 مروری بر معماری ابر اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
9 معماری سازمانی در حوزه بانکی: مرور پژوهش ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی