دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی

دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی استاد تمام دانشگاه شیراز و استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده مهندسی، گروه مواد نوین، مرودشت، ایران

دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی

Dr. Seyed Ahmad JenabAliJahromi

استاد تمام دانشگاه شیراز و استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده مهندسی، گروه مواد نوین، مرودشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.